Lucemburská zahrada – rozbor díla

 

Kniha: Lucemburská zahrada

Autor: Michal Ajvaz

Přidal(a): cesmina

 

 

Stručný popis děje:

Hlavní hrdina Paul podvede svou manželku Simone se studentkou Claire. Simone se mu chce pomstít a k přípravě této pomsty přizve i Roberta, svého zhrzeného bývalého milence.

Autor buduje síť na sebe navazujících, křížících se a vzájemně se ovlivňujících příběhů. Vytváří intertextové vazby mezi jednotlivými fikčními rovinami textu a navíc včleňuje do knihy další autorský text (povídka Návrat z Druhé strany), jehož dialogy jsou vedeny v yggurštině – neznámém a nesrozumitelném jazyce, který autor pro tento účel vytvořil. Jeho text vyrůstá z atmosféry měst, ve kterých se odehrává – Páříž, Nice, St. Lucie, Nantes, …

 

Téma:

Extáze, kterou Paul zažívá po poznání neznámého jazyka. Paulův poměr s milenkou, jeho dopad na vztah manželů a na jejich osobnosti – změna Simone z chápavé manželky v šílenou, pomstychtivou ženu. Odhalování významu Rossovy prózy.

 

Námět:

Paul omylem napíše do vyhledávače jiné slovo, než měl v úmyslu a nachází záhadný text Donalda Rosse, který ho později přivádí k milence Claire.

 

Motivy:

Pomsta, láska, atmosféra Francie, žárlivost, pohled na život, vina, usmíření, poznání, bláznovství, zhrzená láska, podvod, poměr, strach z odhalení.

 

Časoprostor děje:

Čas není upřesněn, avšak z kontextu vyplývá, že se odehrává ve 21. století. Děj se odehrává v důmyslně popsané atmosféře francouzských měst – Paříže, Nice a Nantes, dostává se však také do Moskvy a Ameriky (do Ghentu a Albany), do Itálie (Taormina), ale hlavně do smyšlené Říše z Rossovy povídky (hlavní město Lara).

 

Kompozice:

Chronologická a retrospektivami a filosofickými odbočkami.

 

Umělecké prostředky užité v díle:

Kniha má pět částí, které se dále dělí na kapitoly a jsou nazvány podle jmen hlavních hrdinek – Winnifred, Surr, Claire, Simone, Irina. Na konci je Epilog a Dodatek.

 

Jazyková výstavba:

Spisovná čeština, francouzské názvy, v části pojmenované po Irině také ruský text, yggurština.

 

Vypravěč:

Er- forma, vyprávěč komunikuje se čtenářem.

 

Literární druh:

Epika

 

Literární žánr:

Román

 

Hlavní postavy a jejich charakteristika:

Paul: učitel na pařížském lyceu, setkání s yggurštinou ho svede z cesty naprosto obyčejného manžela a profesora, který během léta pozná krásu i temnotu sebe sama.

Simone: dokonalá, chápavá manželka, pro kterou je však Paulův podvod tím nejhorším a přiměje ji k realizaci fanatické pomsty za pomoci svého bývalého zhrzeného přítele Roberta.

Claire: Nevinná studentka, kterou od záhadné události v lyceu pronásleduje temný podzemní proud – opak Paulovy extráze.

Irina: Neutrální postava, která na konci příběhu symbolizuje jakési rozzuzlení a smíření, přestože s příběhem přímo nemá nic společného, je zapletena do sítě a její vlastní příběh do Lucemburské zahrady zapadá a doplňuje ji.

 

Společensko-historické pozadí vzniku díla:

Řadí se k poválečné literatuře, která se snaží nějakým způsobem odklonit a odlišit – fantasy a sci-fi.

 

Inspirace literárním dílem:

Zatím žádná známá.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.