Velký Gatsby – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Velký Gatsby

Autor: Francis Scott Fitzgerald

Přidal(a): Marek Čehovský

 

 

Literní druh a žánr

– epika; próza

 

–  román (typický zástupce jazzového věku)

– vypravěčem je Nick Caraway, střídají se úseky, kde vypravěč prezentuje pouze to, co vidí, s úseky kde se zamýšlí nad samotným poselstvím příběhu a motivací postav, Nick do děje moc nezasahuje, je spíše prostředníkem, román stylizován jako jeho osobní vzpomínky na léto 1922
–  ich forma

 

Hlavní myšlenka

–        námětem je přetvářka, nestálost laciného pozlátka společenské smetánky, ve světě vyšší společnosti není nic opravdové, všechny city jsou jednou velkou hrou ( na první pohled všemi oblíbený Gatsby nemá žádné opravdové přítele)

–        vystřízlivění z amerického snu, jeho kritika

–        rozdíly mezi sociálními třídami, úpadek sociálních a morálních hodnot, chamtivost, cynismus, honba za potěšením (G. si kupuje oblíbenost lidí pořádáním so.party)

–        dopad minulosti na budoucnost

–        nehynoucí touha po dosažení snu a deziluze, G. má majetek ale jeho jediným snem je Daisy, kterou si zidealizoval, upjal k ní veškeré naděje a byl schopný pro ni udělat vše

 

Kompozice

–        próza (9kapitol)

–        retrospektivní

 

Místo a čas

–        Kde –  Long Island, New York City

–        Kdy –  1922

–        Jak dlouho –

 

Zařadit ukázku do kontextu knihy

Určit postavy

–        Jay Gatsby – narozen jako James Gatz, pašerák alkoholu, ale vydává se za majitele drogerií, jeho minulost a zdroj peněz nikdo nezná, před odchodem do války poznal Daisy,od té doby ji miluje

–        Nick Carraway– odjel na východní pobřeží, aby se naučil obchodovat na bruze, bratranec Daisy, Toma zná z university, tolerantní, otevřený, dobrý posluchač lidé mu často řikají svá tajemství, jeho postava slouží spíše k popisu

–        Daisy – character vytvořen na základě F.ženy Zeldy. krásná ale pokrytecká, znuděná, nejvíc ze všeho si váží luxusního života, po Gatsbyho odchodu se vdala za Toma, pro G. představuje ztělesnění dokonalosti

–        Tom – arogantní jako jeho žena, má milenku, která si myslí, že si ji vezme ale Tom ve skutečnosti nechce nic měnit, jeho sebejistota zmizí až v chvíli kdy zjistí zájem jiného muže, jeho názory jsou často sexistické a rasistické

–        Myrtle Wilsonoví – žena majitele čerpací stanice Wilsona, je Tomovou milenkou

–        Jordan Baker –  golfová šampionka, kamarádka Toma a Daisy, má poměr s Nickem, reprezentuje “novou ženu 20.let” cynickou,s ebestřednou, soběstačnou

 

Jazyk díla

Slovní zásoba

–        jazyk spisovný

–        velmi barvitá a bohatá slovní zásoba

–        i ve vypjatých situacích postavy mluví spisovně, což podtrhuje snobismus a pokrytectví

 

Větná stavba

–        rozsáhlé popisy, detailní popis G.majetku – domu, auta

–        vykreslení atmosféry 20.let s celou její pompézností

 

Umělecké prostředky

–        častá přirovnání

 

Podstatné údaje o autorovi a jeho díle

–        americký spisovatel a scénárista

–        jeden z představituelů Ztracené generace

–        považován za mluvčího americké mládeže 20.let (ukázal že splnění am.snu není zárukou spokojeného života)

–        Gatsby je povážováno za jeho vrcholné dílo, postava Jaye se částečně promítá s ním samotným

–        život s jeho ženou a jazzový věk mu byl velkou inspirací

 

Zařazení autora do kontextu světové literatury

–        Ztracená generace (am.spisovatelé kteří prošli 1SV a tuto skutečnost zobrazovali ve svých dílech, vyjadřují pocity vojáků po návratu z války- vrátili se duševně zmrzačeni a měli problem se zařazením do společnosti; typické jsou životní postoje, kterými dávali nesouhlas a nedůvěru ke společnosti, často staví své hrdiny do nebezepčných situací, kde musí prokazovat svůj character)

