Revizor – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Revizor

Autor: Nikolaj Vasiljevič Gogol

Přidal(a): Fleva

 

 

 

 

Realismus

(z lat. realis – věcný, skutečný)

– Umělecký směr 2. pol. 19.stol

– Snaží se objektivně ztvárnit svět tak, aby se zobrazované co nejvíce podobalo skutečnosti

– Projevoval se především v malířství, sochařství a literatuře

Další představitelé: Honore de Balzac, Gustave Flaubert

 

 

Literatura

• Teoreticky byl realismus v literatuře vymezen ve Francii

(autoři soustředěni kolem revue Realisme)

• Měla být pravdivá, nezaujatá, objektivní

• Měla analyzovat současný život – všestranně zobrazit jedince nebo společenskou skupinu

• Přiklání se k prozaickým žánrům, ve kterých převažuje vyprávění dialogické pasáže, popis a charakteristika, největší rozvoj zaznamenal román

 

 

Nikolaj Vasiljevič GOGOL

(*1809 – Velké Soročince †1852 – Moskva)

– ruský dramatik a spisovatel

– ve svých dílech popisuje reálné prostředí ukrajinského venkova i obyčejné lidi z různých společenských vrstev

– nastavuje zrcadlo soudobé ruské společnosti, vytváří její karikaturní obraz

– dětství prožil na ukrajinském venkově

– po otci zdědil lásku k divadlu (školní představení)

– po příchodu do Petrohradu se neúspěšně pokoušel o hereckou kariéru

– krátce působil na petrohradské univerzitě, od r. 1835 se věnuje pouze literatuře

– zásadním zlomem bylo uvedení komedie Revizor (nevole u kritiky i režimu)

– byl nucen opustit Rusko a pobýval v Itálii, zde přepracovával svá díla a pracoval na románu Mrtvé duše, který vyšel s cenzorskými zásahy

– na sklonku života propadl depresím, hladověl

– zemřel fyzicky i psychicky vyčerpán v Moskvě

 

Dílo:

Povídky – Plášť, Taras bulba

Román – Mrtvé duše

Drama – Ženitba, Revizor

 

Revizor

Lit. Druh: drama

Žánr: komedie

– komedie o pěti dějstvích

– poukazuje na nešvary ruské společnosti, úplatkářství, podvody, korupci

– děj je založen na záměně postav a komických situacích s ní spojených

– vychází z příběhu o falešném ministerském úředníkovi, který napálil obyvatele malého městečka

– děj se odehrává ve 24 hodinách

– hra je velmi dynamická, založená na svěžích dialozích odposlouchaných ze života

 

Komedie Revizor zachycuje zkaženost morálky na ruském provinčním městečku. Díky poštmistrovi, který otevírá korespondenci, se úředníci města dozvědí, že je má navštívit inkognito revizor. Protože je všude nepořádek, nemají čisté svědomí, berou úplatky a kradou, revize se obávají. Do městečka přijíždí mladý úředníček Chlestakov. Ubytuje se ve zdejším hostinci, v kartách prohraje všechny peníze a nemá na zaplacení útraty. V těžké situaci mu pomůže zvláštní náhoda. Dva statkáři, Dobčinskij a Bobčinskij, pokládají za revizora právě Chlestakova a rychle rozšíří zprávu o jeho příjezdu. Aby revize dobře dopadla, snaží se představitelé města Chlestakova podplatit. Hejtman Skvoznik mu nabízí byt ve svém domě, krajský sudí Ťapkin, poštmistr Šepkin, učitel Luka Lukič i další mu nabízejí půjčky, přinášejí dary atd. Chlestakov plně využívá jejich hlouposti a přistupuje na hru. Hejtman mu dokonce nabízí ruku své dcery. Chlestakov vše přijímá, ale poté pochopí, že ho považují za někoho jiného a včas odjede, ale napíše o tom dopis svému příteli Trjapičkinovi. Chlestakov namluví hostitelům, že odjíždí za svým bohatým strýcem pro svolení k sňatku. Již po odjezdu zadrží poštmistr dopis, v němž se Chlestakov svěřuje příteli s celou komedií, kterou s úředníky sehrál. Všichni zuří. Vtom přichází strážník a oznamuje, že přijel skutečný revizor.

 

Postavy:

Ivan Alexandrovič Chlestakov – petrohradský úředník nevalné kariéry, líný požitkář, povrchní, vychloubačný, nechápe, proč je považován za důležitou osobu a ani po tom nepátrá, situace využívá (nechává se hostit, bere úplatky), ale amatérsky a netakticky, lže a dopouští se chyb, které by za jiných okolností vedly k jeho odhalení, je spíše hloupý, nepřemýšlí dopředu, líbí se mu, jak se k němu hodnostáři chovají – předstírají úctu a očividně z něho mají strach, ale považuje je za hlupáky, vysmívá se jim.

