Postřižiny – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Postřižiny

Autor: Bohumil Hrabal

Přidal(a): jakubhon

 

 

 

 

 

 

Vypracoval Jakub Honzák; 4.α

1. Okolnosti vzniku díla

Dílo vzniklo jako vzpomínka na dětství. Bohumil Hrabal vyrůstal v Nymburku v rodině, která vlastnila pivovar a právě z toho důvodu se děj odehrává v Nymburku v maloměstském pivovaru. Jedná se o autobiografické dílo. Retrospektivně se ohlíží na své přátelé, příbuzné, ale také celkově na dětství.

 

2. Útvar

Jedná se o novelistickou prózu středního rozsahu. Soustřeďuje se na jednu událost, epizodu ze života, která vyústí v zajímavý závěr.

 

 

3. Název díla

Titul je jako u všech Hrabalových próz příznačný. Postřižiny byly středověkým rituálem, jímž se z pážete stával mladý rytíř. Hrabal použil tento rituál jako symbol, který ukončuje dětství pážete a v přeneseném významu naznačuje všeobecné „zkracování“. V novele je toto „zkracování“ prezentováno instalací radiového přijímače nebo proměnami dámské módy, což znamená záměrné zkracování sukní a účesů.

 

 

4. Téma díla

Celkový příběh byl postavený na reálných zážitcích a poznáních. Autor ukazuje na místo, kde prožil své dětství očima své maminky, která si život velmi užívá a snaží se ho žít naplno. Celkový motiv díla je o zkracování délek, vzdáleností, ale také časů. Užívat si život naplno, nespoutaně, vesele.

 

 

5. Hlavní postavy

Maryška – Je to hodná, inteligentní, laskavá paní, která představuje Hrabalovu maminku. Má krásné dlouhé vlasy, které všichni obdivují. Život žije naplno a bourá maloměstské konvence. Pořád dělá nějaké neplechy.

Francin – Je to správce pivovaru, také představuje Hrabalova otce a je neustále trápený a překvapovaný Maryškou. I přesto, že ji má velmi rád, tak ji neustále poučuje, že by takové věci slušná žena nedělala. Jako osobnost je svědomitý, inteligentní a přísný. Je neústupný a má rád řád a pořádek.

 

6. Kompozice

Jedná se o ich-formu (příběh vypráví Maryška), děj se odehrává chronologicky, volná návaznost epizod. Postřižiny byly částečně napsány už dříve, ale definitivní podobu dostaly v roce 1976, kdy byly také vydány. Tato novela je členěna do kapitol, které jsou označeny arabskými číslicemi, takže nemají žádný nadpis.

 

7. Jazykové prostředky

Jedná se o prózu, vzpomínkovou novelu. Vyskytují se zde často detailní popisy, motody volných asociací a proud volných myšlenek. Nespisovná čeština, přímá řeč, monology (hovor jediné postavy).

 

 

8. Souvislosti díla

Na základě této knihy byl natočen stejnojmenný film Postřižiny (1980) v režii Jiří Menzel.

 

 

9. O Autorovi

Bohumil Hrabal

Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20.st. František Hrabal, pozdější správce pivovaru v Nymburce, Bohumila adoptoval. BH se narodil 28. Března 1914 v Brně a zemřel 3. Února 1997 v Praze. Ačkoliv se narodil v Brně dětství prožil v Nymburce, kde také studoval místní reálné gymnázium. Poté pokračoval do Prahy na Právnickou fakultu UK, ale po uzavření českých vysokých škol německou okupační správou prošel řadou profesí: traťový dělník, úředník, výpravčí. Po ukončení 2.sv.v. dokončil studium, ale dráhy právníka se vzdal. Od r. 1959 pracoval jako kulisák v pražském divadle S. K. Neumanna (dnešní Divadlo pod Palmovkou). V roce 1956 se oženil, jeho žena Eliška je známá z jeho próz jako Pipsi. Od roku 1963 až d roku své smrti v únoru 1997 působil jako spisovatel z povolání.

 

 

10. Významní představitelé doby byli taktéž Páral nebo Švejda. Jedná se o prózu 70. a 80.let z tzv. období normalizace.


Vladimír Páral
Typické znaky Páralovy tvorby jsou: fabulace, černý humor, ironie, parodie.

Dílo: Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice, Katapult, Milenci a vrazi a další.

Jiří Švejda
Vnímaný jako bezprostřední následovník Páralův.

Dílo: Román Havárie, Požáry a spáleniště.