 

DĚJ:

Místo ve kterém se děj odehrává je vesnice rozdělená řekou na Východní a Západní vejce. Tato vesnice se nachází na Východě USA. V jedné části žijí chudí lidé a v té druhé bohatí lidé. Děj začíná několik letpo válce, kdy mladý Nick Carraway z amerického středozápadu, který je také vypravěčem příběhu, přijíždí do New Yorku, aby zde na burze vydělal nějaké peníze. Zabydlí se na Long Islandu blízko výstavní rezidence tajemného mladého zbohatlíka Gatsbyho. Nick se setkává se svojí poněkud povrchní sestřenicí Daisy vdanou za Nickova známého Toma Buchanana, se kterým má malou dcerku. Manželství však není zcela šťastné, Nick dokonce osobně poznává Tomovu milenku Myrtle Wilsonovou, manželkumajitele blízké autoopravny. Nick naváže styk s Gatsbym, je zván na jeho pravidelné monstrózní večírky, zapadne do zdejší pestré společnosti a seznámí se s půvabnou mladou golfistkou Jordan Bakerovou. Stane se přítelem Gatsbyho a získává tak jedinečnou příležitost se dozvědět něco více o tomto člověku, o jehož minulosti na veřejnosti kolují pouze nepodložené legendy či pomluvy. Postupně se dozvídá detaily nejen o přinejmenším podezřelých Gatsbyho obchodech s alkoholem, do kterých je zapojen i známý podvodník Meyer Wolfsheim, ale i celou historii jeho tajemného života. Gatsby se původně jmenoval Gatz a pocházel z chudé rodiny, velmi se však toužil vypracovat, a tak utekl z domova. Potkal milionáře Dana Codyho, který mu později dopomohl k penězům. Ještě více však jeho život poznamenala láska k mladé bohaté dívce Daisy, milence však od sebe oddělilo jednak rozdílné společenské postavení a také válka, ve které byl Gatsby povýšen na majora, což mu také umožnilo strávit 5 měsíců v Oxfordu. Během té doby se však Daisy vdala. Vychází tak najevo, že životní láskou Gatsbyho je žena Toma Buchanana Daisy, a Gatsby se s ní znovu setkává, čímž způsobí naprostý rozvrat jejího manželství s Tomem. Po jednom soukromém večírku, kde dojde k přímé konfrontaci Gatsbyho a Toma, se stane tragická osudová událost. Manželku George Wilsona Myrtle přejede automobil patřící Gatsbymu, za volantem však sedí Daisy. Wilson je naprosto zničený, dozvěděl se totiž o manželčině nevěře a chtěl s ní jinde začít nový život. Tom Buchanan, který se s Wilsonem dobře zná, mu naznačí, kdo je majitelem inkriminovaného vozu, který ujel z místa nehody. Gatsby hodlá chránit Daisy, ale ještě dříve je ve svém domě zastřelen mstícím se Wilsonem, který vzápětí páchá sebevraždu. Ironií je, že nad Gatsbym nikdo kromě jeho otce Henryho C. a Nicka netruchlí, bohatá městská smetánka jako by zapomněla na pohostinnost, které užívala v Gatsbyho domě. Daisy a Tom odjíždějí spolu neznámo kam. Nick Carraway je tím znechucený, končí svůj vztah s Jordan a odjíždí domů. Námětem pro toto dílo je život americké společnosti ve 20. letech 20. století v USA. Hlavní myšlenkou je kritika snobství a povrchnosti. Aurot poukazuje na přátelksé vztahy, které jsou založeny na majetnosti obyvatel vesnice a ne na jejich opravdových citech jako je například láska. Vše je jako jedna velká přetvářka. I když Gatsby do lepších společenských vrstev patřil, nikdy se jim nedokázla přizpůsobit. Udělal vše jen z lásky k Daisy, protože se jí chtěl dokázat, že už není tím chudým člověkem, co se jí předtím dvořil, ale že se o ni dokáže postarat a fiančně zabezpečit ji. Na první pohled se zdálo, že Gatsby měl všude spoustu přátel, ale nebylo tomu tak. Gatsby postrádal skutečného přítele, kterému by se mohl svěřit s tajemstvím nenaplněné lásky a ukázat mu jaký doopravdy je. Tímto přítelm se  pro něj stal Nick.

Další podobné materiály na webu: