Jiří Orten – životopis

literatura

 

 Jméno: Jiří Orten

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Jiří Orten se vlastním jménem jmenoval Jiří Ohrenstein. Patří mezi nejlepší české básníky. Jeho osud byl poznamenán druhou světovou válkou a také židovským původem tohoto básníka. Tento židovský původ byl také důvodem básníkovi smrti – srazila jej německá sanitka, která jej proto, že byl Žid, neošetřila.

 

Život

Jiří Orten se narodil 30. srpna 1919 v Kutné hoře a zemřel 1. září 1941 v Praze. Jeho otec byl Eduard Ohrenstein, matka se jmenovala Berta. Oba vlastnili obchod s galanterií a byli židovského původu. Jiří Orten studoval v letech 1929-1936 místní reálku, po maturitě začal studovat v Praze na jazykové škole, poté na dramatické konzervatoři. Aby se uživil, pracoval jako archivář karlínské firmy Crediton.

Na konzervatoři dokončil tři ročníky, ale v roce 1940 musel z rasových důvodů odejít. Také publikace mu byla zakázána, a tak jeho díla vycházela pod cizími jmény, například Karel Jílek, Václav Jílek, či Jiří Jakub. Ve fašistickém tisku byl často napadán a musel častokrát měnit své bydliště.

I tak se ale i nadále účastnil kulturního života – podílel se na přípravě recitačních večerů a studentského divadla, spolupracoval s časopisy Panoráma a Rozhledy.

Pseudonym Jiří Orten používal zejména pro svou básnickou tvorbu. Své první básně nechal otisknout v Mladé kultuře a Haló novinách, poté přispíval také do časopisů Hej rup!, Eva, Čteme a dalších.

V roce 1936 zemřel Jiřímu Ortenovi otec a jeho starší bratr odešel do Anglie. Jiří Orten začal tedy pečovat o svou matku a malého bratra Zdeňka. Avšak Orten měl zakázáno opouštět území Prahy a v té době se také musel rozejít se ženou, jíž bezmezně miloval. Tento rozchod ovlivnil celý zbytek básníkova života. Jedná se o osamělé období v básníkově životě. Spolu s básníkem Hanušem Bonnem začal pracovat v Židovské náboženské obci.

1. září 1941 byl sražen německou sanitkou, která ho jako židovského občana neošetřila. Téhož dne ve věku dvaadvaceti let Jiří Orten umírá.

 

Dílo

Čítanka jaro

Jedná se o první knihu, která Jiřímu Ortenovi vyšla. Musel ji vydat pod jedním ze svých pseudonymů, a sice pod jménem Karel Jílek. O vydání se zasloužila halasovská edice První knížky. Kniha byla vydána roku 1939. Jednotlivé básně spolu vzájemně kontrastují – odráží se v nich láska a zároveň zrada, válka a naděje a jiné.

Cesta k mrazu

Jedná se o druhou básnickou sbírku, která byla zveřejněna v nakladatelství Václava Petra. Kniha vyšla roku 1940, začínají se v ní objevovat motivy z Bible. Původní láskyplný vztah se zde mění na beznaděj a objevují se také prvky osamělosti.

Jeremiášův pláč

Jedná se o rozsáhlou báseň, která mohla být vydána v roce 1941 v rámci soukromého tisku Zdeňka Urbánka. Zde využil svůj další pseudonym Jiří Jakub.

Ohnice

Básnická sbírka Ohnice byla taktéž vydána pod pseudonymem Jiří Jakub v rámci edičního plánu Melantrichu. Tato básnická sbírka byla zároveň poslední, která vyšla ještě za Ortenova života – v roce 1941. Básník ji věnoval památce svého zemřelého otce. Míchá se zde básníkovo soukromí s obdobím války, kterou prožíval jako Žid. Objevuje se zde také motiv předtuchy vlastní smrti.

Elegie a Scestí

Jedná se o básnickou sbírku, kterou ještě sice uspořádal sám Jiří Orten, avšak vydána byla až po osvobození.

Deníky Jiřího Ortena

Jedná se celkem o tři deníky Jiřího Ortena, které sám autor nazval jako Modrá kniha, Žíhaná kniha a Červená kniha (pro jména nešel daleko – jednotlivé deníky byly pojmenovány podle barvy desek sešitů). V nich se můžete dočíst o nejrůznějších událostech z Ortenova života. Píše sem své postřehy, ale i básně a výpisky z četby, které se věnoval. Deníky pochází z období od 10. ledna 1938 až do roku 30. srpna 1941. Vyjít ale mohly až v roce 1958.