Thomas Mann – životopis

literatura

 

Jméno: Thomas Mann

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

 

Thomas Mann získal v roce 1929 Nobelovu cenu za literaturu a stal se jedním z nejdůležitějších prozaiků Německa z dvacátého století.

 

Život

Mann se narodil 6. července 1875 v rodině vyšší střední třídy v přístavu Luebeck v Německu. Po předčasné smrti jeho otce v roce 1891 pokleslo jejich rodinné bohatství a rodina se musela přestěhovat do Mnichova. Po studiu na střední škole začal pracovat jako pojišťovací agent, ale brzy pochopil, že právě literatura je jeho vášní. V Mnichově se Mann sblížil se svou matkou, která byla brazilského původu, a ta ho představila v okruhu městských intelektuálů.

V roce 1896 se se svým bratrem Heinrichem přestěhoval do Itálie, kde začal pracovat na svém největším románu – Buddenbrookovi. Díky němu se stal slavným téměř přes noc. Poté se pokusil napsat drama, které ale nebylo tak úspěšným. Mann upevnil svou reputaci velkého spisovatele vydáváním množství krátkých prací, včetně Smrti v Benátkách z roku 1912. Právě tato novela odhalila poprvé homosexualita, se kterou Mann bojoval ve své další literatuře a v průběhu celého svého života. V roce 1905 se ale oženil s Katií Pringsheimovou, dcerou židovského profesora. Měl s ní šest dětí – tři chlapce a tři dívky.

Ačkoli Mann nebyl politický spisovatel, okolnosti ho donutily pohybovat se v množství příležitostí z politických důvodů. Na začátku první světové války konzervativně věřil v monarchii a německou hegemonii, ale ke konci byl více nakloněn straně Francie a ideálům demokracie. V roce 1933 opustil Hitlerovo Německo a žil ve Francii a ve Švýcarsku, než se v roce 1938 usadil ve Spojených státech. Dva roky vyučoval na Princetonské univerzitě, poté se přestěhoval do Kalifornie. Zde se připojil ke skupině umělců, jako byl skladatel Arnold Schoenberg, dramatik Berthold Brecht a jeho vlastní bratr Heinrich Mann. Po druhé světové válce jej rozčarovala americká politika a v roce 1952 se přestěhoval zpět do Evropy.

Zemřel 12. srpna 1955 v Curychu.

 

Dílo

Buddenbrookovi

Jedná se o první román autora, který vyšel roku 1900. Tato publikace popisovala životy rodiny obchodníků v průběhu čtyř generací. Po jejím vydání se z Manna stal slavný spisovatel – tak byla kniha ihned oblíbená.

Fiorenza

Jedná se o jediný pokus autora v rámci divadelních her. Fiorenza vyšla roku 1905, ale už nebyla tak úspěšná jako Buddenbrookovi.

Smrt v Benátkách

Tato novela vyšla roku 1912. Vypráví o tom, jaký má umělec vztah ke světu. Autor díky ní opět dosáhl pověsti velkého spisovatele. Novela popisuje zhroucení proslulého spisovatele, který cestuje do Benátek a se zamiluje do mladého polského chlapce. Práce byla přinejmenším částečně založena na vlastní zkušenosti autora a mnoho z jeho budoucích prací se zaměřilo na blízkost mezi genialitou a šílenstvím a na tažení homoerotiky.

Královská výsost

Román z roku 1916 je satirou. Je to psáno jako „pohádka“, avšak autor se soustředí nejen na lásku, ale také na dluhy království.

Kouzelný vrch

Tato nejrozsáhlejší práce autora bývá překládána taktéž jako Čarovná hora. Román je zasazen do sanatoria tuberkulózy ve švýcarských Alpách, společenství, které představuje mikrokosmos Evropy přímo před první světovou válkou. Protagonista, zdravý mladý muž, přichází do sanatoria na krátkou návštěvu. Nakonec najde naplnění tím, že opustí komunitu. Román typizuje styl, který je Mann nejznámější: ironický, temný a symbolický. Právě za tento román získal autor Nobelovu cenu.

Josef a jeho bratři

Jedná se o románovou tetralogii, která vycházela v letech 1933 až 1943. Skládá se tedy ze čtyř dílů, první díl byl vydán pod názvem Příběhy Jákobovy (1933), druhý Mladý Josef (1934), třetí Josef v Egyptě (1936), čtvrtý díl Josef Živitel (1943). Toto dílo zpracovává biblickou tématiku.

Doktor Faustus

Tento vrcholný román autora vyšel v roce 1947. Vypráví se v něm o osudu Německa v první polovině 20. století. Ústředním námětem je taktéž postavení umělce v tomto světě.