Tristan a Isolda – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Tristan a Isolda

Autor: autor neznámý

Přidal(a): Martina Hladíková

 

Literárně historický kontext

Středověká literatura

 • Náměty z Bible a antiky
 • Vyzdvihování odvážného hrdiny, který je často idealizovaný, jedná se o rytíře, krále či světce
 • Forma převyšuje obsah
 • Cílem literatury je edukovat a vychovávat
 • Díla jsou psaná především latinsky
 • Autoři jsou většinou neznámí
 • Většinou se jednalo o veršovaná díla
 • Díla byla přednášena či pěna (číst a psát umělo v té době velmi málo lidí)
 • 2 hlavní proudy středověké literatury:
  • Duchovní – náboženská témata vyzdvihující Boha, např. modlitby, žalmy, biblické hry
  • Světská – např. hrdinské eposy, kroniky, frašky

 

Další autoři tohoto období:

 • Chrétien de Troyes
 • Gaubier de Chatillon
 • Francesco d´ Assisi
 • Marco Polo

 

Rozbor díla: Tristan a Isolda

Téma:

 • Zachycení nešťastné a nenaplněné lásky. Když se brání opravdové lásce, dopady jsou tragické.

 

Motivy:

 • Nešťastná láska, smrt, neštěstí, odloučení, stesk, zrada, žal, tajemství, mezilidské vztahy, závist.

 

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 • Epos (rozsáhlá epická veršovaná skladba)

 

Literární forma:

 • Poezie (psána ve verších a slokách)

 

Kompozice:

 • Chronologický děj
 • Er-forma

 

Postavy:

 • Tristan – Mladý sirotek. Již od nízkého věku byl nezdolný a bojovný. Nikdy se nevzdával, přestože byl jeho život těžký a smolný. Byl silným bojovníkem. Tajně se setkával s Isoldou, kterou velmi miloval. Těžko se později smiřoval s tím, že by ji už neměl nikdy vidět. Žije jenom pro ni, bez ní jeho život neměl smysl.
 • Isolda – Dcera irské královny. Provdala se za krále Marca, přestože po vypití kouzelného nápoje milovala Tristana. S Tristanem se tak setkávala alespoň tajně.
 • Marco – Irský král a Tristanův strýc. Chlapce se ujal a stal se pro něj otcem. Když se dozvěděl o tajném vztahu jeho manželky a synovce, hrozila jim smrt, ale později Tristanovi odpustil a nechal ho jít bez trestu.
 • Isolda běloruká – Tristanova manželka. Měla stejné jméno jako jeho láska, ale Isoldu mu nedokázala nahradit. Věděla, že Tristan cítí k Isoldě velké city, a tak se snažila jejich setkání zabránit. Byla tak příčinou smrti jak Tristana, tak Isoldy.

 

Časoprostor:

 • Cornwall (Velká Británie)
 • Čas není přesně určen

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Složitější a méně srozumitelný jazyk
 • Inverze (změna slovosledu)
 • Archaismy (slova zastaralá, jejíž názvy se už aktivně příliš nepoužívají)
 • Přechodníky

 

Děj:

Tristan se v nízkém věku stal sirotkem. Vychovával ho učitel Gorvenal, ale později byl unesen kupci. Během plavby přišla velká bouře. Kupci se báli, že jde o pomstu za to, že unesli Tristana, a tak malého chlapce pustili na malé loďce. Tristan doplul do Cornwallu, kde vládl král Marco. Král se ho ujal a dobře se o něj staral. Až po čase se zjistilo, že Tristan je Marcovým synovcem.

Marco byl vydírán králem Irska. Tristan ho vyzval k boji, který vyhrál a krále zabil. Byl však vážně zraněn. Sám se vydal na moře, aby tam v samotě zemřel. Při náhodném doplutí na ostrov se však seznámil s ženou, která ho zázračně uzdravila. Tristan po zjištění, že ženou je vdovou irského krále, kterého zabil, utekl zpět k Marcovi.

Král Marco nebyl ženatý. Prohlásil, že si vezme pouze ženu, která je vlastníkem zlatého vlasu, který mu jednou přinesla vlaštovka. Šlo o dceru irské královny, se kterou se Tristan setkal, Isoldu. Vydal se tedy pro ni. Během zpáteční cesty nedopatřením oba vypili nápoj lásky, který byl původně pro Marca a Isoldu. Zamilovali se tak do sebe, ale i tak se Isolda vdala za Marca. Tajně se však s Tristanem setkávala.

Když vyšla najevo pravda, oba milenci měli být upáleni. Tristan však utekl, ale Isoldu Marco uvěznil. Král nakonec Tristanovi odpouští a nechává ho jít. Ožení se s jinou ženou, ale Tristan nedokáže bez Isoldy žít. Když se vážně zraní, nechá pro Isoldu poslat, aby ho znovu uzdravila. Jeho manželka však nechce, aby se milenci setkali, a tak zalže Tristanovi, že Isolda nepřijela. Tristan steskem zemře. Když ho uvidí Isolda, zemře také.