Koncert na ostrově – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Koncert na ostrově

Autor: Jaroslav Seifert

Přidal(a): pufpuf

 

 

 

 

 

Koncert na ostrově

–          1901- 1986

–          Básník,publicista a překladatel

–          1984 = Nobelova cena za literaturu

–          Studoval gymnázium, ještě před maturitou opustil a začal se věnoval žurnalistice a literatuře

–          1922 – 1927 = zaměstnanec komunistického knihkupectví

–          S Karlem Teutem = cesta do Itálie a Francie

–          1928 = podepsal manifest proti novému vedení KSČ, tím pádem byl vyloučen ze strany

–          1930 = sociální a demokratická strana

–          30. léta =  zaměstnán jako soudní referent

 

Literární druh: Poezie

Obsah: Sbírka byla poprvé vydána roku 1965, obsahuje téměř sto básní, které jsou členěny po 3-9 do oddílů, z nichž každý má vlastní název, jako například Mokrý stín, Májová pobožnost, Šňůrami oprátek, Koncert na ostrově. Většina básní je nepojmenovaná, pokud některá název má, potom je to Píseň navečer, Píseň o smetí, Píseň o zrcadle, Píseň o Hendele nebo Píseň o válce.Celkově jsou básně – snad krom prvních dvou oddílů – laděny teskně až velmi pesimisticky. Snad v každé básni je obsažena myšlenka smrti, nebo aspoň velkého životního utrpení. Básník vidí krásnou smrt z lásky
Význam: vzpomínky na dětství, mládí a okupaci

 

Doba působení

Meziválečná poezie

Poetismus

–          umělecký směr, který se projevil ve 20. -30. letech 20 století

–          klade se důraz na krsu verše, slova, pocity, nálady

–          volný proud představ  (autor píše tak jak ho napadne)

–          cílem je vzbuzovat pocity

–          ryze český směr

–          vychází z dadaismu

 

 

Další díla:

  1. 1.    Proletářská poezie

 

–          Město v slzách = citlivost, něha, smutek, volný verš

 

  1. 2.    Poetismus

 

–          Sbírka: Na vlnách TSF = Lyrický deník z cesty do Francie

–          Je zde fantazie, anekdotičnost, slovní hříčky

–          Nachází krásu v obyčejných věcech

–          Zkratka TSF = téléphonie sans fil = bezdrátová telegrafie

 

  1. 3.    Sociální problematika

 

–          Slavík zpívá špatně – vrátil se neklid a smutek světa

–          Více se projevilo spětí s domovem

 

  1. 4.    Hrozba Fašismu

 

–          Sb. Jaro, sbohem

–          Psané pro denní tisk

–          Vzpomínky na dětství, milostné motivy

–          Skladba Vějíř Boženy Němcové