Osip- Chlestakův sluha, je prostý, situaci rychle pochopí a podporuje Chlestakova ve lžích, selský rozum, navrhne odjezd neodkládat a zachrání tak svého pána před prozrazením.

Hejtman Anton AntonovičMeluzin-Vichurovskij – zkušený hejtman, chová se důležitě a důstojně, působí však směšně, prospěchář, ve městě nevládnou dobré poměry, před Chlestakovem vše vychloubá, má z něho hrůzu (a z následků jeho jednání), ale zároveň jím pohrdá, vidina moci a příbuzenského svazku.

 

Gogol – Mrtvé duše

Satirický román, ostré svědectví o nevolnickém Rusku, o statkářích; hlavní hrdina statkář Čičikov zbohatl kupováním „mrtvých duší“, za něž zdarma získával půdu v méně zalidněné oblasti. Román, v němž chtěl autor postihnout klady a zápory ruského národního charakteru, koncipoval v duchu Dantovy Božské komedie – Peklo, Očistec, Ráj. Hlavní hrdina, statkář Čičikov, zbohatl skupováním „mrtvých duší“ (nevolníků), aby mu jejich vlastnictví dopomohlo k získání půdy a poddaných.

 

 

Ostatní autoři

FJODOR MICHALJOVIČ DOSTOJEVSKIJ (1821 – 1881)

Pocházel z moskevské lékařské rodiny. Věnoval se překladatelé činnosti (Balzac). Pro účast v pokrokovém hnutí petraševců byl odsouzen k smrti, teprve na popravišti byl omilostněn – ovlivnilo ho to na celý život – a byl odvezen do vězení na Sibiř. Ani desetiletý pobyt na Sibiři, plný tělesného a morálního utrpení, nenarušil jeho víru v člověka, ale ztratil víru v možnosti lepšího uspořádání společnosti. Odchází do ciziny, kde se věnuje literární práci, po návratu se ve vlasti věnuje nadále novinářské činnosti. Je jedním ze zakladatelů moderního psychologického románu.

Hrdinové románů jsou postaveni do rozhodujících životníh situací, které jsou nuceni řešit -lidé povahy nenormální, s duševními poruchami a vášněmi, blouznivci, prostitutky, revolucionáři…

ZLOČIN A TREST – příběh pojat jako duševní a mravní drama – psychologický román o lidském svědomí

Román je příběhem chudého petrohradského studenta Raskolníkova, který spáchal loupežnou vraždu, z níž je však obžalován nevinný člověk. Zabil starou bezcitnou lichvářku a její dceru. Zahladil stopy zločinu, ale nemohl se zbavit pocitu viny, strachu a nejistoty. Seznámil se s prostitutkou Soňou, do níž se zamiloval a na jejíž radu se k zločinu přiznává. Je odsouzen na nucené práce na Sibiři – Soňa ho doprovází – způsobuje duševní přerod hrdiny

 

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ (1828 – 1910)

Narodil se ve staré šlechtické rodině. Věnoval se pedagogické činnosti – otevřel školu pro vesnické děti a sám na ni vyučoval – literární práci a rodině. Po přestěhování rodiny do Moskvy – aby měly dorůstající děti možnost dalšího vzdělání – se věnoval novinařině – ve svých článcích odsuzoval bídu, opilství, negramotnost, despotismus a hrubé represálie. Jeho dílo představuje vrchol kritického realismu a velkou inspiraci pro světový román 20. století.

VOJNA A MÍR – román hledání, bloudění a nalézání – čtyřdílná románová epopej popisuje ruskou společnost v době napoleonských válek (1805 – 1812). V díle vystupuje na 250 postav, v některých případech i historických – Napoleon, ruský vojevůdce Kutuzov,…)

ANNA KARENINOVÁ – citlivá psychologická studie ženy, jež dala přednost opravdovému citu před společenskými konvencemi a dostala se tak do bezvýchodné životní situace.

Anna, vdaná za vysokého státního úředníka, postaršího, citově chladného muže, se zamiluje do přitažlivého, leč povrchního Vronského. Manžel reaguje tím, že Anně odpírá styk s jejich synem a Vronskij se zalekne důsledku vztahu, který pojímal spíše jako flirt. Anna, vystavena všeobecnému opovržení, se odhodlá k sebevraždě.

 

ANTON PAVLOVIČ ČECHOV (1860-1904)

Prozaik, dramatik – ovlivnil vývoj světové prózy a dramatu

– zaměřoval se na existenciální otázky lidského života

TŘI SESTRY, VIŠNOVÝ SAD

Další podobné materiály na webu: