Pražští Němci

literatura

 

Jméno: Pražští Němci

Zařazení: Literární pojmy

Přidal(a): Kristýna Hodonská

 

 

O pražských Němcích

  • Tvořili menšinu, odhaduje se, že ve 30. letech 20. století na celou rozlohu Prahy připadlo pouze 5% Němců, což bylo zhruba 40 tisíc obyvatel, většinou se jednalo o pražské rodáky.
  • Někteří z nich měla židovský původ a kvůli válce museli emigrovat. Do Prahy však také emigrovala velká část uprchlíků. Jednalo se o Židy a Němce, kteří se nechtěli přizpůsobit nacistické vládě.
  • Jejich díla jsou psána v němčině, později se překládala do češtiny, nejčastěji vykreslovala dění tehdejší doby.
  • Většina literárních autorů měla jeden společný prvek – lásku k Praze. Často ji zmiňovali ve svých dílech. Bohužel, Čechy Němci většinou vyobrazovali jako nižší vrstvu, jelikož sami byli velmi zajištění a na dělnických pozicích pracovala asi pouze 1/3 Němců, na rozdíl od Čechů, na které tyto pozice připadalo o mnoho více.

 

Mezi nejvýznamnější pražské Němce řadíme:

  • Franz Kafkaněmecky píšící spisovatel židovského původu. Jeho tvorba patří mezi nejoceňovanější a nejvlivnější autory 20. století. Vystudoval gymnázium na Malé straně, poté započal studia práv, kde v roce 1906 promoval. Zde se seznámil se svým přítelem Maxem Brodem, který posmrtně vydal většinu jeho děl. V jeho dílech se objevují motivy a témata obav, úzkostí, neklidu a strachu z odcizení. Může za to i fakt, že Kafka se původem neztotožnil ani s německými ani českými Pražany. Mezi jeho nejznámější díla můžeme zařadit Proměnu, Ameriku, Topiče či Ortel.
  • Max Brod překladatel, skladatel, spisovatel židovského původu. Zasloužil se o šíření české kultury v zahraničí a vydal díla Franze Kafky. Svou literární kariéru zahájil již v prvním desetiletí 20. století. Od té doby se věnoval především prózám a literárním studií. Hlásil se ke své víře a zajímal se o syonistické hnutí Theodora Herzla. Po vzniku samostatného Československa byl jmenován viceprezidentem Židovské národní rady. V roce 1939 emigroval do Palestiny, kde do své smrti působil jako dramaturg a kritik. Mezi jeho díla patří Boj za pravdu, Galilei ve vězení nebo Tychona Brahe cesta k Bohu.
  • Gustav Meyrinkrakouský spisovatel, pocházející z Vídně. Neuměl česky, ale jeho tvorba se zaměřovala na Prahu. V začátcích se proslavil díky krátkým časopiseckým povídkám a zanedlouho se mu podařilo vydat román Golem, který se v nákladu pohyboval okolo čtvrt milionu korun. Meyrink se věnoval mystickým bytostem, neopomněl však ani témata války. Jeho další známá díla jsou Zelená tvář, Bílý dominikán nebo Valpuržina noc.