Vladimír Páral – životopis

literatura

 

Jméno: Vladimír Páral

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

VLADIMÍR PÁRAL (*1932)

Vladimír Páral, původem z Prahy je současný český spisovatel zabývající se prózou.

 

ŽIVOT

Páral se narodil v Praze do rodiny důstojníka, ve dvou letech se však přestěhovali do Brna, kde prožil mládí. Zde také absolvoval reálné gymnázium, úspěšně odmaturoval
a následovaly dva roky na Vysokém učení technickém, odtud přešel na chemii do Pardubic, tam získal titul inženýra chemie.

Vystudovanému oboru se v různých městech věnoval následujících třináct let. Zaměstnán byl v Ústavu vědecko-technických a ekonomických informací. Dle Cibulkových seznamů (neúplné seznamy tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti z řad obyvatelstva) se stal spolupracovníkem Státní bezpečnosti pod krycími jmény Mirek a Slávek.

Literatuře se začal věnovat roku 1962, kdy pro krajský deník Průboj napsal Šest pekelných nocí. Následovalo několik románů a o pět let později se stal spisovatelem z povolání. Začal pracovat v ústeckém Severočeském nakladatelství jako nakladatelský redaktor. V roce 1977 podepsal Antichartu (odsouzen Charty 77).

V současnosti žije střídavě v Mariánských Lázních a v Praze.

 

DÍLO

Jeho dílo je výhradně prozaické, vyznačuje se chemicko-technologickým myšlením, často se vyskytují zřetelné autobiografické prvky. Zdůrazňuje sexuální motivace lidského jednání. V jeho díle díky apolitickému pohledu na technologii lidských vztahů prochází časem bez překážek. Tvorba má někdy rysy vědeckého pokusu, jednotlivé postavy staví do různých situací a testuje jejich reakce. Je kritikou, ale i spontánním návodem k ospravedlnění životního stylu jako obrany proti malým možnostem seberealizace. Později se snaží vyjít vstříc dobové poptávce po optimismu. Další součástí jeho díla jsou vědecko-fantastické prózy.

ŠEST PEKELNÝCH NOCÍ – jeho prvotina, humoristická povídka, pojednává o příběhu mladého chemika

ČERNÁ PENTALOGIE – cyklus tří novel a dvou románů, kritizují zmechanizovanou života
a konzumně zaměřenou společnost, celý cyklus bývá pojmenován PĚT ZPŮSOBŮ UKÁJENÍ, patří sem následující díla:

VELETRH SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ – novela, pohledy do života chemického technika v malém městě

SOUKROMÁ VICHŘICE: LABORATORNÍ ZPRÁVA ZE ŽIVOTA HMYZU – novela, dívá se na mravní přežitky a stereotypy z minulosti

KATAPULT: JÍZDNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍCH, LODNÍCH A LETECKÝCH DRAH DO RÁJE – novela,
o ženatém inženýrovi, ze kterého se díky náhodnému setkání stane sňatkový podvodník

MILENCI A VRAZI: MAGAZÍN UKÁJENÍ PŘED ROKEM – román psaný formou životopisů, osoby různého společenského postavení, mají symbolická jména a pohybují se s prostoru jednoho domu, modelová próza, vyskytují se zde protiklady

PROFESIONÁLNÍ ŽENA: ROMÁN PRO KAŽDÉHO – parodie na seriály o nezdolných ženách

BÍLÁ PENTALOGIE – prozatím napsána pouze čtyři následující díla:

MLADÝ MUŽ A BÍLÁ VELRYBA: MALÝ CHEMICKÝ EPOS – román, příběh čtyř lidí pracujících v chemické továrně, smysl života se dá najít v práci

RADOST AŽ DO RÁNA: O KŘEČCÍCH A LIDECH – příběh dvou životních ztroskotanců, neúspěšná studentka a výpravčí, psáno humornou formou,

GENERÁLNÍ ZÁZRAK: ROMÁN NADĚJE

MUKA OBRAZNOSTI: KONFRONTACE SNU A SKUTEČNOSTI – nejautobiografičtější próza, popisuje příběh mladého inženýra chemie, který poprvé nastupuje do práce a učí se

SCI-FI (vědecko-fantastické prózy)

POKUŠENÍ A-ZZ – čtyřčlenná skupina pražáků, která byla vyzvána k setkání s mimozemskou civilizací, dostávají se do pokušení zaprodat zbytek lidstva výměnou za luxusní život

 

ZAJÍMAVOSTI

  • užíval pseudonym Jan Laban
  • tři novely z Černé pentalogie byly vydány také pod názvem Tři ze ZOO