Krakatit – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Krakatit

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): hoanja11

 

 

 

 

 

Karel Čapek (1890 – 1938)

– narozen v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře

– autor mnoha tváří = významný český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a dramaturg

– založil PEN KLUB = sdružení spisovatelů

– 2 sourozenci: Josef a Helena: Josef byl také spisovatel.

– Karel Čapek na začátku své tvorby s Josefem spolupracoval. V tomto období psali lyrickou prózu,

což je například jejich dílo Krakonošova zahrada.

– V pozdější samostatné tvorbě Karel Čapek psal utopické romány (utopie = nereálná idea) – Krakatit,

Továrna na absolutno; a dramata – Věc Makropulos, RUR.

– přelom 20. a 30. let: ovlivněn cestováním – píše cestopisy a fejetony (krátký publicistic. útvar, který

reaguje na něco aktuálního) – Italské lista, Anglické listy, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé

kapsy

– také psal romány s noetickými otázkami (noetika = nauka o poznání pravdy) – trilogie Hardubal,

Povětroň a Obyčejný život

– v 2. polovině 30. let byl ovlivněn hrozbou válečného konfliktu (nástup fašismu, doba krize)

próza: Válka s mloky

drama: Bílá nemoc

tvorba pro děti: Dášenka, čili život štěněte

 

Krakatit

– utopistický román

– nese existencionální prvky: prolínání snů a reality; nese prvky psychologického románu: psychologie

a temperament postav)

– román plyne chronologicky, ale nevíme, ve které době se děj odehrává (chronologii narušují pouze sny)

 

– jazyk:

mnoho dialogů (neologismy, běžná mluva, termíny) – slouží k funkčnímu použití – urychlují děj (krátké věty, slova)

 

– hl. postavy

Ing. Prokop: geniální vynálezce, vynalezne velice účinnou výbušninu, nazve ji Krakatit(podle sopky Krakatoa), 35 let, trochu vznětlivý, zodpovědný, charakterní

Jiří Tomeš: Prokopův známý ze studií, žije rozmařilým životem, alkohol, ženy, dluhy, nezodpovědný, ziskuchtivý, chce hodně vydělat na cizí práci(sám nepracuje)

Anči: Tomešova sestra, naivní a prostá dívka, která nemá zkušenosti s láskou, není tajemná, je

velmi otevřená

Tajemná žena se závojem – Prokop se s ní setká u Tomše, je jí poblázněn, plachá, tajemná,

krásná, potřebuje pomoc

Princezna Wille – symbol vůle, snědá, štíhlá, tatarského původu, divoká, vášnivá, nespoutaná, na začátku je rozmazlená, povýšená a nafoukaná, postupem času se vášnivě do Prokopa zamiluje, ten ale stále nechce uvěřit, že to s ním myslí vážně, jejich vztah proto nevydrží

Diplomat d’Hemon alias Daimon – symbol zla, pokušení, jakýsi ďábel, vysílá signály spouštějící výbuch Krakatitu

Carson – pracuje v Balttinu, obratný, touží po moci a úspěchu
Holz – střeží v Balttinu Prokopa
– Prokopův sluha v Balttinu – starý, oddaný(má radost, že má opět komu sloužit)
– Stařeček – bůh, starý prostý milý dědeček s bílými vousy, vyvolává v Prokopovi dojmem klidu, pohody a hřejivého tepla domova

 

– Děj:

