Anna Karenina – rozbor díla k maturitě (7)

rozbor-díla

 

  Kniha: Anna Kareninová

  Autor: Lev Nikolajevič Tolstoj

  Přidal(a): Silvie

 

 

Literární druh: epika

Výrazová forma: próza

Literární žánr: román

Pojetí díla: tragédie

 

Próza:

 • Každý psaný text, který je psán běžnou a přirozenou formou, nikoli ve verších.

 

Román:

 • Prozaický epický žánr zachycující rozsáhlou oblast jevů , společenských vztahů a psychologických situací.
 • Ve srovnání s povídkou je román rozsáhlejší , má více hlavních postav a mnoho vedlejších, ale není to podmínka.
 • Toto dílo splňuje podmínky románu, Anna je jak hlavní, tak i vedlejší postavou

 

Literární směr:

 • Realismus – umělecký směr, střídá romantismus, začíná v 2.pol. 19. století
 • Dílo vznikalo dlouho, asi v roce 1873 – 1877
 • Založen na kritickém poznávání skutečností, chtěli přesně zobrazit skutečnost, u člověka si všímají toho, co je typické.
 • Hl. žánry – román, drama a povídka
 • Tolstoj rozebíral celou společnost, odsuzoval ruskou šlechtu. Ruská šlechta odsuzuje Annu, je vdaná a má milence, nemanželské dítě a opustí syna, vše proti mravům.
 • Kritický realismus- vyšší stupeň realismu, 80.léta 19.století.
 • Autoři se snaží o mnohem otevřenější a nesmiřitelnější pohled na společnost při zvětšování soc. rozdílů. Pokus o řešení soc. konfliktů.

 

Literární teorie:

 • Vypravěč: autor sám, er forma.
 • Čas: Rusko- 2.pol. 19.století
 • Prostor: Nejdříve v Rusku-Petrohrad, Moskva, venkov , Karlovy Vary

 

Postavy:

Anna Arkaďjevna Karenina

 • vášnivá žena, v románu vystupuje jako „tajemná, rozkošná dáma z velkého města“, která hledá štěstí; nebere ohledy na společnost, ale na své city, vydává se za hlasem svého srdce.

Alexandr Alexandrovič Karenin

 • ztělesňuje typicky chladného člověka žijícího podle svých mravních a právních zásad; je schopen udělat cokoli, aby nebyla poskvrněna jeho čest a jméno.

Alexandr Vronskij

 • milenec Anny. Řídí se tím, co předepisuje společenská morálka. Cenní si názoru přátel, zvláště těch z řad vojenských důstojníků.Trpí Anninou žárlivostí, která plyne z paranoidních představ. Po její smrti je zdrcený a dobrovolně se přihlásí na smrt.

Stěpan Akraďjič Oblonskij

 • ze začátku je lhostejný, veselý a oblíbený-zvlášť u žen. Podvádí svou ženu. Nakonec toho lituje, rodina je pro něj důležitá.

Darja Alexandrovna Oblonská

 • mírná žena v domácnosti, na prvním místě je rodina a děti.

Konstantin Dmitrič Levin

 • dává přednost venkovu, miluje přírodu. Sám pomáhá na svém statku a na polích služebnictvu. Je chytrý, vynalézavý. Miluje Kitty, ta ho poprvé odmítne, ale později se vezmou.

Kitty Ščerbacká

 • sestra Dolly, mladá dívka, ráda se stará o děti své sestry. Po odmítnutí Vronským se uzavře do sebe, onemocní a odjíždí se léčit do lázní. Vrátí se, vezme si Levina a mají spolu syna.

