Přírodní lyrika

literatura

 

Téma: Přírodní lyrika

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): Káťa M.

 

Poezie o přírodě

  • autoři obdivují krásy přírody a vzpomínají na své rodné kraje

 

V českém prostředí se psaní přírodní lyriky věnovali například:

  • Adolf Heyduk – Lesní kvítí, Ptačí motivy (inspirováno jeho rodným krajem – Jižními Čechami)
  • Vítězslav Hálek – básnické sbírky Večerní písně a V přírodě (v některých básních popisuje autor ideální soužití člověka a přírody)
  • Eliška Krásnohorská – Z máje žití, Ze Šumavy
  • Jaroslav Vrchlický – Strom života (básnická sbírka oslavující koloběh života a přírodu)
  • Karel Toman – Měsíce (sbírka 12 básní, jednotlivé básně jsou pojmenovány podle kalendářních měsíců, oslava přírody)