Sluha dvou pánů – rozbor díla k maturitě (8)

 

Kniha: Sluha dvou pánů

Autor: Carlo Goldoni

Přidal(a): JohnyK

 

 

Carlo Goldoni (klasicismus 17. – 18. st.)

 • italský dramatik, autor divadelních komedií
 • dochovalo se přes dvě stě komedií a operních libret
 • vedle něho tvořil J. W. Goethe
 • Italská komedie byla protipólem vznešené klasicistické tragédie, u lidového publika neobyčejně oblíbená
 • hry neměly pevnou stavbu a herci děj improvizovali podle stručně nastíněného obsahu
 • komedie měla své ustálené postavy (např. bohatý obchodník, sluhové, služka)
 • Goldoniho komedie byly výstižnými charakteristikami soudobého měšťanského světa jako například Chytrá vdova nebo šlechtických typů jako Jemnostpán markýz
 • za nejlepší dílo Goldoniho se pokládá komedie Poprask na laguně s žárlivou mileneckou dvojicí z lidového rybářského prostředí

Dílo:

 • Sluha dvou pánů
 • Poprask na laguně
 • Náměstíčko
 • Zpívající Benátky

 

Rozbor: Sluha dvou pánů

Literární druh a žánr: drama, komedie, próza

 

Téma: o sluhovi co sloužil dvěma pánům a způsobil tím několik problémů

Motiv: lež má krátké nohy, z lásky člověk dokáže velké věci

 

Kompoziční plán:

 • Kompoziční postup: chronologický
 • Vztah dějových linií: rámcové řazení

 

Jazykový plán:

 • spisovná čeština
 • přímá řeč
 • monology – hovor jedné postavy, který se nestává součástí dialogu
 • dialogy – rozhovor dvou a více osob

 

Doba a místo děje:

 • Benátky –  dvůr pana Pantalóna a také okolí hostince, v průběhu jednoho dne

 

Hlavní postavy:

 • Trufaldino – sluha
 • Beatrice Rasponi – v převlečení za svého bratra
 • Florindo Aretusi – milenec Beatrice
 • Pantalone de Bisognosi
 • Clarice – Pantalonova dcera
 • Doktor Lombardi
 • Silvio – syn doktora Lombardiho
 • Brighella – hostinský
 • Smeraldina – komorná Clarice

 

Vnitřní výstavba děje:

 • Expozice – příprava na svatbu dcery pana Pantalóny, příjezd Beatrice v přestrojení za svého mrtvého bratra se svým sluhou,
 • Kolize (zauzlení děje) – Beatrice jakožto její bratr žádá o ruku podle dohody právě dcery pana Pantalóna, její sluha si najde dalšího pána, aniž by o tom Beatrice věděla, shodou okolností je to její milý, kterého přijela hledat, protože byl obviněn z vraždy jejího bratra,
 • Krize (růst napětí, vyvrcholení děje) – sluha, aby se neprozradil, že má 2 pány, musí lhát a vymýšlet oběma pánům a tím zamotává děj,
 • Peripetie (rozhodující obrat v ději) – Beatrice nakonec najde svého milého,
 • Katastrofa (rozuzlení, vyřešení konfliktu) – sluha je odhalen, ale vše svede na fiktivního přítele, ovšem ve chvíli, kdy chce požádat o ruku svou milou, musí říct celou pravdu.