Jiří Wolker – životopis

literatura

 

Jméno: Jiří Wolker

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

JIŘÍ WOLKER (1900 – 1924)

Jiří Karel Wolker byl českým básníkem, dramatikem, představitelem a teoretikem proletářské poezie.

,,Umění žít je umění milovat skutečnost.“ J. K. Wolker

 

ŽIVOT

Wolkerův život byl velice krátký. Narodil se v rodině dobře situovaného bankovního úředníka. Na přání svého otce začal po gymnáziu studovat práva v Praze, vedle toho ale navštěvoval některé literární přednášky Františka Xavera Šaldy a Zdeňka Nejedlého na filosofické fakultě. Jeho rodinné i pedagogické zázemí na gymnáziu bylo dost kulturně založeno, on byl literárně, hudebně a výtvarně nadaný, takže ho všichni podporovali a už na gymnáziu publikoval ve studentských časopisech. Byl nadšený Sokol a skaut.

Stal se členem Literární skupiny a Devětsilu. Zde získal přátelství se svými vrstevníky básníky a literáty. V obou případech ze skupin odešel z důvodu nesouhlasu s vývojem
a politickou neangažovaností.

Jeho zdraví nebylo od dětství pevné, rodina se pro něho snažila zajišťovat pobyty ve skautských táborech a u moře. Ani tyto pobyty, ani léčení ve Vysokých Tatrách mu však nepomohly. Propukla u něj tuberkulóza, byl převezen domů, kde zemřel ve věku 23 let. Je pochován na městském hřbitově v Prostějově.

 

DÍLO

Zabýval se různými literárními druhy a formami, psal básně s pravidelným metrem
i volným veršem, básně v próze, pohádky, povídky a další. Kvůli jeho osudu ztělesňoval pouze jeden směr poezie, protože ho nestihl nahradit žádným jiným. Tak se z něho stal symbol proletářské poezie dvacátých let.

 

POEZIE

PROLETÁŘSKÉ UMĚNÍ – spoluautor Karel Teige, programová a teoretická stať, formulace základních východisek tohoto směru

HOST DO DOMU – první básnická sbírka, rysy poezie mladých básníků poválečné doby – pokora, soucit s chudými, náboženská symbolika, má tři oddíly – Chlapec = vyjadřuje důvěru v život, optimismus, vztah k obyčejným věcem, Ukřižované srdce = bída a utrpení, poezie solidarity a vzpoury, Host do domu = touha po harmonii

SVATÝ KOPEČEK – skladba přiřazována na přání autora k první sbírce, tvoří s ní spojení
i přechod k nové fázi tvorby

TĚŽKÁ HODINA – nejvýznamnější sbírka, obsahuje typické básně proletářské poezie, rozvoj sociální balady, levicově laděna, pesimismus, balady se odehrávají v městském prostředí, líčí zde špatné sociální poměry, příklad balad: Balada o očích topičových, Balada o snu, Balada
o nenarozeném dítěti

MLADISTVÉ PRÁCE VERŠEM – vydáno posmrtně roku 1954

 

PRÓZA

POLÁRNÍ ZÁŘE – pokus o román, napsal pouze kousek

POVÍDKY A POHÁDKY – vydáno posmrtně, netypické tím, že čerpají ze současného každodenního života a spíše než pohádkami jsou to příběhy pro děti

  • O milionáři, který ukradl slunce – pokus o sociální pohádku, ovlivněna myšlenkou bohatý = zloděj a špatný člověk
  • Pohádka o listonošovi

MLADISTVÉ VERŠE PRÓZOU – vydáno posmrtně roku 1954

 

DRAMATA

TŘI HRY – Nemocnice, Hrob, Nejvyšší oběť

 

ZAJÍMAVOSTI

  • napsal si svůj epitaf
  • vila na Svatém Kopečku u Olomouce, kde strávil velkou část svého života, dnes nese název vila Jiřího Wolkera a je kulturní památkou
  • žil zde se svojí babičkou Anežkou Skládalovou