České nebe: Cimrmanův dramatický kšaft

rozbor-díla

 

 Kniha: České nebe

 Autor: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak

 Přidal(a): Itsuki, oplaner4

 

 

Autoři – Z. Svěrák a L. Smoljak

Ladislav Smoljak

 • pedagog, redaktor, herec, režisér (Vrchní prchni, Nejistá sezóna, Jára Cimrman ležící, spící), úzce spolupracoval se Z. Svěrákem

Zdeněk Svěrák

 • pedagog, humorista, dramatik, scénárista (Obecná škola, Vesničko má, středisková, Kolja – Oscar, Vratné Láhve, Po strništi bos), redaktor, spisovatel, písničkář, úzce spolupracoval s L. Smoljakem a J. Uhlířem (hudba)

Tvorba:

 • Jedná se o jejich poslední hru
 • Další dramata Cimrmanova divadla (14) – Akt (1. hra, Z. Svěrák), Vyšetřování ztráty třídní knihy, Dobytí severního pólu, Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Posel z Liptákova, Švestka, Afrika, Blaník, Hospoda na mýtince, Záskok atd.

 

Literárně-historický a umělecký kontext

 • období – od 70. let 20. století do současnosti
 • literární směr – dramatická tvorba po roce 1945, satirické drama, komedie

Další autoři daného období

 • V. Havel (Audience, Zahradní slavnost), Pavel Kohout (Život v tichém domě), Milan Uhde (adaptace Olbrachtovy Balady pro banditu), S. Beckett (Čekání na Godota), Arthur Miller (Smrt obchodního cestujícího), Oldřich Lipský (Ať žijí duchové), M. Čepelka, L. Vaculík (manifest 2000 slov), Škvorecký (Tankový prapor, Zbabělci)

 

Rozbor díla: České nebe: Cimrmanův dramatický kšaft

Žánr

 • drama – činohra, komedie (Cimrmanův dramatický kšaft – závěť)

 

Myšlenka

 • česká historie a národní hrdost
 • symbolická poslední hra DJC – částečná autobiografie
 • „Cimrman chtěl za světové války podpořit Čechy v boji proti nenáviděné prohnilé monarchii.“ a chce národu vnuknout myšlenku samostatného státu

 

Téma

 • Probuzení hrdosti k českému národu

 

Kompozice

 • jeden souvislý obraz
 • jednota místa, času a děje
 • chronologická kompozice

 

Jazyk

 • obecná čeština
 • jazykový humor, hříčky se slovy

 

Vypravěč

 • Nepřítomný
 • Repliky postav (dramatické dialogy)

 

Místo a čas

 • České nebe, 1. světová válka

 

Postavy

 • Svatý Václav – předseda nebeské komise, komunikuje se samotným Bohem, katolík
 • A. Komenský – vzdělaný a moudrý, chvílemi zbabělý, spravedlivý, učí praotce Čecha, člen jednoty bratrské
 • praotec Čech – prostý člověk, mluví hovorovým jazykem, komolí názvy děl a jména autorů; stojí spolu s babičkou Boženy Němcové v kontrastu proti všem věřícím a vzdělaným členům komise, pohan
 • Jan Hus – alergický na vše, co souvisí s ohněm, zastává staré konzerativní hodnoty, obdivovatel Havlíčka, kritik katolicismu
 • H. Borovský – pokrokový člen komise, rozumný
 • Miroslav Tyrš – plní úlohu posla komise, vede tělocvik
 • Babička Boženy Němcové – prostá žena, nejvíce ji chybí v nebi zvířátka
 • maršálek Radecký – zdroj konfliktu, sebestředný, povyšuje se nad českou komisi

 

Děj

Úvodní seminář:

 • objevení hry České nebe – v cukrovaru
 • (Cimrman žil i za 1. sv. války, znal se s Kafkou)
 • živá kopírka – diktování 27 žákům své třídy
 • maršálek Radecký
 • první Cimrmanův dramatický pokus (Smil Flaška z Pardubic, Krabice)
 • falešné rukopisy – zelenohorský, královédvorský („odpor k mystifikaci“)

Činohra:

 • Praotec Čech a J. A. Komenský čekají na sv. Václava. Komenský mezitím zkouší praotce Čecha. Vstupuje sv. Václav, třetí člen české nebeské komise. Upozorňuje na světovou válku a rozhodl se rozšířit komisi o 3 další členy. Postupně mezi sebe přijmou Jana Husa, K. H. Borovského a přemýšlí nad Boženou Němcovou.
 • Komenský a Borovský souhlasí, Hus odmítá kvůli jejím milencům. Vstupuje Tyrš a vede sokolskou rozcvičku. Začnou se bavit o Cimrmanovi a také si postesknou, že ještě žije. Nakonec přijmou Babičku Boženy Němcové, té chybí v nebi zvířata.
 • Sv. Václav pokračuje v zasedání. Chce vyřídit nevyřízené žádosti z očistce: Bedřich Smetana, Karel Sabina (zrádce národa) – přijmou, Václav Hanka, Josef Linda – zůstanou v očistci.
 • Opět vstupuje Tyrš se sestavou. Vstupuje maršálek Radecký. Mluví o tom, že Češi dezertují z rakouské armády. Chtějí se vymanit z Rakouska-Uherska, s čímž komise souhlasí. Radecký se vrací a ptá se, proč není v nebeské komisi. Nakonec vydá rozkaz, se kterým komise nesouhlasí a poté dá příkaz celou komisi zrušit. Radeckého vyženou. Sv. Václav pošle Tyrše, ať sv. Petr pouští do nebe všechny české vojáky bez rozdílu uniforem.
 • Borovský vnukne ostatním myšlenku obnovit samostatné české království. Polemizují nad tím, kdo by měl být českým králem. Vyberou „Tomáše Haryka Masaříka“ a chtějí se zjevit lidu. Tyrš zakončí zasedání sestavou.