Max Brod – životopis

literatura

 

Jméno: Max Brod

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

 

Max Brod byl spisovatel z Prahy, který psal ale německy. Byl to také překladatel a skladatel, člen Pražského kruhu, který se zasloužil o vydání děl Franze Kafky, čímž přispěl k jeho proslulosti. Mimo to se také zasloužil o šíření děl českých autorů, jako je Leoš Janáček či Jaroslav Hašek, v zahraničí.

 

Život

Max Brod se narodil 27. května 1884 v Praze a zemřel 20. prosince 1968 v Tel Avivu v Izraeli. Důležité je zmínit jeho židovskou národnost, a to právě proto, že žil v období druhé světové války. Jeho bratr Otto Brod zemřel v roce 1944 v Osvětimi.

Jeho otec Adolf Brod byl ředitelem banky Union v Praze, jeho matka byla Františka rozená Rosenfeldová.

Vystudoval gymnázium v Praze a pokračoval ve studiu na Německé univerzitě v Praze (dříve a v současnosti známé jako Karlova univerzita). Zde dosáhl doktorátu. Jeho velkým koníčkem byla literatura. Sám psal vlastní díla – prózu a literární studie – a zasloužil se o vydávání a proslulost děl svého přítele Franze Kafky. Kromě jeho děl nechal vydat také Kafkovy deníky a korespondenci.

Po škole pracoval jako koncipista u Pražského poštovního ředitelství. Tato práce mu totiž umožnila věnovat se také literatuře díky tomu, že pracovní doba byla kratší než v jiných zaměstnáních. Pracoval zde od roku 1907 až do roku 1924 – v tomto roce se stal kulturním referentem československé vlády.

V roce 1913 se oženil s Elsou Taussigovou. Po první světové válce se stal viceprezidentem Židovské národní rady.

Od roku 1929 až do roku 1939 vydával v novinách Prager Tagblatt kritiky hudební a divadelní. V roce 1939 emigroval do tehdejší Palestiny, což mu zachránilo život. Jeho bratr Otto byl jedním z vězňů koncentračního tábora Osvětim – nelidské podmínky stejně jako mnoho ostatních vězňů nepřežil.

Max Brod pracoval i v Tel Avivu jako divadelní kritik. Do Prahy se ještě vrátil, ale jen krátce – v roce 1964 za účelem zahájení Kafkovy výstavy. Poté se hned vrátil do Tel Avivu, který v té době byl již součástí státu Izrael, kde o čtyři roky později zemřel ve věku 84 let.

 

Dílo

Franz Kafka: Životopis

Max Brod se za života Franze Kafky zasloužil o šíření jeho díla, po jeho smrti byl editorem jeho děl. Oba dva pánové byli blízcí přátelé, takže tento životopis z roku 1937 je napsán jako pocta Franzi Kafkovi.

Leoš Janáček: Život a dílo

Toto teoretické pojednání z roku 1924 pojednává o jednom z největších českých skladatelů: Leoši Janáčkovi. Nejen touto knihou se autor zasloužil o šíření povědomí o Leoši Janáčkovi v zahraničí.

Osudný rok

Tento román z roku 1934 pojednává o chlapci, který dospívá za první světové války. Zažívá rozpad Rakouska-Uherska. V originále se kniha jmenuje Stefan Rott aneb Rok rozhodnutí.

Pražské hvězdné nebe : Hudební a divadelní zážitky z dvacátých let

Kniha obsahuje články a recenze – mapuje bohatý kulturní život v Praze ve dvacátých letech dvacátého století. Největší pozornost věnuje Leoši Janáčkovi, ale zabývá se také díly takových umělců, jako je Mahler, Suk, Novák, Schönberg a další.

Život plný bojů

V této knize z roku 1960 jsou zaznamenány paměti autora. Seznámíte se s mnohými představiteli pražské německy píšící obce (do které sám autor patřil), stejně tak s dramatickými událostmi, které předcházely vzniku první i druhé světové války.

Pražský kruh

Jedná se o poslední dílo tohoto autora, vyšlo v roce 1966. Autor nás provází pražskou německou literaturou, a to velice poutavě. Dočtete se o osudech velkých spisovatelů té doby, jako je Kafka, Werfel, Rilke, ale také předcházející generaci umělců, kam patří například Marie von Exner-Eschenbach, F. Adler, P. Leppin či O. Wiener.