Sixty-eight publishers

literatura

 

Téma: Sixty-eight publishers

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): Káťa M.

 

Co je Sixty-eight publishers?

 • české exilové nakladatelství
 • alternativní názvy: ’68 Publishers, Sixtyeight Publishers, Nakladatelství 68, 68P

 

Založení

 • založeno Josefem Škvoreckým a jeho ženou Zdenou Salivarovou-Škvoreckou
 • název odkazuje na Pražské jaro roku 1968
 • místo a rok založení: Toronto (Kanada), 1971

 

Osobnosti

 • provoz nakladatelství řídila a zajišťovala Zdena Salivarová-Škvorecká
 • hlavní redaktor: Josef Škvorecký
 • externí redaktoři, kteří s nakladatelstvím spolupracovali:
  • Jaroslava Blažková (slovenská prozaička)
  • Antonín Brousek (básník)
  • Jaroslav Strnad (prozaik a kritik)
  • Květa Trdlicová (bývalá redaktorka Odeonu)
  • a další

 

Působení a cíle nakladatelství

 • cílem nakladatelství bylo vytvořit zázemí pro české autory, kteří odešli do exilu
 • nakladatelství fungovalo do roku 1993
 • poslední publikací nakladatelství byl sborník Zdeny Salivarové-Škvorecké: Osočení
 • neúspěšnější publikací byl Tankový Prapor (Josef Škvorecký)
 • celkem bylo vydáno 224 knih
 • zaměřeno na prózu, literaturu faktu, memoáry, literární kritiku a knihy o historii
 • vydávaní autoři: Zdena Salivarová-Škvorecká, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Jan Beneš, Ota Filip, Jiří Gruša, Arnošt Lustig
 • v roce 1977 přijalo nakladatelství status non profit company, tedy status nevýdělečné společnosti pod veřejnou kontrolou, tu řídila správní rada za předsednictví kanadského bohemisty Harolda Gordona Skillinga
 • v roce 1990 udělil manželům Škvoreckým tehdejší prezident Václav Havel Řád Bílého lva III. Třídy za jejich nakladatelskou činnost