Advent – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Advent

Autor: Jarmila Glazarová

Přidal(a): Martina

 

Autorka: Jarmila Glazarová

 • září 1901 – 20. únor 1977
 • dětství prožila v Malé Skále u Turnova
 • otec správce velkostatku
 • vystudovala hospodyňskou a hospodářskou školu
 • rodiče brzo zemřeli
 • národní umělkyně, česká spisovatelka
 • manžel MUDr. J. Podivínský (o 29 let starší)
 • po jeho smrti prožila duševní krizi, což ji velmi podnítilo v psaní
 • příležitostně pobývala na Valašsku, kde hledala inspiraci k psaní
 • působila jak kulturní atašé na československém velvyslanectví v Moskvě
 • zasedala v národním shromáždění, 1956 rezignovala
 • podepsala petici ve prospěch politických vězňů
 • získala Státní cenu 1. stupně za knihu Leningrad
 • také Československou cenu a Řád práce
 • 1959 jmenovaná národní umělkyní

 

Literárně-historický kontext

 • Dílo napsáno mezi válkami.

Rozbor díla: Advent

 • nakladatelství: Klíč, 1966
 • regionální próza Slezska a Beskyd
 • Roky v kruhu – kronika jejího manželství
 • Vlčí jáma – život venkovského starosty, jeho ženy a jejich schovanky
 • Advent – vrcholné dílo
 • Chudá přadlena
 • fejetony, cestopisy, statě o literatuře a spisovatelích (Leningrad, Dnes a zítra, Píseň o rodné zemi)
 • Jedná se o regionální prózu. Je to román a epika, ale s výraznými lyrickými prvky. Členění textu: věty, odstavce. Hlavní hrdina Františka a její syn Metod.

 

Doba a místo děje:

 • Okolí Beskyd, období mezi válkami

 

Hlavní postavy:

 • Františka: Františka pochází z velmi chudých poměrů, zažila ohromnou bídu, a proto už od svého mládí je velmi pracovitá a skromná. Z krásné Františky se stane svobodná matka, a tak začnou její problémy. Aby zajistila svému synovi Metodovi lepší život, provdá se za Jiřího Podešvu, který se k nim chová nepatřičně a krutě. Františka zažije od svého manžela a jeho milenky odporného chování a skoro jim dělá jen služku. Metoda má ráda nade vše, ale jeho výchova se já vymkne z rukou.
 • Metod: Metoděj je syn Františky, jehož dětství nebylo zrovna lehké. Matka se pro něj snažila udělat první i poslední, ale Metod vyrůstal izolován od kolektivu, což vedlo k tomu, že později utíkal z domova. Metod má svoji matku velmi rád a vždy ho mrzí, když si uvědomí, jaké trápení jí způsobil. Po sňatku Františky s Jiřím se stane kravařem a musí doma poslouchat věčný křik a pláč jeho otčíma a matky. Jiří a služebná Rozína ho nemají rádi a nejraději by se ho zbavili. Ve škole nemá dobrý prospěch a vymýšlí jen různé lumpárny.
 • Jiří Podešva: Bohatém a ovdovělém statkáři Jurovi Podešvovi se velmi líbí Františka, která na jeho nabídku k sňatku kývne, jelikož si myslí, že sňatkem zajistí lepší budoucnost pro Metoda. To se ale plete. Za náboženskou a vlídnou tváří statkáře se schovává chamtivý starší pán, který nenávidí Metoda a Františku podvádí. Často ji obviňuje z krádeží a vůbec ji nebrání před zlými slovy Rozíny.
 • Rozína: Ryšavá Rozína je důvodem skoro všech nesvárů v domu na Javorové. Tato služebná je milenkou Podešvi, proto nesnáší jeho novou manželku a syna. Františce dělá samé naschvály a roznáší o ní klepy.

