Sluha dvou pánů – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Sluha dvou pánů

Autor: Carlo Goldoni

Přidal(a): JohnyK

 

 

 

 

 

 

Carlo Goldoni (klasicismus 17. – 18. st.)         

– italský dramatik, autor divadelních komedií

– dochovalo se přes dvě stě komedií a operních libret

– vedle něho tvořil J. W. Goethe

– Italská komedie byla protipólem vznešené klasicistické tragédie, u lidového publika neobyčejně oblíbená

– hry neměly pevnou stavbu a herci děj improvizovali podle stručně nastíněného obsahu

– komedie měla své ustálené postavy (např. bohatý obchodník, sluhové, služka)

– Goldoniho komedie byly výstižnými charakteristikami soudobého měšťanského světa jako například Chytrá vdova nebo šlechtických typů jako Jemnostpán markýz

– za nejlepší dílo Goldoniho se pokládá komedie Poprask na laguně s žárlivou mileneckou dvojicí z lidového rybářského prostředí

 

Dílo:

– Sluha dvou pánů

– Poprask na laguně

– Náměstíčko

– Zpívající Benátky

 

Sluha dvou pánů

drama, komedie, próza

 

Hlavní postavy:

–        Trufaldino – sluha

–        Beatrice Rasponi – v převlečení za svého bratra

–        Florindo Aretusi – milenec Beatrice

–        Pantalone de Bisognosi

–        Clarice – Pantalonova dcera

–        Doktor Lombardi

–        Silvio – syn doktora Lombardiho

–        Brighella – hostinský

–        Smeraldina – komorná Clarice

 

Kompoziční plán:

– Kompoziční postup: chronologický

– Vztah dějových linií: rámcové řazení

 

– Vnitřní výstavba děje:

–        Expozice – příprava na svatbu dcery pana Pantalóny, příjezd Beatrice v přestrojení za svého mrtvého bratra se svým sluhou,

–        kolize (zauzlení děje) – Beatrice jakožto její bratr žádá o ruku podle dohody právě dcery pana Pantalóna, její sluha si najde dalšího pána, aniž by o tom Beatrice věděla, shodou okolností je to její milý, kterého přijela hledat, protože byl obviněn z vraždy jejího bratra,

–        krize (růst napětí, vyvrcholení děje) – sluha, aby se neprozradil, že má 2 pány, musí lhát a vymýšlet oběma pánům a tím zamotává děj,

–        peripetie (rozhodující obrat v ději) – Beatrice nakonec najde svého milého,

–        katastrofa (rozuzlení, vyřešení konfliktu) – sluha je odhalen, ale vše svede na fiktivního přítele, ovšem ve chvíli, kdy chce požádat o ruku svou milou, musí říct celou pravdu.

– Doba a místo děje:

–        Benátky –  dvůr pana Pantalóna a také okolí hostince, v průběhu jednoho dne

 

Jazykový plán:

–        spisovná čeština

–        přímá řeč

–        monology – hovor jedné postavy, který se nestává součástí dialogu

–        dialogy – rozhovor dvou a více osob

Další podobné materiály na webu: