Mladý muž a bílá velryba – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Mladý muž a bílá velryba

Autor: Vladimír Páral

Přidal(a): Veronika

 

 

 

 

 

Nakladatelství: Československý spisovatel
Rok vydání: Praha 1985
Počet stran: 312

Místo děje:součastnost průmyslové prostředí severních Čech, chemická továrna

Litrární druh: malý chemický epos

Hl. postavy

 Vika – talentovaný chemik, ale bez zájmu o práci a plný život( skeptický názor o marnosti lidské aktivity)

Edita – Vikova milenka a laborantka, půvabná, ale chladná a vypočítavá (je povrchní a prospěchářská)

Nadi – Editina laborantka

Břéťa – aktivní průbojný hrdina, z počátku se blíží Viktorovi, ale také ho kritizuje, je nositelem tvůrčího přístupu k životu, mladistvého ideálu a nadšení pro tvůrčí práci, nezištnost, přímost a upřímnost, schopnost strhnout rezignující lhostejné pracovníky

Námět:

Odsouzení životní lhostejnosti a bezcharakterního kalkulování

Kritika nudy, životního stereotypu, konzumního vztahu k životu

Maloměšťáctví, tzv. „socialistického životního stylu“, smyslu života i mezilidských vztahů

Obraz degenerace doby, ale i oslava plného bytí, lidské družnosti, aktivity, lásky k práci- ač tak nelze odstranit vliv odlišného, přetechnilizovaného světa

Téma

Hledání pozitivního východiska i směřování lidského osudu (realistická kresba a schematické situace)

Obsah

Chemik Viktor Panc, zvaný Vik, má za sebou již řadu úspěchů. Dobrovolně odchází z Prahy do Ústí nad Labem, kde pracuje v chemické továrně. Při jedné cestě do Prahy zjistí, že  jeho bývalá milenka Edita Benningerová pracuje na chemickém projektu, díky kterému může získat lepší místo. Edita od Vika očekává pomoc a snaží se obnovit dřívější vztah, ale Vik zůstává lhostejný. Přesto jí po jejím příjezdu do ústecké chemičky pomáhá zvládnout poloprovozní zkoušky. Výsledky jsou neuspokojivé a celému projektu hrozí krach. Do projektu se také zapojuje Vikův spolubydlící Břéťa Laboutka. Břéťa zná Editu z vyprávění, začne ji obdivovat a nakonec se do ní zamiluje. Snaží se najít nejlepší řešení jejích pokusů. Nakonec se mu podaří najít rozpouštědlo, které je řešením celé výroby. Při jedné noční směně se ale otráví unikajícími plyny a zemře.

 

Úryvek

Velice bílá paže zlomenina v lokti a štíhlé prsty malé chladné ruky mnou něžný ušní lalůček s briliantem stále rychleji, Editou cloumal vztek přerůstající do ledového běsnění, 30 červen se krutě přiblížil o další tři dny a tady v Ústí to nejde o nic líp než v Praze, při poslední operaci se roztok zakalí a místo bílých krystalů cholesterolu se vyloučí zas ten hnusný hnědý med ….

Titul

Model paralely z námořnického života (úspěšné využití postupů světové literatury – americký prozaik Melville, Bílá velryba), model lodi ( 3 lodi flotily= kde pracuje), model trojúhelníku (Břeťa miluje Editu i proto, že ji miloval Viktor)

Úloha detailu (maličkost i dalekosáhlost důsledků)- co se dělo v továrně během 70 minut

Kniha obsahuje

Autobiografické rysy, ironii, humor, kritiku a nadsázku.

Jazyk

Autor používá prostý jazyk, úspornost výrazů, parodický efekt čísel, zkratkovitou řeč, dějové pasáže prokládané žurnalistickými texty, jsou zde prvky stylu administrativního, odborného i hovorového.

Vladimír Páral

Vladimír Páral, pseudonym Jan Laban (* 10. srpna 1932 v Praze) je český spisovatel-prozaik. Jeho tvorba však neměla vždy stejnou úroveň, sahá od nekompromisní pronikavé satiry k opatrné až triviální próze, kterou tvořil pod vlivem minulého režimu. Podle informací z Cibulkových seznamů i spolupracovníkem StB.

Jeho tvorba se rozděluje na:

Prvotina byla Šest pekelných nocí (1964)

Černá Pentalogie:

 • Veletrh splněných přání, (1964)- novela zpracovávající několik pohledů do života chemického technika v malém městě
 • Soukromá vichřice: Laboratorní zpráva ze života hmyzu, (1966) – román otevřeně se zaměřující na mravní přežitky z minulosti a životní stereotypy; zfilmováno roku 1967 Hynkem Bočanem
 • Katapult: Jízdní řád železničních, lodních a leteckých drah do ráje, (1967) – vyprávění o ženatém inženýrovi, ze kterého náhodné setkání udělá sňatkového podvodníka: naváže známost se sedmi ženami, soužití s nimi střídá podle jízdních řádů
 • Milenci a vrazi: Magazín ukájení před rokem 2000, (1969) – pro kulturní politiku normalizace nepřijatelný román psaný formou životopisů několika osob různého společenského postavení a glos z politického i kulturního dění; popisuje prostředí velkého ústeckého průmyslového závodu a tamní svobodárny; postavy mají symbolická jména a pohybují se v prostoru jednoho domu; modelová próza; protiklady; zfilmováno roku 2004 Viktorem Polesným
 • Profesionální žena: Román pro každého, (1971) – parodie na seriály o nezdolných ženách

Bílá pentalogie

 • Mladý muž a bílá velryba: Malý chemický epos, (1973)
 • Radost až do rána: O křečcích a lidech, (1975) – humorně laděný příběh dvou životních ztroskotanců: neúspěšné studentky a výpravčího, který je nucen střídat různá povolání. Podle knihy byl natočen film.
 • Generální zázrak: Román naděje, (1977)
 • Muka obraznosti: Konfrontace snu a skutečnosti, 1980 – nejautobiografičtější próza z obou pentalogií, hrdinou je mladý inženýr chemie, jenž poprvé nastupuje do práce a propracovává se; zfilmováno roku 1990 Vladimírem Drhou

Sci-fi

 • Pokušení A-Z, (1982) – líčí příběh čtyřčlenné skupiny pražáků 21. století, kteří byli vybráni k setkání s mimozemskou civilizací a dostávají se do pokušení zaprodat zbytek lidstva výměnou za luxusní život
 • Romeo & Julie 2300, (1982)
 • Válka s mnohozvířetem, (1983), tematicky k narušenému životnímu prostředí
 • Země žen, (1987) – spíše politicko-ideologická alegorie s prvky sci-fi než čistokrevná sci-fi

Zdroje:

Literatura přehled středoškolského učiva- edice maturita

Čtenářský deník

Internet

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.