Slohový útvar

literatura

 

Jméno: Slohový útvar

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): Nikola Strnadová

Za slohový útvar se považuje konkrétní a vyhrazený typ jazykového projevu. Každý útvar je tedy uspořádán dle určitých pravidel a má své charakteristické rysy.

 

 Rozlišují se:

 • Na různé postupy, které jsou na tom založeny
 • Základem je funkční styl
 • počet mluvčích, pokud se vede dialog nebo monolog
 • důležitá je i forma zpracování, zda se jedná o ústní či písemnou

 

Informační slohový postup

Základem je funkční styl:

 • prostěsdělovací: oznámení, běžný hovor, telegram či dopis
 • publicistický: zpráva
 • publicistický administrativní: formulář, reklama, inzerát, rozhlasové nebo televizní zprávy, obchodní dopis, úřední oznámení, dotazník zpráv

 

Útvary slohového postupu informačního

Základem je funkční styl:

 • publicistický: novinová reportáž nebo rozhlasová a televizní reportáž
 • prostěsdělovací: vzpomínky, příhody,
 • umělecké: vyprávění se zápletkou v próze, např. povídka, novela, román

 

Útvary slohového postupu popisného

Základem je funkční styl:

 • publicistický: reklamní popis nebo cestopis
 • prostěsdělovací: dotazník, životopis
 • umělecký: úvaha

 

Smíšené útvary

 • fejeton: umělecká reportáž
 • esej: umělecké či odborné předměty, umělecké a publicistické předměty

 

Způsob podání nebo zpracování tématu

Druhy slohových postupů:

 • informační: nejjednodušší postup, podává fakta, sdělení ve věčných nebo formálních souvislostech, např. abecedně
 • vyprávěcí: události, děje jako jedinečné úsilí o zajímavost, pestrost, napětí, názornost
 • popisný: vystižení vnějších znaků, příznačných rysů objektů nebo děje
 • charakterizační: vystižení vnitřních znaků
 • výkladový: vysvětlení podstaty jevu, nejen vnější, ale i vnitřní vztahy, souvislosti