Chrám Matky boží v Paříži – rozbor díla (5)

 

Kniha: Chrám Matky boží v Paříži

Autor: Victor Hugo

Přidal(a): martin012

 

 

 

 

 

 

Victor Hugo

 • Narození 1802 – Besançon
 • Úmrtí 1885 – Paříž
 • Francouzský básník, prozaik a esejista
 • Považován za zakladatele a nejvýznamnějšího autora francouzského romantismu
 • Ve svých dílech prokázal neobyčejný talent a pracovitost
 • Victor žil jen s matkou, která se ho snažila naučit nenávidět Napoleona. Hugo si však brzy vytvořil svůj vlastní názor
 • Roku 1822 vydává první básnickou sbírku Ódy, věnovanou Adéle Foucherové, své pozdější manželce.
 • Psát začal již jako dítě, nejprve poezii. V patnácti letech získal uznání v básnické soutěži Francouzské akademie. Tehdy se rozhodl pro spisovatelské povolání
 • Po revoluci 1848 se stal poslancem a aktivně se zapojil do politiky
 • Po převratu odešel do exilu, pobýval v Bruselu

 

Další díla :

1831 CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI

1862 BÍDNÍCI

1866 DĚLNÍCI MOŘE

1871STRAŠNÝ ROK

 

Další autoři:

Anglie – Byron,Shelly, Scott

FrancieStendhal, Dumas, Hugo

Rusko – Puškin, Gogol, Lermontov

Česko – Němcová

Německo – Grimmové, Heine

USA – Poe

 

Romantismus – je myšlenkové hnutí a směr ve výtvarném umění, hudbě, vyzdvihuje svobodu jednice, cit, vášeň, zabývá se konkrétním jedincem. Místo k rozumu se obrací k citu člověka (negativní reakce na osvícenství). Podstatou je nevidět svět reálně, člověk ho sní. Autor se často ztotožňuje s hrdinou.

 

Historické pozadí autoři ovlivněni romantismem zdůrazňovali jedinečnost, citlivost, spontánnost,  a odmítali klasické normy. Hlavním požadavkem byla svoboda tvůrčí a osobitost autora. K oblíbeným tématům patřil útěk z každodenního života, svoboda, nespoutanost, individualita, minulost, exotické země, mystika. Romantický hrdina je vyjimečná osobnost, stojící mimo společnost. Touží po lásce, která zůstává nenaplněná, prožívá konflikt se světem, řešení hledá v úniku do nezkaženého světa minulosti, fantazie, na venkov.

Romantická hrdinka přestože je vdaná, často bývá zamilovaná do jiného muže, protože je spoutaná společenskými pravidly, zůstává věrná manželovi. Svět nelze změnit vůlí z čehož plyne příznačná melancholie, skepse, zklamání, pesimismus.

Začala převažovat próza, která byla považována dosud na nižší druh literatury.  K typickým žánrům období r. patří : moderní epos, román ve verších, poema, lyrická balada, historický román + povídka, dramatická báseň, lyrická balada.

 

Dílo :

Chrám Matky Boží v Paříži je historický román odehrávající se v Paříži v 15. Století a zobrazuje francouzskou společnost za vlády krále Ludvíka XI.

 

Centrem je katedrála (Chrám Matky Boží) – zeměpisným i centrem morálním. Je symbolem města a architektonicky zrdlí Quasimodovu ošklivost.

Znaky gotického románu : Stará katedrála, hrad nebo pevnost, žena v ohrožení, napětí vycházející z nejistoty, záhadná znamení, která fungují jako proroctví např. proměna peněz ve staré suché listí. Victor Hugo mění role hrdinů a zlosinů.

 

TÉMATICKÁ HLEDISKA :

 • Motiv opuštění  – Quasimodo je opuštěn svou matkou, společností. Claudius Frollo a jeho bratr Jan jsou opuštěni smrtí svých rodičů, stejně tak jako manžel Esmeraldy. Phoebus opouští Esmeraldu, panovník opouští chudé z Paříže.
 • Typický vzhled – Quasimodo X Esmeralda, kde se protíná ošklivost X krása. C. Frollo – oděv mnicha, vzbuzuje dojem spirituality, náboženské cítění, asketismus (odříkání)
 • Posedlost – C. Frollo je posedlý myšlenkou na Esmeraldu, chce ji vlastnit a ovládat, ale nezná ji. Quasimodo – upřímná láska k Esmeraldě.
 • Netolerance – Společnost vůči Quasimodovi (soudce si nevšimne, že trpí stejným postižením – hluchota ) ,král vůči povstání, společnost vůči cikánům.
 • Zrada – Frollo zradí Quasimoda a také Esmeraldu, když ji nechá odsoudit za vraždu Phoeba, Phoebussleduje  její popravu před chrámem a je mu to jedno. Esmeralda zradí sama sebe svou slepou lásku ke kapitánovi Phoebovi a vydá se svým pronásledovatelům poté, co slyší jeho hlas.
 • Revoluce a sociální boj (útok na chrám)
 • Osudovost – Projev náznaky – Frollo pozoruje chycení mouchy do sítí. Kolem Esmeraldy Frollo ovine sítě.

