Prostě sdělovací funkční styl – český jazyk (2)

 

 Jméno: Funkční styl prostě sdělovací

 Přidal(a): Anna Petržálková

 

 

Prostě sdělovací styl

 

Základní rysy:

 • vázanost na konkrétní komunikační situaci
 • plynutí v čase
 • neopakovatelnost
 • spontánnost
 • vliv situace a prostředí
 • přímý kontakt s adresáty
 • nepřipravenost
 • neoficiálnost
 • expresivita
 • emocionalita
 • často forma dialogu
 • neverbální komunikační prostředky

 

Jazykové prostředky:

 • zejména hovorová čeština
 • nespisovné útvary – obecná čeština, profesní mluva, argot, slang)

 

Mluvené jazykové útvary:

 • diskuze – dialog
 • polemika – názorový střet dvou stran
 • referát – zhodnocení určité události
 • přípitek – krátký projev při výjimečných událostech
 • blahopřání
 • kondolence – vyjádření soustrasti
 • telefonní hovor

 

Psané útvary:

 • pozvánka