Příběh začíná tím, že hlavní postava, chemik a vědec Prokop, utíká ze své laboratoře. Je celý  malátný a poraněný a cestou potká známého Jiřího Tomeše a vypráví mu o výbuchu, který způsobil  ve své laboratoři. Sestrojil totiž třaskavinu, kterou nazval Krakatit. Tomeš ho odvedl k sobě domů, aby Prokopa ošetřil. U Jiřího doma se Prokopovi zdá mnoho podivných snů. Jeden sen byl o výrobě Krakatitu, a když se probudil, zjistil, že mluví ze spaní, protože Tomeš si zapisoval část vzorce pro výrobu třaskaviny.  Prokop poté opět usíná a po probuzení vidí Tomeše, jak si balí kufry a chce někam odjet. Měl údajně jet ke svému otci do Týnice. Po jeho odjezdu přijde do Tomešova bytu krásná dívka se závojem přes ústa a žádá Prokopa, aby odjel za Tomešem a předal mu obálku, protože je to velmi důležité. Prokop se do dívky okamžitě zamiluje, a tak slíbí i přes svou nemoc a zranění, že za Tomešem zajede.

Odjíždí tedy ještě ten den do Týnice, kde se dozvídá, že Tomeš se s otcem ani jeho sestrou Anči neviděl dva roky.  Prokop téměř ihned po svém příchodu upadá do bezvědomí, skolen zánětem mozkových blan a zápalem plic. Starý Tomeš je lékař a tak se o Prokopa postará. Prokop prospí 20 dní a po probuzení mu lékař sděluje, že musí několik dní počkat s navrácením jeho paměti, kterou díky nemoci ztratil. Mezitím co byl Prokop v Týnici, se mu Anči zalíbila a on jí, Jednoho večera spolu měli v zahradě romantickou chvíli a tak šel Prokop brzy ráno příštího dne Anči natrhat čerstvé lekníny. Když je pak zabaloval do novim, všiml si v nich inzerátu: KRAKATIT! Ing. P. ať udá svou adresu. Carson, hl.p… Prokop se náhle rozvzpomněl, že musí Tomešovi doručit obálku a také mu došlo, že Tomeš musel o Krakatitu něco prozradit. Plný zloby se Prokop vrací do Prahy do Tomešova bytu, kde čte všechny jeho dopisy v domnění, že zjistí, kde Tomeš je. V dopisech se dozvídápouze o Tomešových dluzích. Otevřel i dopis od krásné dívky se závojem, kde našel 50 tisíc a psaní. V něm bylo napsáno, ať vezme peníze a nechá už její sestru na pokoji. Porkop nakonec hledání Tomeše vzdává a začíná přemýšlet, jak by našel Carsona. Poté si i hledání Carsona rozmyslel, protože věděl, že Carson bude chtít Krakatit použít k válečným účelům. Poté si vzpomněl, že ve své laboratoři u Hybšmonky nechal asi 15 dekagramů Krakatitu v porcelánové nádobě. Do laboratoře se vydal, ale zde nenašel nic. Chemikálie, pomůcky, zkumavky i nádoba s Krakatitem byly pryč. Setkává se zde s Carsonem, který Prokopovi vypráví, s čím přišel Tomeš, ale že neví vše a marně se snaží v laboratoři v Balttinu o výrobu Krakatitu. Carson přemlouvá Prokopa, ať vydá návod na třaskavinu, ale Prokop věděl, že by mohla zničit cokoliv a nesouhlasil. Carson mu také vyprávěl, že dělali pokusy se zbytky Krakatitu a vždy vybuchl pouze v úterý a v pátek kolem půl 11 večer vlivem nějakých vysokofrekvenčních vln. Poté se rozhodli, že půjdou pít a ráno se Prokop probouzí v hotelu, kde potkává jiného pana Carsona, který chce také Krakatit. Nakonec se oba dva Carsonové setkávají v hotelu a zjišťujeme, že oba dva jsou podvodníci. Zamkne je v hotelu a jde je udat na policii, ale když se vrací, oba dva Carsonové jsou už pryč.

Prokop se znova rozhoduje, že musí najít Tomeše (třebaže jen proto, aby zjistil adresu krásné dívky se závojem, který Tomešovi posílá peníze). Vydává se tedy do Balttinu. Po příjezdu se ho hned pravý Carson ujímá a jedou spolu až do samotného aerálu. Tam má Prokop připravenou svou laboratoř se všemi věcmi, které chyběly v laboratoři u Hybšmonky. Prokopovi brzy dochází, že je v Balttinu uvězněn, aby vydal Krakatit. Dvakrát se neúspěšně pokusí o útěk. Po prvním pokusu mu byl přidělen osobní hlídač pan Holz. Již brzy se Prokop skamarádil se svým starým sluhou Paulem. V aerálu žije také princezna Willl se svým nemocným otcem a bratrem Egonem. Will i přes to jak je chladná a sobecká se do Prokopa zamiluje a tajně se spolu schází, aby je urození páni neviděli. Časem se to stejně dozvěděli a chtěli dát teda princeznu vdát, ale ona svého ženicha odmítla. Prokopa poté chtěli převést jinam, aby byl daleko od princezny. On se bránil tím, že vyrobil nové třaskaviny, a vyhrožoval Carsonovi a určoval si pravidla. Nakonec se Prokop spřátelil i s panem Holzem a doktorem Krafftem. Tito tři nejdříve obsadili vrátnici. Ta však byla přepadena a spolu s přepadením zmizel pan Holz. Pak Prokop s Krafftem obsadili domek na rybníku a udělali si z něj pevnost. další den šel Prokop do parku se projít za princeznou, ale znovu omdlel a opět těžceonemocněl se zánětem mozkových blan. Pár dní teda ležel opět u sebe v „kavalírském“ pokoji, který mu byl udělen při příjezdu do Balttinu a Paul s doktory ho obskakovali. Poté onemocněla i princezna. Za několik dní se oběma udělalo dobře a Prokop tedy souhlasil s vydáním Krakatitu, jen proto, aby mohli být s princeznou spolu. Za vydání Krakatitu mu totiž bylo slíbeno vyšší postavení ve společnosti. Will ale nakonec Prokopovi řekla, ať si zabalí své věci a odvezla ho 70 kilometrů za Balttin apak se vrátila zpět. On se také pěšky vracel zpět a cestou potkal Daimona (d’Hemona). Daimon Prokopa odveze do Itálie (Prokop tam chce, protože tam je princezna). Daimon ho odveze do hospody, kde sídlí anarchisté, kteří ukradli zbytky Krakatitu. Nakonec Prokop a Daimon z hospody odjíždí a nasedá k nim dívka (poběhlice). Ona se do Prokopa zamiluje, ale on se k ní chová jako k dítěti. Daimon je odveze do svého dolu, kde je radiostanice. Daimon zapne vysílač a v tento moment vybuchne hospoda s anarchisty (Krakatit). Nechá vysílač zaplý pro případ, že by se Tomešovi podařilo Krakatit vyrobit. Daimon je nechal vybuchnout kvůli tomu, aby ukázal sílu a moc a jeho plán je využívat Prokopa k ovládnutí světu. Jde mu teda jen o osobní prospěch. Prokop se poté od Daimona dozvídá, že Tomeš je v Grottupu. Prokop se za ním vydává, ale Tomeš nechce s Prokopem mluvit, protože už je velmi blízko k objevení Krakatitu. Prokop z Grottupu utíká, čímž si zachraňuje život. Tomeš totiž na složení Krakatitu přijde a momentu jeho vyrobení dojde k zničení Grottupu a celého lesa kolem něj.
Prokop poté potká dědečka a v tomto úseku román připomíná pohádku. Dědeček Prokopovi ukazuje svět, který má v panoptiku. Ukazuje mu i Zahur, což byla vysněná země princezny Will. Nejdříve dědeček představuje kouzelníka, poté v něm Prokop vidí podobu starce, kterou vídal na svém stropě a poté otce a nakonec je to Bůh. Na konci románu Prokop zapomene vzorec Krakatitu, protože Bůh mu sděluje, ať využije svůj potencionál k výrobě něčeho užitečného.