Historická próza

literatura

 

Jméno: Historická próza

Zařazení: Literární období

Přidal(a): ljansova

 

REALISMUS, NATURALISMUS V ČESKÉ PRÓZE A DRAMATU 

80. a 90. LET 19. STOLETÍ

 

HISTORICKÁ PRÓZA

 • vzbuzuje zájem o historii, minulost
 • autoři buď chtějí povzbudit na významnou minulost, nebo poučení z chyb minulých
 • často vyzdvihováno husitství nebo vyšší vrstvy, šlechta
 • často výchovná národní tendence, historická věrnost, typizace

 

Alois Jirásek (1851–1930)

 • narozen v Hronově, každoročně divadelní festival Jiráskův Hronov 
 • působil jako středoškolský profesor v Litomyšli, pedagog v Praze
 • zajímal se o výtvarné umění, přátelil se s Mikulášem Alšem
 • komplexně celé dějiny, od dob mýtických až po dobu Národního obrození
 • vrchol vidí v husitství 
 • nositel historického dění je lid – obyčejní lidé
 • jeho postavy – typizované, klasické české vlastnosti
 • období rekatolizace=období temna
 • výborný vypravěčem, ale rozvláčný, zdlouhavé popisy
 • velmi rozsáhlá díla, trilogie, tetralogie, …
 • 1917 – sepsán tzv. Manifest českých spisovatelů, Alois Jirásek byl jeden z prvních, který ho podepsal, myšlenka státní samostatnosti 

 

CHARAKTERISTIKA DÍLA

 • vytvořil jako jediný český spisovatel ucelený obraz českého lidu
 • napsal přes 50 původních knih, libuje s v trilogiích,…
 • vrchol českých dějin spatřuje v době husitství, v období po bitvě na bílé hoře vidí úpadek
 • historickým hybatelem je prostý lid, několik typizovaných postav, které ztělesňují postoje a názory českého lidu
 • dokázal vymýšlet napínavé zápletky, dobu líčit barvitě

 

DÍLO

PROZAIK

nejstarší období dějin

 • Staré pověsti české
  • Praotec Čech, Krok a jeho dcery, Bivoj, Horymír 
  • čerpá z Kosmovy kroniky (nejvěrohodnější), Dalimilova kronika, kronika Václava Hájka z Libočan
  • husitství
 • trilogie Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo 
  • všechny díly mají 3 části, 4 díl se měl jmenovat husitský král
 • Mezi proudy
  • konec 14. století, začátek husitství, Václav IV., mladý Jan Hus – káže v Betlémské kapli, na konci upálen
 • Proti všem 
  • vrcholné období revoluce, budování Tábora, nadšení pro myšlenku husitství 
 • Bratrstvo
  • konec, bitva u Lipan, část prchá na Slovensko 
 • Z Čech až na konec světa
  • povídka, vláda Jiřího z Poděbrad, cestopis Václava Šaška, myšlenka předchůdce evropské unie
  • baroko (doba pobělohorská)
 • Temno 
  • poukazuje na útlak lidu, náboženský fanatismus
 • Psohlavci
  • historický román, vycházel v Květech, divadelní představení
  • Chodové v erbu hlavu psa, Jan Sladký Kozina – uměl dobře přesvědčovat, 
  • konec 17. století, jihozápad Čech 
  • Chodové – „strážci hranic“ (Chodové sloužili jen králi), po 30leté válce se to změnilo – to se jim nelíbilo, nebyli na to zvyklí
 • Skály, Skaláci 
  • východní Čechy, Náchod
  • selská vzpoura
  • národní obrození
 • F. L. Věk
  • román o Františku Ladislavu Hekovi, 5dílný cyklus, 18. a 19. století
  • popisuje situaci v Čechách, popisné pasáže, doba Národního obrození
 • U nás
  • zachycuje Národní obrození v Hronově, hlavní postavou pokrokový kněz páter Havlovický
 • Filozofská historie
  • ilustrace Adolf Kašpar, povídka
  • inspirovala ho vlastní studia a praxe učitele, Litomyšl, velmi realistické líčení revolučního roku 1848
  • historismy, latina, německé nářečí, revoluce 1848 a studentská – zakázali jim jít na majáles

 

DRAMATIK

 • historické
  • Jan Hus
  • Jan Žižka
  • Jan Roháč 
 • ze současnosti 
 • Otec 
  • lakomá sedlák donutí dceru, aby odešla do kláštera
  • inspirace Molierovým Lakomcem 
 • Vojnarka
  • Dcera se musela provdat pro peníze, muž umírá, ona se konečně setká se svou láskou
  • pohádkové (= dramatické báchorky)
 • Lucerna 
  • 4 jednání, stále úspěšně hraná
  • nadpřirozené jevy + současné prostředí a lidé
  • psáno formou scénáře
  • vodníci, hejkal, stará lípa, lucerna jako symbol povinnosti sloužit vrchnosti (lípa je symbol českých zemí)

 

VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍZSKÝ (1849-1884) 

 • obtížné čtení z hlediska jazyka, ve své době oblíbený, barvité popisy historie
 • kratší povídky, období od počátku křesťanství do roku 1848 
 • oblíbené období – husitství a bitva po Bílé Hoře 
 • sympatie k prostým lidem (selská povstání v díle,…)
 • zemřel v 35 letech na tuberkulózu 
 • 90 próz, povídky, romány
 • kněz, v knihách i umravňuje, morální návody, poučuje, vychovává 

 

Dílo

 • BLUDNÉ DUŠE 
  • povídka o vzbouření sedláků na Slánsku v době josefínské
 • KRÁLOVNA DAGMAR
  • román, příběh o dceři Přemysla Otakara I., královna dánská
 • TRNOVÁ KORUNA 
  • román o pobělohorské době

 

ZIKMUND WINTER (1846-1912)

 • spisovatel, profesor historie 
 • nejméně přístupný čtenářsky, nejsložitější archaický jazyk, zastaralá slova, složité stavby vět
 • zájem výhradně o období Zlatého věku, doba Rudolfa II.
 • Jiráskův současník, kritický pohled na dějiny

 

Dílo

 • ROZINA SEBRANEC
  • povídka
  • dívka nalezena na schodech kláštera
  • hlavní myšlenkou je zápas čestného člověka s předsudky
 • MISTR KAMPANUS
  • jediný román 
  • vychází ze skutečné postavy (rektor UK)
  • národní humanismus i české země po bitvě na bílé hoře
  • poupravil si závěr života – sebevražda (původně zemřel přirozenou smrtí)

 

JOSEF SVÁTEK (1835-1897)

 • po vystudování techniky
 • jeho texty jsou poutavé, čtivé, dobrodružné, líčení
 • FABULÁTOR=vypravěč
 • zobrazuje dobu rudolfínskou a pobělohorskou (manýrismus jako Winter)

 

Dílo

 • MAJESTÁT RUDOLFA II.
  • náboženská svoboda
 • PAMĚTI KATOVSKÉ RODINY MYDLÁŘŮ V PRAZE