Jak napsat popis?

literatura

 

Téma: Jak napsat popis?

Zařazení: Slohové práce

Přidal(a): Nikola Strnadová

 

Už z názvu je jasné, že popis má za úkol něco popsat. Zní to jednoduše, že ano? To by ale nebyla čeština, aby tam nebyla menší záludnost. Máme totiž ještě charakteristiku, která je popisu dost blízko.

Rozdíl mezi popisem a charakteristikou je poměrně zásadní – charakteristika se používá při popisu nějaké osoby. V tomto případě totiž nepopisujeme pouze vzhled, ale i charakter, a proto charakteristika. A pokud popisujeme nějakou věc, u které nás zajímá, jak vypadá, z jakého je materiálu a jaké má funkce, pak využíváme popis.

 

Struktura

V první řadě je nutné uvést, že máme dva druhy popisu – popis prostý a popis odborný. Popis prostý autor píše tak, aby byl text srozumitelný pro všechny. Popis odborný je pak určený pro nějakou skupinu osob. U odborného popisu se používají termíny, kterým rozumí jen daná skupina.

Ani popis není výjimkou, a tak začíná nadpisem. Není nutné za každou cenu vymyslet zajímavý nadpis. V tomto případě byste se měli řídit jednoduchostí, stručností a přesností. Zkrátka použijte jako nadpis věc, kterou popisujete, např. žluté auto.

Po nadpisu následuje úvod. Zpravidla jeden odstavec obsahující základní informace o předmětu, který chcete popisovat. Uveďte také, jestli je předmět smyšlený či existující a kde se s ním můžeme případně setkat.

Po úvodu byste se měli věnovat už samotnému popisu. Předmět byste měli popisovat podrobněji a věnovat mu několik odstavců. Vynechat byste neměli vzhled, materiál a funkci. Pro lepší orientaci v textu je ideální věnovat vždy jeden odstavec danému kritériu. Pak bude text působit celistvě a přehledně.

Nakonec už stačí napsat jen závěr. Zde můžete všechno shrnout a znovu zopakovat nejdůležitější vlastnosti předmětu.

 

Jazykové prostředky

Jazyk vždy musíte přizpůsobit cílové skupině, pro kterou popis píšete. Ideálně zvolit neutrální jazyk bez jakýchkoliv cizích. Není zde prostor ani pro rýmy, metafory, personifikace, citově zabarvená slova či přirovnání.