 

Děj:

Děj se odehrává na moravské vesnici, kde se Františka zamiluje do Jana. Počnou spolu dítě ještě před svatbou, a jelikož o jejich vztahu nikdo neví, tak se po tragické smrti Jana stane dítě pro Františku velkým problémem. Snaží se ho uživit a vychovat jak jen to jde, ale je to pro ni velmi náročné. Když ji navrhne bohatý sedlák žádost o ruku, tak ji kvůli Metodovi a promluvám své matky přijme. A tak se mladá Františka ocitne s Metodem v domě na Javorové. Jura Podešvů má ve svém domě jako služebnou Rozínu. Rozína se k Františce chová krutě a Františka se cítí jako otrok. Když ji jednoho dne sedlák nařkne z toho, že mu ukradla stvrzenku, Františka se rozčílí a společně s Metodem uteče za matkou.
Už dříve slyšela Františka klepy, že mezi Rozínou a Jurou něco je, ale nechtělo se jí tomu věřit. Bohužel se Františka přesvědčí o opaku. Poté, co jí sedlák poslal omluvný dopis, se Františka vrací domů a tam najde Rozínu s Jurou v seníku. To je už na Františku příliš, teď je z ní jen unavená a vyčerpaná žena. K tomu všemu Metod utíká z domu, chodí za školu a působí jí jen starosti. Metod je nucen otčímem odříkávat dlouhé modlitby, je straněn od ostatních dětí, jelikož musí pást krávy a je ustavičně od Roziny potupován a oslovován nadávkami.
Jednoho dne se Podešvovi ze šuplíku ztratí hodinky. Metod se Podešvi bojí a nechce se vrátit domů. Františka, která se vydala Metoda hledat, si uvědomí, že největší chyba ve výchově Metoda byla, že ho nebránila před Rozínou a Podešvou. Když ho najde v seníku, tak se jí vybaví, jak tam před dávnem našla manžela s Rozínou. To jí rozčílí ještě víc, vezme Metoda ven, zavře záklapku a hodí lampu do seníku. Františka s Metodem odchází a seník společně s Jiřím a Rozínou pomalu hoří.

 

Jazyk a styl autora:

 • Kniha je napsána v nářečí (…ale tož to je řečích, baže sa vrátím..), také jsou zde použity vulgarismy (…ale když on ten kurva-svět ňa kazí…), přechodníky (…a pitvoříc se a změnivši hlas…) a je zde obsaženo mnoho přímé řeči (… „Dyť je to můj muž!“). Také jsou zde úryvky modliteb a písní (…ídů chlapci, ídů dolínem, vedou si děvče pod rozmarýnem…). Autorka zde dopodrobna popisuje přírodu a myšlenky Františky.  Na konci knihy jsou vysvětlivky slov v nářečí. Kniha má 180 stran a je rozdělena na 23 kapitol.

 

Umělecké prostředky:

 • personifikace – pravazce dešťe
 • nadsázka- Františka rousí hranatý žvanec srdce až v krku
 • velice pestrý a květnatý jazyk, archaická slova, vulgarismy, nářečí, slohový postup vyprávěcí, popisný, realistický popis doby, částečná autobiografie

 

Jazykové prostředky:

 • citově zabarvená slova- kašpárek
 • přirovnání- ogar není z cukru

 

Typy promluv:

 • přímá řeč: ,,Ach Bože, co sa do teho míšeš!…“
 • nepřímá řeč

 

Kompozice:

 • chronologická

 

Vlastní názor:

 • Velmi mě překvapilo, že se mi kniha líbila. Zpočátku jsem měla problém porozumět nářečí, ale pak jsem si zvykla a do knihy se začetla. Postava Františky mně byla velmi sympatická a obdivovala jsem, jak mohla zvládnout tolik práce a dřiny. Díky knize jsem si dokázala představit těžký život na vesnici přibližně před sto lety, který pro Františku musel být o to těžší, jelikož byla svobodná matka.

 

Analýza situace zachycující ve výňatku: 

 • V ukázce se jedná o chvíli, který má především popisovat nenávistný vztah Jiřího k Metodovi. Kdy ho nutí v sychravém počasí zahnat stádo krav. Malému chlapečkovi se snaží pomoct maminka Františka, avšak neúspěšně, jelikož ji pevně za ruku drží Jiří. Tak jen Františka a Metod společně sténají trýzní Jiřího.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.