Levicový proud – literatura

 

 Jméno: Levicový proud

 Přidal(a): Jandová

 

 

Levicový proud

– proud orientovaný na komunistickou stranu
– do popředí se dostává ideologická hodnota díla, umělecká je upozaďována

 

SOCIALISTICKÝ REALISMU

IVAN OLBRACHT = KAMIL ZEMAN
– syn Antala Staška
– žena Helena Malířová – spisovatelka
– člen komunistické strany
– ve 30. letech byl vězněn
– po válce trávil čas v Podkarpatské Rusi

 

DÍLO = ANNA PROLETÁŘKA
– původně vycházelo časopisecky

 

DÍLO = NIKOLA ŠUHAJ LOUPEŽNÍK
– dílo se odehrává v Podkarpatské Rusi
– lidový mýtus o člověku, který bohatým bral a chudým dával
– osud zběhá z 1. světové války
– Šuhaj je nejbližšími zrazen a nakonec zabit

 

DÍLO = ŽALÁŘ NEJTEMNĚJŠÍ (žalář – vlastní hlava)
psychologický román
– hlavní postavou je policista, který je vehnán do izolace kvůli slepotě
– obává se, že jeho manželka ho začne podvádět
– v úmyslu to nemá

 

DÍLO = BIBLICKÉ PŘÍBĚHY
DÍLO = ZE STARÝCH LETOPISŮ

 

MARIE MAJEROVÁ
– vstupuje do KSČ
– redaktorka RUDÉHO PRÁVA
– politicky angažována – negativně
– je spojena s Kladenskem

 

DÍLO = SIRÉNA
– dílo odehrávající se na Kladně v 19. – 20. století
– sledující osudy jedné rodiny z prostředí poldovky a Havířu až po revoluční léta

 

DÍLO = HAVÍŘSKÁ BALADA

 

MARIE PUJMANOVÁ
– pocházela z intelektuální rodiny
– měla blízko ke kultuře
– silná komunistka

 

DÍLO = LIDÉ NA KŘIŽOVATCE
– zfilmované

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.