Charakteristika literární postavy – vzor

literatura

 

Téma: Charakteristika literární postavy

Zařazení: Slohové práce

Přidal(a): Studijni-svet.cz

 

Charakteristika literární postavy je často probírané slohové téma ve škole a vyskytuje se i u maturitní písemné práce z češtiny. V následujícím článku si ukážeme, jak ji správně napsat a samozřejmě nebudou chybět i vzorové texty pro inspiraci. Základními předpoklady pro výborně napsanou práci je bohatá slovní zásoba a dobrá znalost zvolené osobnosti.

 

1) Výběr postavy

Ze všeho nejdříve je třeba si vybrat správného literárního hrdinu. Přestože se to na první pohled může zdát jako naprosto jednoduchý úkol, opak je někdy pravdou. Nesmíme totiž zapomínat, že nestačí zvolit první sympatickou postavu, ale nějakou, u které víme, jak vypadá, jak se chová v různých situacích, jak mluví nebo co má a nemá ráda, zvyky či zlozvyky. Mít přečtenou  související knihu s naším hrdinou či hrdinkou je tak základ. Známe tak i příběh této postavy včetně přátel, nepřátel, doby i prostředí.

 

2) Osnova

Abychom zabránili opakování se a neorganizovanému přeskakování z jedné věci na druhou, je nutné postavu logicky popisovat a systematicky si vytvoříme promyšlenou osnovu. Začínáme nejdůležitějšími informacemi o charakterizované postavě, pokračujeme těmi méně důležitými. Nakonec shrneme podstatné informace a vyjádříme svůj vlastní názor na našeho hrdinu.

 

1. Úvod

  • Seznámení s postavou

2. Stať

  • Zařazení postavy do knihy
  • Vnější charakteristika (vzhled)
  • Vnitřní charakteristika (povahové vlastnosti, vztah postavy k druhým lidem či okolí)

3. Závěr

  • Shrnutí stěžejních rysů
  • Vlastní názor na postavu

 

Úvod

V úvodu uvedeme jméno charakterizované postavy a název knihy, ze které pochází. Také nezapomeneme na autora a literární žánr daného díla. Pokud je to pro pro postavu významné, lze více přiblížit dobu, ve které kniha vznikla nebo se zmínit o spisovateli. Vhodné je to například pokud se jedná o autobiografii, kdy popisovaná postava může představovat samotného autora knihy.

 

Stať

V této části zařadíme našeho hrdinu do kontextu knihy – zda se jedná o hlavní nebo vedlejší postavu a určíme časoprostor.

Dále popíšeme vnější charakteristiku literární postavy, tedy jak vypadá. Sem patří postava, výška, stáří, oblečení, účes, styl a další významné rysy vzhledu, případně lze uvést typickou gestikulaci nebo často oblékané barvy a materiály.

Nakonec uvedeme vnitřní charakteristiku našeho hrdiny, zaměříme se  tedy na jeho povahu. Postava může být je veselá, kamarádská, samotářská nebo třeba závistivá. Povahu nemusíme popisovat přímým pojmenováním, ale také pomocí minulých činů našeho hrdiny. Důležitým rysem povahy je i jak se chová ke svému okolí, zde se může lišit chování mezi jeho blízkými a jednáním na veřejnosti. Za pozornost je také fakt, zda se povaha mění nebo je v průběhu děje knihy stále stejná.

 

Závěr

Na závěr shrneme hlavní poznatky a popíšeme, co se nám na vybraném hrdinovi líbilo, nelíbilo, v čem bychom se chtěli podobat a čemu se vyvarovat.

 

3) Rozdíl mezi popisem a charakteristikou

Abychom se drželi zadaného slohového útvaru a nesklouzli do popisování (častá chyba studentů), vysvětlíme si základní rozdíl. Charakteristika je je plná pestrých a zvučných slov, především však není povrchní a postavu zkoumá jak navenek, tak i uvnitř. Všímá si povahových vlastností a vztahů k dalším lidem.

 

4) Na co si dát pozor

 • Odchýlení od zadání
 • Málo bohatá slovní zásoba a opakovaní používání slov (především slovesa být)
 • Gramatické chyby a nepoužívání odstavců
 • Přeskakování od jednoho bodu k druhému, tzn. nezachování logiky textu

 

5) Ukázky charakteristik literárních postav

 

Seznam všech charakteristik na tomto webu najdete zde: