Daniel Defoe – životopis

literatura

 

Jméno: Daniel Defoe

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Pavla

 

 

Daniel Defoe (1660 – 1731)

Daniel Defoe je znám především jako autor knihy o trosečníkovi Robinsonovi, jenž prožije několik let na opuštěném ostrově. Své v současnosti bezesporu čtenářsky nejoblíbenější dílo napsal až v poměrně pozdním věku, bylo mu skoro 60 let. Byl představitelem klasicismu.

 

Daniel Defoe se narodil pravděpodobně v roce 1660. Ve stejném roce, kdy byla v Anglii obnovena monarchie – a na trůnu usedl Karel II. z rodu Stuartovců. Ohledně přesného data Danielova narození nebyly zachovány žádné podrobnější záznamy. Narodil se do rodiny vlámského původu. Jeho otec James pracoval v Londýně jako řezník a výrobce svíček. Když bylo Danielovi deset let, zemřela mu matka. Měl o rok starší sestru Elizabeth. Daniel nebyl příliš hrdý na svůj prostý původ, a tak si ke svému příjmení později přidal přídomek „De“, aby znělo honosněji.

Danielům otec byl presbytarián. Jeho syn proto chodil do presbyteriánské školy. Předpokládalo se, že se Daniel stane po úspěšném ukončení studií protestantským kazatelem. On si však místo toho zvolil finančně výnosnější, a patrně i více vzrušující profesní dráhu – stal se z něj obchodník. V roce 1684 se Daniel oženil s Mary Tuffleyovou, jejíž otec byl rovněž obchodníkem. Mary dostala na tehdejší dobu slušné věno, navíc Daniel získal další konexe ve světě obchodu. Z jejich patrně šťastného, téměř 50 let dlouhého manželství vzešlo celkem osm dětí, z nichž jen jedno zemřelo v brzkém věku.

Ačkoliv se Daniel nestal kazatelem, aktivně se za svou protestantskou víru zasazoval a zajímal se o politický vývoj v zemi. Prosazování katolické církve za krále Jakuba II. se Danielovi ostře příčilo, a proto se jen rok po své svatbě účastnil Monmouthova povstání. To bylo následně potlačeno, a Daniel se pak musel určitou dobu skrývat, aby unikl trestu. Posléze obchodoval v Londýně s vínem a tabákem, zabýval se pojišťovnictvím lodí a stal se spoluvlastníkem několika z nich. Obchodoval i s Vilémem III. Oranžským, pozdějším anglickým králem, kterého podporoval ještě před korunovací v Anglii. V podnikání se mu nevyhnula ani nepříznivá období. Po ztroskotání lodi, která převážela jeho zboží, musel vyhlásit bankrot. Díky své obchodní činorodosti a nápaditosti se ale dokázal opět z dluhů vymanit.

Po smrti Viléma III. byl Defoe uvězněn za veřejné pobuřování, když publikoval příliš troufalý satirický text. Po několika měsících ve vězení se stal tajným vládním agentem, jehož úkolem byla podpora sjednocení Anglie a Skotska. Zkušenosti z povolání mu byly podnětem k některým jeho článkům a dalším pracem. I když se nejvíce proslavil knihou o Robinsonovi Crusoe, zdaleka není autorem této jediné, dnes světoznámé knihy. Daniel Defoe byl velice plodným autorem, během svého života napsal okolo několika stovek knih, pamfletů a článků, vydával periodikum „The Review“. Zabýval se krom jiného otázkou pojištění i reformou vzdělávacího systému. Zemřel v dubnu roku 1731.

 

Výběrově z díla:

„Robinson Crusoe, námořník z Yorku, jeho život a neobyčejná dobrodružství“ (1719) –Hlavním hrdinou knihy je mladý obchodníkův syn, Robinson Crusoe, jenž si toužebně přeje stát se námořníkem. Přes nevoli rodičů, kteří již tragicky ztratili dva syny, se Robinson plaví na obchodní lodi do Londýna. Loď se během bouře potopí, přesto se posádce podaří zachránit. Robinson se později seznamuje s kapitánem další lodi, která právě míří na Guineu. Robinson se k výpravě přidává, po cestě je ale loď přepadena piráty. Crusoe je prodán do otroctví. Podaří se mu uprchnout a dostává se na loď, která pluje do Brazílie. I tato loď se potápí a Robinson se ocitá na neznámém ostrově. Zde se musí postarat zcela sám o vlastní přežití. Postupně se na ostrově stále více zabydluje a buduje si svépomocí i jakési malé hospodářství. Z područí lidojedů se mu podaří osvobodit příslušníka jednoho z místních kmenů, kterého pojmenuje Pátek. Inspirací k napsání tohoto románu byl krom jiných zdrojů skutečný příběh skotského námořníka Alexandra Selkirka, který byl vysazen na opuštěném ostrově a strávil tam více jak čtyři roky života.

„Další dobrodružství Robinsona Crusoe“ (1719) – Ve druhém díle cestuje Robinson Crusoe do Číny.

„Moll Flandersová“ (1722) – Hlavní hrdinkou románu je všemi opovrhováná žena bez prostředků, která se usilovně snaží ze své bídy vymanit. Po pěti neúspěšných manželstvích se z ní stává zlodějka a podvodnice, která je za svou kriminální činnost uvězněna a nakonec vypovězena z Anglie.

„Roxana“ (1724) –Příběh osamocené matky, která se zprvu nechává vydržovat z nouze kvůli svým dětem. Posléze začne lačnit po vysokém společenském postavení a po bohatství jen pro ně samotné. Pro dosažení svého cíle je odhodlána udělat takřka cokoli.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.