Jarmila Glazarová – životopis

literatura

 

 Jméno: Jarmila Glazarová

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Jarmila Glazarová je národní umělkyní. Většina jejich děl vznikala v době první republiky, hlavní postavou byla většinou mladá žena. Typické je poměrně malé množství postav. Působila nejen jako spisovatelka, ale také jako politička – patřila ke Komunistické straně Československa. V roce 1959 jí bylo uděleno ocenění národní umělec.

 

Život

Jarmila Glazarová se narodila 7. září 1901 v Malé Skále a zemřela ve věku 75 let 20. února 1977 v Praze. Její otec Gotthard Glazar byl správce pivovaru a velkostatku. Od roku 1902 byla rodina policejně hlášena v Praze. Její matka Gabriela (rozená Proboštová) zemřela roku 1916. Otec se i s dcerami odstěhoval do Hořic, kde ale také záhy zemřel.

Jarmila a její mladší sestra Irena začali bydle v internátní hospodářské a hospodyňské škole, kterou také vystudovali. Tato škola byla v Klímkovicích ve Slezsku. Zde také Jarmila Glazarová našla muže, za kterého se v roce 1922 provdala. Její muž Josef Podivínský byl lékař, o 29 let starší než Jarmila. Zemřel v roce 1934 na mrtvici. Poté se Glazarová přestěhovala do Prahy.

V Praze začala působit jako úřednice, telefonistka a písařka. V tomto období také začala psát historii svého manželství. V roce 1936 byla kniha s názvem Roky v kruhu vydána a sklidila veliký úspěch. Glazarová byla za tuto knihu oceněna Baťovou literární cenou k uctění památky TGM. Právě díky tomuto úspěchu se Glazarová začala živit jako spisovatelka z povolání.

Po druhé světové válce začala působit také jako politička. Jako spisovatelka se soustředila zejména na publicistiku – psala pro noviny jako jsou Lidové noviny, Rudé právo, Literární noviny, Plamen a další.

V letech 1946 až 1948 působila na československém velvyslanectví v Moskvě jako kulturní atašé. V roce 1954 byla zvolena do Národního shromáždění ČSR ve volebním obvodu Praha-město. V roce 1956 rezignovala na tuto funkci a přenechala ji Aleně Bernáškové.

Nepříznivě se do historie českých zemí zapsala tím, že podporovala trest smrti Milady Horákové. Aktivně se podílela i na dalších stalinistických procesech. V roce 1968 ale nad touto aktivitou vyjádřila veřejnou lítost.

 

Dílo

Pro díla Jarmily Glazarové je typické malé množství postav s ústřední postavou mladé ženy.

Roky v kruhu

V této knize popisuje autorka svůj život s manželem v Klímkovicích. Na knize začala pracovat v roce 1935. Byl to vlastně jakýsi deník ze života autorky, která tehdy ještě netušila, že knihu někdy vydá. Vydána byla v roce 1936.

Vlčí jáma

Tento psychologický román pochází z roku 1938. Rozvíjí tragický vztah osiřelé dívky a jejího poručníka. Ten je ale bohužel ženatý a jeho manželka si jen tak něco nenechá líbit. Působí jako hlava rodiny. Tato kniha byla zfilmována.

Advent

Román z roku 1939 vypráví o matce, která se snaží najít své dítě. To se jí skutečně podaří – nejen, že své dítě zachrání před smrtí, pomstí se také muži a jeho milence, kteří jsou za neštěstí matky zodpovědní. Tato kniha je převedena na území severní Moravy, používá se v ní také nářečí této oblasti.

Chudá přadlena

Kvůli knize Chudá přadlena, která vyšla roku 1940, a knize Advent trávila autorka několik měsíců v Horní Bečvě a okolí.

Zahradník Hejduk

Hejduk byl zvyklý žít v lese, kde sbíral plody lesa, které pak prodával. Výdělek z této činnosti ale nestačil na nové boty a kabátek pro jeho dceru, a tak Hejduk přemýšlel, jak by si mohl vydělat více peněz. Lidé mu poradili, aby se stal zahradníkem.

Leningrad

Jedná se o reportáž vydanou v roce 1950, kterou autorka napsala o svém působení na velvyslanectví v Moskvě.

Výmarský deníček

Opět se jedná o knihu, která pojednává o autorčině životě. Tentokrát jde o návštěvu NDR.

Ani dálka, ani cizina

V rámci své profese autorka hodně cestovala. Své cesty si zapisovala a v roce 1959 vydala knižně pod názvem Ani dálka, ani cizina.

Píseň o rodné zemi

V roce 1960 vyšla tato kniha Jarmily Glazarové, která zahrnuje články o socialismu, sbírky, ale také fejetony.

Místopis srdce

Opět se jedná o publicistickou knihu, která vyšla v roce 1973. Tato kniha obsahuje více žánrů, které jsou zaměřené na umění a literaturu.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.