Robinson Crusoe – rozbor díla k maturitě (6)

 

Kniha: Robinson Crusoe

Autor: Daniel Defoe

Přidal(a): Robinson Crusoe

 

 

 

 

 

Daniel Defoe         

(rozený Daniel Foe;1660 – 24. dubna 1731)

  • Byl anglický spisovatel a novinář, představitel novoklasicismu.
  • Pocházel z rodiny londýnského svíčkaře a řezníka.
  • Defoe byl politicky velmi aktivní člověk, bojoval proti katolizaci Anglie, usiloval o demokracii, od ostatních politiků se lišil upřímnou snahou o zlepšení společenského života a svou lidskostí, která taky vyzařovala z jeho knih.
  • Za svá přesvědčení byl i ve vězení, u lidu měl ale oblibu.

Život – o něm:

–          Daniel Foe se narodil někdy okolo roku 1600, jako syn Jamese Foea a Alice Foe, jeho jméno však není zapsáno v matrice ani nikde jinde.

 

–          Jeho otec byl londýnským obchodníkem, svíčkařem a členem Butchers‘ Company (řeznická společnost). Měl o rok starší sestru Elizabeth, v deseti letech mu zemřela matka. Na svůj prostý původ nebyl Daniel příliš hrdý a vyřešil to tím, že si ke svému jménu začal ke konci 90. let 17. století přidávat aristokraticky znějící „De“,tuto opravenou podobu jména lze najít různě zapsanou (De Foe či Defoe,)aj.

 

–          Roku 1684 se oženil s Mary Tuffleyovou a měli spolu dva syny a pět dcer.

–          Za své dílo The Shortest Way with the Dissenters, vydané roku 1702, byl roku 1703 vězněn a propuštěn o pět měsíců později díky Robertu Hurleymu.

 

–          Za ironický pamflet navrhující řešení konfliktu mezi státní, anglikánskou církví a puritány byl odsouzen na pranýř, poté byl získán do státní služby. Jako tajný agent připravoval v roce 1707 sjednocení parlamentů Anglie a Skotska.

 

–          Během svého života používal při psaní přinejmenším 198 různých pseudonymů. Mezi ně patřily např. Eye WitnessT.Taylor, Andrew MortonMerchant (v překladu „kupec“) nebo Heliostrapolis.

 

 

Dílo:

–          Jeho nejslavnější román Robinson Crusoe vydaný roku 1719, vypráví o synovi z kupecké rodiny, který uteče na moře, aby se stal námořníkem. Je zajat piráty a upadne do otroctví, následně spolu s dalším otrokem utíká po moři. Nakonec ztroskotá a žije mnoho let sám na pustém ostrově. Kniha je založena na skutečném příběhu námořníka Selkirka. Jedná se tak o jeden z prvních románů s realistickými prvky. Defoe v něm mimo jiné sleduje vývojově hledání Robinsonovy cesty k Bohu a formování jeho mravních vlastností a vytváří typ svobodného jedince ztělesňujícího morálku „bílého muže“.

Další:

Esej o projektech (1697) – v práci se autor zamýšlí nad pojištěním lidí, kteří jsou v případě pracovní neschopnosti ponecháni svému osudu.

Hymnus na pranýř (1703)

Robinson Crusoe (1719) – nejslavnější autorův román, ještě v tom samém roce vydal Defoe jeho pokračování pod názvem Další dobrodružství Robinsona Crusoe.

Roxana (1724) – román o opuštěné matce, která z nezbytnosti pro obživu svých dětí přijímá úděl vydržované ženy.

Politické dějiny ďábla (1726) – pojednání o vlivu zla (zosobněného ďáblem) na vývoj světa.

 

Robinson Crusoe

–          Celý název: Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoa, námořníka z Yorku.

–          Je kniha anglického autora Daniela Defoa, která byla poprvé vydána roku 1719.

–          Jako základ příběhu sloužilo Danielu Defoeovi vyprávění o skotském námořníkovi Alexandru Selkirkovi, který byl roku 1705 za trest vysazen z lodi.

–          Ostrov v Tichém oceáně, na kterém prožil čtyři roky a čtyři měsíce, než byl náhodou nalezen a dopraven zpět do Anglie, dnes nese jméno Ostrov Robinsona Crusoe (patří státu Chile).

–          Kniha je napsána v ich-formě.

Děj:

Robinson Crusoe je synem uznávaného německého obchodníka a spolu se svou rodinou vyrůstá v Anglii. Už od dětství ho velmi lákalo moře, proto se i přes otcův zákaz vydává se svým přítelem Martinem do Londýna. Byla to jeho první plavba na moři vůbec.

Bohužel je stihne bouře a Robinson si po této špatné zkušenosti přísahá, že již na loď nevstoupí. V Londýně se ale nechá přesvědčit jistým panem Dubbleyem k další plavbě, tentokrát až do Afriky. Cestou je však přepadnou piráti a celou posádku lodi v Africe rozprodají jako otroky. Robinson při pokusu o útěk od svého nového pána ztroskotá v blízkosti neznámého ostrova.

 

Začíná boj o přežití, musí se o sebe postarat, obstarat si jídlo, pitnou vodu, postavit si obydlí, naučit se rozdělávat oheň, sestrojit spoustu provizorních nástrojů a porozumět tajemstvím ostrova. Za několik dlouhých let už má vlastní kukuřičná a pšeničná pole, chová kozy, ochočí si papouška a najde si psa, kterému dá jméno Rek.
Jednoho dne na ostrov poprvé připlují lidé – lidožraví divoši vezoucí si své oběti. Robinsonovi se podaří zachránit před nimi indiánského chlapce, kterého pojmenuje Pátek. Obeznámí ho se vším na ostrově a naučí ho anglicky, brzy se z nich stanou blízcí přátelé.

Když se kanibalové vrátí zpět na ostrov, zachrání před nimi Robinson s Pátkem obě jejich oběti. Pátek v nich pozná obyvatele své země, z nichž jeden je člen španělské výpravy, která u nich nedávno ztroskotala, a druhý dokonce Pátkův dávno oplakaný otec. Pátkův otec a Španěl odplují zpátky do Země za měsícem, ze které pochází i Pátek, aby se vrátili pro zbytek španělské výpravy – Robinson chce totiž na ostrově se Španěly pobývat.

Jejich loď se však dlouho nevrací, zato se ukáže úplně jiná loď – piráti. Vyloží na ostrově tři muže, nejspíš v domnění, že je ostrov opuštěný a oni tu pojdou hlady a žízní. Robinson a Pátek se s nimi seznámí a zjistí, že jde o kapitána lodi a dva jeho nejbližší přátele – z jejich posádky se prý vyklubala banda pirátů a zosnovala proti nim vzpouru. Pátek a Robinson pomohou nově příchozím zadržet piráty a znovu získat jejich loď. Ta má shodou okolností namířeno do Anglie a Robinson je šťastný, že se zas vrátí domů.

Mezitím se vrátí loď Španělů, avšak bez Pátkova otce. Ten prý zemřel, což bylo také důvodem jejich zdržení. Jelikož zde už Pátka nic nedrží, odjíždí spolu s Robinsonem do Anglie.

Robinson tam pokračuje v otcově podnikání jako obchodník a Pátek se stane jeho pomocníkem.

 

Literární druh: Epika

Žánr: Román

 

Hlavní postavy:

 

Robinson Crusoe  vl. jménem Kreutznauer, syn z anglické měšťácké rodiny, který         utekl z domova z touhy po dobrodružství.

Pátek je primitivní domorodec, služebník a přítel Robinsonův.

 

Hlavní myšlenka:

–          Autor chtěl touto knihou říci, že člověk je schopný přizpůsobit se podmínkám, ve kterých se nachází.

Jazykové prostředky:

–          V díle je používaná přímá řeč. Jsou tam často použity přechodníky.

Jazykové prostředky a stylistika:

–          Vypravěčem je sám Robinson – vyprávění je tedy v ich-formě. Příběh má jednu dějovou linii a vyprávění je chronologické. Má formu deníkových záznamů.

–          Jazyk je spisovný. Časté je použití monologů a diologů a tedy přímé řeči.

–          Vykreslení postav a prostředí je detailní.

Napsat komentář