Velký Gatsby – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Velký Gatsby

Autor: Francis Scott Fitzgerald

Přidal(a): endy

 

 

Autor

F.S.Key Fitzgerald se narodil r. 1896 v Minnesotě. Americký spisovatel a scénárista 20.stol. Nejvýznamnější představitel „ztracené generace“ spolu se svým přítelem Ernestem Hemingwayem. Po vypuknutí války narukoval do armády, ve výcvikovém táboře se seznámil se svou budoucí manželkou Zeldou Sayrovou. Po válce se vzali, a nedlouho poté vyšel román Velký Gatsby. Také vyšlo najevo, že Zelda trpěla schizofrenií. Také touží po bohatství, což se jí F.S.F. stále snaží umožnit, píše romány, které se za jeho života bohužel moc neprodávají, ale přesto žijí jako smetánka tehdejší doby. V jeho dílech je vidět častá autobiografie – popis doby, ve které žil, např. krach na New Yorské burze, postavy podobající se jeho milým (Daisy má Zeldiny vlastnosti), jeho krásný vztah se Zeldou, či potom její nemoc. V roce 1929 přichází pro Fitzgeralda špatné období, musí vydělávat na vzdělání dceři a na manželčino sanatorium, píše kratší povídky do novin. Několik let poté chce zřejmě „před vším“ utéct a vezme práci scénáristy v Holywoodu, lidé ho ale již neberou příliš vážně. Začíná propadat alkoholismu a roku 1940 předčasně umírá na infarkt.

 

Literárně historický kontext – zařazení díla

–          Meziválečné období (E.Hemingway, světoví autoři: F. Kafka, E.M.Remarque,R,Rolland)

–          Autor „ztracené generace“ (=lidé kteří byli v 1.sv.válce a snaží se z toho vzpamatovat, zkoušejí se    dívat na svět jiným pohledem, dávají vědět světu, jaká to byla muka pomocí literatury)

–          Jazzový věk (= období po roce 1920, v Americe se objevuje převratné množství novinek a vynálezů, město se stává centrem dění a zvyšuje se zájem o alkohol, prohlubují se rozdíly mezi bohatými a chudými, společenské rozdíly, většina lidí má svůj „Americký sen“)

–          Za života autora dílo nebylo moc přijímáno, v období 2.sv.války bylo skoro zapomenuto. Až v 50. Letech vyšlo další vydání a zaznamenalo širokou oblibu veřejnosti, stalo se povinnou četbou po celém světě. Často se o něm mluví jako o jednom z největších anglicky psaných románů 20.stol. a také jako o nejlepším americkém díle, které kdy bylo napsáno

 

Charakteristika textu

Lit. Druh: Epika

Lit. Žánr: Román (milostný)

Ich-Forma (vypravěč – Nick Carraway)

Jaz. Prostředky: Spisovná čeština (I ve vypjatých monolozích), častá přirovnání, popisnost. Jazykové prostředky bohaté, celý román na mě působil takovým uhlazeným a vznešeným dojmem. Dialogy jsou krátké a úderné, myšlenky vypravěče často naopak zdlouhavě barvitě popisovány (Gatsbyho sídlo, večírky, slávu a pompéznost tehdejší doby)

Slohový postup: vyprávěcí

Kompozice: Chronologická, román zachycuje poměrně malý úsek života hrdinů (jedno léto). Ale zároveň se vypravěč retrospektivně v různých částech knihy vrací ke starším obdobím (nejčastěji o 5 let dříve, kdy se naposledy viděla Daisy s Gatsbym)

Místo děje: Rozkvétající New York a Long Island v roce 1922

Členění textu: text je rozdělen do 9 kapitol

Hl. Témata: Plnění „amerického snu“, příležitosti zbohatnout, oslavy, smetánka tehdejší doby, dopad války na lidi, ctižádost, marnotratnost,

Hl. Myšlenka: Nehynoucí touha po dosažení snu a deziluze, (Gastby měl vše co by chtěli ostatní ale nejvíce chtěl lásku Daisy, která nakonec nepřišla.) Možná, že v tehdejší společnosti, kde všichni pili a bavili se nemohl svého snu nikdy dosáhnout.

