Václav Kaplický – životopis

literatura

 

Jméno: Václav Kaplický

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

VÁCLAV KAPLICKÝ (1895 – 1982)

Václav Kaplický byl český spisovatel, autor beletristických kronik a legionářské prózy. Jeho nejvýraznějším žánrem byla ovšem historická beletrie.

 

ŽIVOT

Kaplický se narodil v Červeném Dvoře, který se nachází nedaleko Kozího Hrádku. Tam byl jeho otec nájemcem dvora. Studoval gymnázium a reálku v Táboře, kde po dobu studií také bydlel. Po dostudování krátce pracoval jako dělník na železnici, rok po maturitě byl však odveden do první světové války, a tam se dostal na hasičskou frontu. Byl zajat, vstoupil do československých legií a stal se členem 1. střeleckého pluku. Později byl delegátem
a zapisovatelem zakázaného II. vojenského sjezdu legií, když na to přišli, tak byl opět zatčen
a vězněn ve Vladivostoku.

Následoval návrat do Československa, kde se stal zaměstnancem sekretariátu socialistického Svazu československých legionářů. Pár let také pracoval jako úředník ministerstva národní obrany.

Pak ho jeho pracovní zkušenosti zanesly do několika nakladatelství. Pracoval například v nakladatelství Čin, Pokrok, Družstevní práce nebo Melantrich, nejdříve jako úředník, ale později se vypracoval na místo odpovědného redaktora. Tuto pozici zaujímal v redakci publikace Adolfa Zemana Cestami odboje – Jak žily a kudy táhly československé legie. Při práci v nakladatelstvích se seznámil s řadou významných osob a spisovatelů, velmi blízké přátelské pouto vzniklo mezi ním a J. Horou, na jehož rady začal tvořit nenáročnou beletrii pro lidového čtenáře.

Pouze literatuře se věnoval od roku 1950, tehdy psal výhradně historickou prózu
a těžištěm jeho tvorby se stala doba husitská a doba pobělohorská. Je pochován na čestném místě – vyšehradském hřbitově. Bustu na jeho hrobě vytvořit sochař Břetislav Benda.

 

DÍLO

Jeho dílo navazuje interpretací dějinného procesu na Vladislava Vančuru. Jeho prózy disponují promyšlenou kompozicí. Přirozená archaizace jazyka, která odpovídá příslušné době, má výhody ve srovnání s jinou historickou beletrií.

PRINCEZNA Z KOŠÍŘ – povídka, která se snažila o kulturní povznesení lidového čtenáře, zaměřovala se na kritiku tehdejšího politikaření

GORNOSTAJ – román, obsahuje reportáže, píše zde o zkušenostech z války a sibiřské anabáze, jedná se o literaturu faktu

NĚŽNÝ MANŽEL – humoristický román

ŽELEZNÁ KORUNA  – historický román, o utrpení lidu v českých zemích po třicetileté válce, píše o robotní povinnosti a o nejkrutějších trestech

KLADIVO NA ČARODĚJNICE – román, jehož podkladem je skutečná událost, čarodějnický proces s více než sto lidmi z okolí Velkých Losin, řídil jej inkvizitor Boblig z Edelstatu, hlavní postavou je šumperský děkan Kryštof Alois Lautner, který se stane jednou z nevinných obětí

TÁBORSKÁ REPUBLIKA – třídílný román, který pojednává o husitství

VELKÉ THEATRUM – román, který byl psaný podle deníků zemského lékaře a pražského lékárníka Matyáše Borbonia z Borbenheimu, zasazen do počátků třicetileté války, popis příprav na bitvu na Bílé hoře

BANDITA, PAŤARA A SPOL. – kniha pro chlapce

ANI TYGŘI, ANI LVI – prózy o domácích zvířatech a mazlíčcích

 

ZAJÍMAVOSTI

  • byl jmenován národním umělcem
  • byl zakládajícím členem Společnosti pro kulturní a hospodářské sblížení s novým Ruskem
  • byl kritickým Masarykovým stoupencem
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.