 

Děj:

Začátek románu začíná u Oblonských, Stiva je nevěrný Dolly, proto přijíždí Anna, aby vše urovnala. Podaří se jí to. U Dolly je zrovna její sestra Kitty, která si vybírá manžela. Dá přednost Vronskému před Levinem. Nabídka k sňatku ale od Vronského nepřichází, ten se zamiloval do Anny. Kitty si uvědomí, že milovala Levina a měla si ho vzít, onemocní a odjíždí se léčit do lázní. Anna si uvědomí, co způsobila a tak se vrací zpět do Petrohradu. Je zoufalá, neví, co má dělat. Nakonec přestane svůj vztah s Vronským tajit. Její manžel jí nabízí, ať se vrátí domů. Pak onemocní. Zjistí, že je těhotná s Vronským a odjede s ním do Itálie. Tímto se vzdala svého syna Serjoži-tomu řekli, že je Anna mrtvá. Porodila sice dceru, ale více milovala svého syna. Proto také trpí, je nešťastná. Začíná proto bezdůvodně žárlit a obviňovat Vronského. Ten ji miluje, ale tyto situace nezvládá a proto se jí vyhýbá.Jednoho dne chtěla Anna jet za jeho matkou a uvědomila si vše, co způsobila a tak skočila pod vlak. Vronský tak ztrácí smysl svého života a nastupuje jako dobrovolník do války proti Turkům. Svoji dceru svěřil Kareninovi.

Mezitím se Kitty setkává s Levinem, znovu ji požádá o ruku a žijí spolu na venkově. Pak se jim narodí syn. Kitty nejdřív nemůže k Levinovi najít cestu, řeší otázku náboženství a smyslu života, ale nakonec si uvědomí, že rodina je nejcennější a najde si k němu cestu.

 

Význam sdělení (hl.myšlenka):

 • Tolstoj čtenářům ukázal, jaká byla společnost, etika a zásady v Rusku. Pohled na nevěru ženy, která je z vyšší společnosti. Tohle Tolstoj zavrhoval, vyzdvihoval rolnictví a jejich těžkou práci.

 

Literární historie:

 • Autor: narodil se v roce 1828, byl šlechtického původu. Nedostudoval, snažil se vystudovat sám. Další díla: Vojna a mír, Vzkříšení. Svými názory si poštval proti sobě celou rodinu a byl nucen opustit svou rodnou obec, odmítal carismus. Západní společnost považoval za nelidskou a krutou.

 

Srovnání Anny Kareniny vs. Vojna a mír

 • Společné znaky: můžeme nahlédnout do společenského života ruských velkoměst a do životů hlavních hrdinů.
 • Vojna a mír: Nataša zde líčí svůj vztah k Anatolu a lásku(úctu) k Bolkonskému.
 • Anna Karenina:  Anna líčí vášnivý vztah k Vronskému, vztah úcty ke Kareninovi.

 

Filmy:

 • film Anna Kareninová, B. Rose 1997
 • film Anna Karenina, J. Wright, 2012
 • balet Anna Karenina, R. Ščedrin, 1971

 

Literární kritika:

 • Dílo ve své době nebylo dobře přijato, Tolstoj byl vydavateli několikrát odmítnut, nyní je to jedno z nejpopulárnějších děl na světě, skvělá kritika. Čtenáři si knihu buď zamilují, nebo ho nedočtou.

 

Srovnání Anny Kareniny vs. Ema Bovaryová

 • Anna i přesto, že byla bohatá, chodila spoře oblékaná, Ema chtěla být bohatá, chtěla nosit bohatě zdobené šaty
 • Anna opustila manžela, protože milovala druhého, ke svému muži měla ale velkou úctu, styděla se za svůj vztah, Ema často četla romány , chtěla takového muže , co jí snese modré z nebe. Svým mužem pohrdala.
 • Anna měla chlapečka, bylo pro ni těžké se ho vzdát, později porodila holčičku, ale tu tolik nemilovala
 • Ema měla holčičku(ale chlapečka) ji neměla tolik ráda, takže ji vychovávala jen z povinnosti
 • Anna měla uspořádaný život, hleděla na svět realisticky, Ema žila jako v románu, jako ve snu
 • Anna skočila pod vlak, Ema vypila jed.