 

Postavy

Daisy Buchananová – Manželka Toma, sestřenice Nicka, má charakter Zeldy, je krásná ale trochu povrchní, přelétavá, má ráda luxus a pohodlí, možná se i trochu přetvařuje protože neví co chce,

Jay Gatsby – Pohádkově bohatý mladík, miluje Daisy a udělal by pro ní cokoliv, rád ukazuje své bohatství, možná se chce lidem zalíbit, lehká přetvářka. Jeho minulost je zahalena tajemstvím. Jeho vlastnosti jsou různé, je určitě ctižádostivý a stále optimistický, ale možná ne zcela upřímný.

Nick  Carraway – kniha je jeho vzpomínkami na léto, vypravěč, v podstatě do milostného příběhu vůbec nezapadá ale je jeho důležitým prostředníkem, je dobrý posluchač a myslím že má dobré srdce. Na Gatsbyho má rozporuplné názory.

Tom Buchanan – Manžel Daisy, bohatý, arogantní muž. Má milenku Myrtle, myslí si že je nejlepší a že Daisy nemůže nikoho jiného chtít

Jordan Bakerová – Hráčka golfu, přítelkyně Daisy a Nicka. On jí má rád. Je také částečným prostředníkem mezi Daisy a Gatsbym.

Myrtle Wilsonová – Žena George, milenka Toma, její muž je chudý ale jakmile je ve společnosti Toma hýří a užívá si jeho bohatství. Je nesmírně ráda takto vytěžována.

George Wilson – Manžel Myrtle, vlastní autoservis na předměstí New Yorku.

 

Děj

Děj začíná několik let po válce, kdy mladý Nick Carraway z amerického středozápadu, který je také vypravěčem příběhu, přijíždí do New Yorku, aby zde na burze vydělal nějaké peníze. Zabydlí se na Long Islandu blízko výstavní rezidence tajemného mladého zbohatlíka Gatsbyho.

Nick se setkává se svojí poněkud povrchní sestřenicí Daisy vdanou za Nickova známého Toma Buchanana, se kterým má malou dcerku. Manželství však není zcela šťastné, Nick dokonce osobně poznává Tomovu milenku Myrtle Wilsonovou, manželku majitele blízké autoopravny. Nick naváže styk s Gatsbym, je zván na jeho pravidelné monstrózní večírky, zapadne do zdejší pestré společnosti a seznámí se s půvabnou mladou golfistkou Jordan Bakerovou. Stane se přítelem Gatsbyho a získává tak jedinečnou příležitost se dozvědět něco více o tomto člověku, o jehož minulosti na veřejnosti kolují pouze nepodložené legendy či pomluvy.

Postupně se dozvídá detaily nejen o přinejmenším podezřelých Gatsbyho obchodech s alkoholem, do kterých je zapojen i známý podvodník Meyer Wolfsheim, ale i celou historii jeho tajemného života. Gatsby se původně jmenoval Gatz a pocházel z chudé rodiny, velmi se však toužil vypracovat, a tak utekl z domova. Potkal milionáře Dana Codyho, který mu později dopomohl k penězům. Ještě více však jeho život poznamenala láska k mladé bohaté dívce Daisy, milence však od sebe oddělilo jednak rozdílné společenské postavení a také válka, ve které byl Gatsby povýšen na majora, což mu také umožnilo strávit několik měsíců v Oxfordu. Během té doby se však Daisy vdala. Vychází tak najevo, že životní láskou Gatsbyho je žena Toma Buchanana Daisy, a Gatsby se s ní znovu setkává, čímž způsobí naprostý rozvrat jejího manželství s Tomem.

Po jednom soukromém večírku, kde dojde k přímé konfrontaci Gatsbyho a Toma, se stane tragická osudová událost. Manželku George Wilsona Myrtle přejede automobil patřící Gatsbymu, za volantem však sedí Daisy. Wilson je naprosto zničený, dozvěděl se totiž o manželčině nevěře a chtěl s ní jinde začít nový život. Tom Buchanan, který se s Wilsonem dobře zná, mu naznačí, kdo je majitelem inkriminovaného vozu, který ujel z místa nehody. Gatsby hodlá chránit Daisy, ale ještě dříve je ve svém domě zastřelen mstícím se Wilsonem, který vzápětí páchá sebevraždu. Ironií je, že nad Gatsbym nikdo kromě jeho otce a Nicka netruchlí, bohatá městská smetánka jako by zapomněla na pohostinnost, které užívala v Gatsbyho domě. Daisy a Tom odjíždějí spolu neznámo kam. Nick Carraway je tím znechucený, končí svůj vztah s Jordan a odjíždí domů.