Kašpar Lén mstitel – rozbor díla k maturitě

 

  Kniha: Kašpar Lén mstitel

  Autor: Karel Matěj Čapek-Chod

  Přidal(a): silvinkakavkova

 

 

 

 

1. Žánr→próza

Základní myšlenka-naturalistický román.Jedná se o příběh muže,který se rozhodne pomstít za činy,které provedl bohatý kupec jeho kamarádovi a slečně kterou měl velmi rád.

 

2.Naturalismus je umělecký směr,který se snaží zachytit nezkreslenou realitu.

Naturalistické spisovatele láka pesimismus-lidská bída,smrt či stáří.

Klade důraz na detailní popis prostředí i situací (líčení psychických stavů)

Postavy→jsou to něčím vyjímečné osoby (na okraji společnosti (Lén)  nebo na jejím vrcholu (Konopík))

Postavy jsou zvláštní,trpí nějakou fyzickou nebo psychickou narušeností.

Naturalistické romány se vyznačují odličtěním.Autor nevstupuje ani nezasahuje do děje,nechává vyvíjet události přesně tak,jak by se přirozeně udály.Cílem je aby se osoby řídily pudy a ne mozkem.

 

3. AUTOR

Karel Matěj Čapek-Chod

narozen 21.února 1860 v Domažlicích, zemřel 3.listopadu 1927 v Praze.

Český prozaik,dramatik a novinář.

Studoval na gymnáziu v Domažlicích.

Vlastním jménem Matěj Čapek→přidomek CHOD si osvojil aby se nepletl s Karlem Čapkem.Druhé jméno KAREL přijal po setkání s Josefem Václavem  Sládkem,který mu vytkl,že jméno Matěj je málo literární.

Působil jako redaktor v letech 1884-1888 v novinách NAŠINEC, a dále v Národních listek a Národní politice.

Díla: Turbína

V třetím dvoře (román)

 

O KNÍŽCE

4. hl.postavy: Kašpar Lén, Mařka, kupec Konopík

 

5. Tato kniha má dva díly.První část knihy zachycuje děje kdy zraje v Lénovi vědomí,že se musí pomstít kupci Konopíkovi a v druhé části se suše popisuje proces u soudu.

Kašpar Lén, bývalý zedník, se vrací z vojny domů do Prahy. Hledá tu rodinu zedníka Kryštofa, u které před svým odchodem bydlel. Nalézá však jen prázdný dům. Od sousedů se dozvídá, že se Kryštof utopil a jeho dcera Mařka nyní žije v kasárnách. Kašpar jde tedy do kasáren, zde se ale ke svému zděšení dovídá, že Mařka nyní pracuje jako prostitutka.

Ta mu následně prozrazuje důvod toho, proč její rodina dopadla tak žalostně. Původcem všeho zla byl jejich soused kupec Konopík. Celá zápletka je však odhalena až v závěru knihy. (Během  výslechu Mařky u soudu se prozrazuje celá pravda. Mařka vypráví, jak neměli s rodinou na jídlo a její otec se tak rozhodl vloupat Konopíkovi do skladu. Kupec ho ale  přistihl a řekl, že ho pustí a nic nevyzradí, pouze pokud se s ním Mařka vyspí, což ona nakonec učinila.Stejně druhý den zavolal policii.Kryštof neunesl vinu a šel se utopit a Mařka byla odvedena do kasáren jako prostitutka)

Lén se proto rozhodne Konopíkovi pomstít. Mařce navíc slíbí, že našetří padesát zlatých, aby ji mohl z nevěstince vykoupit a mohli spolu žít. Nechá se proto najmout jako dělník na stavbě domu, který si staví právě Konopík. Během práce na domě postupně střádá plány, jak Konopíka zabít. Kašpar má velmi prudkou, až zuřivou povahu a ne příliš dobrý psychický stav. Ten ještě zhoršuje častým pitím.

Jednoho dne, když Konopík obchází stavbu jako měl ve zvyku každý den, upustí Kašpar   dírou ve střeše cihlu, která kupci rozbije hlavu, a tím ho zabije.

Následuje druhá část a to soud. Kašparovo soudní líčení se vleče dlouhou dobu. Kašpar je sice nalezen v bezvědomí hned vedle díry ve střeše, ale veškeré důkazy podkopává jeho žalostný fyzický i psychický stav. Během soudu Kašpara hájí charismatický a temperamentní doktor Ryba. Na proces se přichází podívat i Mařka, která kvůli tomu musela naplánovat útěk z kasáren.

Mařka nevydýchala výpověd cikánky Kabourkové,která se Léna snažila krýt a vypovídala v jeho prospěch.Před soudem řekla,že Lén je vrah a celý čin měli spolu domluvený a ona o něm věděla.Během výpovědi  Mařku přepadne záchvat a  je vynesena ze soudní síně.

Soudce, který je nyní přesvědčen o Kašparově vině, muže předvolává. Lén už ale není schopen žádné odpovědi. Z úst mu vytryskne proud krve a umírá (na tuberkulozu).

 

6.  V tomto díle je zobrazován hlavně vnitřní svět Léna, který plánuje vraždu a ještě k tomu začne pít.Některé kapitoly mají pouze zpomalující charakter (např. život na stavbě) a nejsou pro děj důležité.

(HLAVNÍ MYŠLENKA: V románu je zobrazen protiklad mezi vnitřně motivovaným činem hl.postavy  (Lén vykoná po svém pomstu protože zločin by jinak zustal nepotrestaný) a vějším světem který má moc soudit (soud se nezaobírá tím proč to Lén udělal a vubec ho nezajímá proč to udělal a co se stalo předtím atd.) aniž člověku porozumí.)

 

7.Autor užívá archaismy,slangy,odborné termíny i obecnou češtinu.V této knize nejvíce použivá pražskou obecnou češtinu.