Pět holek na krku – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Pět holek na krku

Autor: Iva Hercíková

Přidal(a): Lenka

 

 

Analýza Románu 

Stručný obsah:

Knížka vypráví o pěti kamarádkách-Nataše, Jiřině, Libuši, Janě a Zdeně.

Už předtím holky Natašu pomlouvali, záviděli jí, že má bohaté rodiče a říkali, že má už předem „vydlážděnou cestu“. Šikovně ji ale přitom využívali.  Jednoho dne se do jejich městečka přistěhuje nový kluk, kterému začnou přezdívat Princ, protože bydlí na zámku. Tím se všechno jen zhorší, protože Nataša jediná o něj nejevila skoro žádný zájem a ona jediná byla Princi sympatická a tak si s ním měla šanci normálně promluvit. Holky ji tak záviděli, že mu poslaly dopisy jejím jménem, kterými by se zrovna nikdo nechlubil. Dopisy se ale dostanou do rukou rodičům a Nataše zanedlouho dojde, kdo dopisy psal. Rodiče nakonec uvěří, že jejich dcera dopisy nepsala, Nataša ale nechce prozradit skutečné autorky dopisů. Holky jí jsou za to vděčné, a tak ji zase mezi sebe rádi přijmou.

Příběh končí docela otevřeně, kdy Nataša dá nepatrnou přednost Princi před holkami.

 

Autor:

Iva Hercíková se narodila 2. listopadu 1935 v Pardubicích a zemřela  27. ledna 2007 v Praze Iva Hercíková byla česká spisovatelka, autorka několika desítek románů a novel a několika scénářů.

Po maturitě na gymnáziu v Liberci roku 1954 vystudovala dramaturgii a divadelní vědu na pražském DAMU (studium ukončila v roce 1958). Jejím druhým manželem, od roku 1961 byl Jiří Robert Pick. V roce 1986 emigrovala s třetím manželem nejprve do Německa a roku 1987 do USA. Nejprve se usadili na Floridě a poté na deset let na Manhattanu v New Yorku. Českého občanství se ale Hercíková nikdy nevzdala. Po převratu roku 1989 žila několik měsíců v Praze, ale definitivně se do Česka vrátila až v roce 2000. Žila střídavě v Praze a v Harrachově. Mezi její díla patří například:

Začalo to Redutou, 1964 – kniha o pražských divadlech malých forem

Nataša – série tří knih pro dívky, souborně 1980

  • 1.      Pět holek na krku, 1966 – beletristická prvotina, přeloženo do několika cizích jazyků
  • 2.      Trest, 1971
  • 3.      Druhá láska, 1973

Pavouk, který kulhal, 1969 – soubor čtyř novel ze současnosti

Zrada, 2001

Jsem nebe, 2002 – sb. novel

Pět holek na krku po třiceti letech, 2003

Tři v háji 2004 – román, společné dílo Ivy Hercíkové, Haliny Pawlowské a Michala Viewegha

 

1)    Hlavní postava:

Nataša– dívka, postava je reálná, 13 let

 

Vedlejší postavy:

Petr Tichý– chlapec, postava je reálná, přibližně 16 let, přezdívka: Princ

Jiřina dívka, postava je reálná, přibližně 13 let, přezdívka: Pivoňka

Libuše dívka, postava je reálná, přibližně 13 let, přezdívka: Libuše Blbuše Tlustýna

Zdenka– dívka, postava je reálná, přibližně 13 let

 Jana– dívka, postava je reálná, přibližně 13 let, přezdívka: Janička Blednička

 

Další postavy:

paní Pleskotová (maminka Nataši), pan Pleskot (tatínek Nataši), paní Vaňková

(uklízečka), pan Tichý: Šibal (otec Prince)

 

2)    Časoprostor:

Doba není specificky učena, ale z knížky je možno usuzovat období kolem 60. let

20. století.  Příběh se odehrává na různých místech malého městečka.

 

3)    Fabule:

Expozice: hon za Princem bez Nataši

Kolize: seznámení Nataši s Princem

Krize: nemoc a neznámé dopisy

Peripetie: pravda je jiná, než se zdá

Závěr: zase parta, nebo ne?

 

4)   Syžet:

Forma románu

 

5)   Vyprávěcí postupy:

Děj knihy je převážně utvořen do mozaiky s občasnými náznaky retrospektivy, kdy se hlavní hrdinka (Nataša) letmo vrací svými vzpomínkami.  Kniha je psána v přímé, ale i nepřímé řeči.

 

6)   Vypravěč:

Vypravěč je v er- formě s občasnými náznaky ich- formy v podobě myšlenek Nataši.

 

7)   Potencionální čtenář:

Knížka je především určena pro dospívající dívky.

 

8)   Charakteristika hrdiny:

Nataša: Je přemýšlivá a dokáže si věci vždycky odůvodnit, snaží se být oblíbená.

: (Vnější popis Nataši není určen.)

Petr tichý: Obyčejný kluk, trochu plachý, který se s rodiči na půl roku přistěhoval

do zámku v městečku. Hraje na klavír a často se učí anglická slovíčka.

: (Vnější popis Petra není určen)

Jana: Je věrná kamarádka Jiřiny. Dělala vždycky, co se jí chtělo a nebyla falešná.

: Není ničím zvláštní až na její zlaté vlasy.

Libuše: Dělá jen to, co pokládá za užitečné, ať se jí do toho chce nebo nechce.

: Svojí postavou připomíná prasátko.

Jiřina: Povahově se zdá být panovačná a působí jako holka, s kterou jen tak něco

nezamává. Je hrozně závistivá, co se týče Nataši.

: Zdá se být hubená jako chrt.

Zdenka: Je klidná a nechce vyvolávat spory, často se snaží člověku pomoct. Je dobrá

na gramatiku, ale slohové práce nejsou její silná stránka.

: Je dlouhá jako tyčka.

 

9)   Jazyk:

Jazyk je spisovný. Často je tu použito přirovnání a zdrobněliny. Jsou tu ale využity i jiné umělecké prostředky.

 

10)  Grafické zpracování:

Kniha je bez ilustrací a je rozdělena na 2 části: Pět holek na krku a Trest, části jsou rozděleny na kapitoly. Pět holek na krku má 10 kapitol a Trest má 13 kapitol. Kniha je napsaná bez předmluvy.

 

11)   Titul:

Pět holek na krku

 

12)  Poslání a výzva:

Kniha tímto poukazuje na problémy, které tu byly, jsou a budou a těmi problémy jsou problémy při dospívání, v tomto případě hlavně závist, ale i láska, přátelství, zrada i odpuštění a nejspíš proto se kniha těmito problémy zabývá od začátku až do konce.

Další podobné materiály na webu:

    Prohledali jsme celý web, ale nic parádního jsme nenašli :-(.