Tetralogie

literatura

 

Jméno: Tetralogie

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Rozsáhlá umělecká díla, ať již literární, hudební či filmová, bývají členěna na části. Pokud jsou takovéto části čtyři, hovoříme o tetralogii. Ve světové i české literatuře vzniklo v průběhu doby hned několik poměrně významných, zajímavých a samozřejmě také obsáhlých čtyřdílných sérií.

 

Základní znaky tetralogie

Označení tetralogie se používá již od starověku, v souvislosti se slavnostmi na počest boha Dionýsa, které jsou spojeny se vznikem dramatu jako literárního druhu. V rámci těchto slavnosti řečtí spisovatelé soutěžili se souborem tří tragédií, které byly doplněny o tak zvanou satyrskou hru, podobnou dnešní komedii, která měla podobné téma. Jednalo se tedy o umělecké dílo o čtyřech částech neboli o tetralogii. Bohužel žádná z těchto antických tetralogii se nedochovala. Jak již bylo řečeno, kromě literatury se s čtyřdílnými sériemi či soubory můžeme setkat také v hudbě a ve filmu.

 

Nejznámější tetralogie ve světové i české literatuře

Mezi literárně nejznámější tetralogie patří sci-fi romány o Vesmírné odysee, jejichž autorem je anglický astrofyzik a spisovatel Arthur C. Clarke. Tématem jeho knih je setkání s mimozemskou, velmi vyspělou civilizací, která přináší člověku nepředstavitelné možnosti. Jednotlivé části této série nesou názvy 2001: Vesmírná odysea, 2010: Druhá vesmírná odysea, 2061: Třetí vesmírná odysea a 3001: Poslední vesmírná odysea. Z amerických autorů byl svým čtyřdílným souborem románů o králíkovi ve druhé polovině dvacátého století značně populární John Updike. Jedná se o romány Králíku, utíkej, Králík se vrací, Králík je bohatý a Králík na odpočinku

Uznávanou čtyřdílnou sérii románů napsal i německý spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Thomas Mann. Tetralogie s biblickou tematikou nese název Josef a bratři jeho, jednotlivými částmi jsou Příběhy Jakobovy, Mladý Josef, Josef v Egyptě a Josef Živitel. Zajímavým dílem je rovněž Okouzlená duše Romaina Rollanda, která zachycuje vývoj evropské společnosti na začátku dvacátého století a prostřednictvím jejíchž hrdinů se čtenář seznamuje i s důležitými historickými událostmi, jako je Velká říjnová revoluce v Rusku či nastup fašismu v Italii.

V české literatuře patří k nejznámějším čtyřdílným literárním dílům především Jiráskova U nás, románová kronika, která zachycuje národní obrození v autorově rodném Hronově ve východních Čechách. Hlavní postavou je kněz Pavlovický, který má předobraz ve skutečném knězi Josefu Regnerovi, který byl jakýmsi místním buditelem, a také Válečná tetralogie Viktora Dyka, do které patří básnické sbírky Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno a Poslední rok. Ve sbírce Okno se nachází jedna z nejznámějších básní Viktora Dyka, kterou napsal v době první světové války, Země mluví. Jde o vlasteneckou báseň, která popisuje těžký úděl české země a je založena na personifikaci. Báseň je monologem Matky země, která hovoří ke svým synům neboli obyvatelům české země. Velmi působivý je především refrén básně „Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš!“.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.