 

 

CHARAKTERISTIKA POSTAV :

 • QUASIMODO – zvoník v chrámu Notre-Dame, ošklivý všemi nenáviděný hrbáč, hluchý, ošklivost je projevem zla. Ve skutečnosti laskavý, schopný, upřímný, ochotný obětovat svůj život pro Esmeraldu.
 • Kněz Claudio Frollo – arciděkan chrámu Notre-Dame, pokrytec
 • Esmeralda – hodná, mladá, krásná, naivní, důvěřivá, citově upřímná.
 • PierreGringoire – básník, ne příliš úspěšný, který se prodírá životem sleduje Esmeraldu a dostane se do Dvora Divů (prostor tuláků) cikánů – chtějí ho zabít. Zachrání si život svatbou s Esmeraldou, ale u formálního sňatku to skončí.
 • Koza Djali – cvičená koza, miláček Esmeraldy, která ji finančně pomáhá. Zlatí ji rohy a nohy.
 • Jan Frollo – bratr C. Frolla (mladší). C. Frollo ho vychoval. Jan Frollo se zajímá jen o pití, hrají karet, ženy a peníze. Do studia se mu nechce.
 • Phoebus – kapitán, který se objeví, když zachrání Esmeraldu, když ji chce Quasimodo unést. Je povrchní, kterému je libo jen vlastní pohodlí.
 • Gudala – žije zazděná v cele, odloučená, nechala se tam zazdít dobrovolně, jelikož ji trápí únos dcery, kterou ji v mládí unesli. Její dcerou je Esmeralda. Pozná ji až na konci děje podle dětské boty, kterou nosí na krku.

 

 

Jazyk a styl díla :

Melodramaticky laděné vyprávění má prudký dějový spád, tvořený neobvyklými situacemi a překvapivými zvraty . Autorská řeč je psána spisovným jazykem, řeč postav je rozlišena podle jejich společenského postavení a obsahuje mnoho hovorových výrazů, děj je rozdělený do 11 částí, latinské citáty nesoustředí se jen na hrdiny, spíše podává celkový obraz společnosti.

 

Obsah díla :

Hlavním hrdinou je ošklivý, hluchoněmý a všemi nenáviděný hrbáč, Quasimodo, zvoník v chrámu, který je, ale duševně velmi citlivým člověkem, schopných velkých citů. Quasimoda se ujal kněz Frollo a vychoval ho. Quasimodo vyrůstal v osamělosti a chrám se pro něj stal celým jeho světem. Další postavou je krásná cikánská tanečnice Esmeralda, známá po celém světě, která tancovala před chrámem Notre-Dame a kněz Frollo se do ní zamiloval. Chce ji získat, a proto požádá svého

zvoníka Quasimoda, aby ji unesl. Esmeraldu zachrání kapitán královských lučištníků  Phoebus, který ji také miluje. Quasimodo je poté chycen a odsouzen na pranýř. Jediná Esmeralda se nad ním slituje a Quasimodo se do ní zamiluje. Kněz Frollo se postará o svého mladšího bratra Jana Frollla, kterého pak svěří do Mlýna jedné mlynářce. Chce, aby byl vzděláný jako on, ale Janovi se nechce učit. Frollo je tedy velmi vzdělaný, mnoho čte, píše i svá díla a jen studuje, až do té doby, než se zamiluje do krásné Esmeraldy, a pak ho už nic jiného nezajímá. Ona však jeho lásku neopětuje. Jednou, když přichází Esmeralda za kapitánem královských lučištníků a jsou spolu chvíli o samotě, tak je sleduje Frollo, který už to nevydrží a kapitána probodl dýkou.  Esmeralda omdlí, mezitím kněz uteče a za smrt kapitána je Esmeralda odsouzena. I když kapitán přežije, nikoho to nezajímá a Esmeralda má být popravena. Tu však těsně před smrtí zachrání Quasimodo a ukryje ji v Chrámově zvonici. A odtud je zachráněna básníkem a knězem v přestrojení před smrtí, protože zrovna ten večer se vydal lid do Chrámu pod vedením Jana Frolla ze Mlýna, aby ji zabili. Kněz opět navrhuje Esmeraldě, aby s ním utekla, ale ona ho odmítne, a tak jí kněz běží udat. Zatím ji má pohlídat a týrat jedna zlá žena. Ta ji proklíná, poněvadž nenávidí cikány, protože jí před 15 lety vzali její krásnou dceru, Když si s ní povídá, zjišťuje, že Esmeralda, která také hledá svou matku, je její dcera. Pozná to podle botičky, kterou ji kdysi darovala jedna cikánka, která už zemřela. Tu botičku u sebe měla jako malé dítě a její matka ji také stále u sebe nosila. Mezitím však přicházejí  biřici a odvádějí Esmeraldu k šibenici (při mučení se přiznala ke zločinu, který nikdy nespáchala). Nakonec je Esmeralda popravena a matka, která se ji snaží zachránit, tak, že skončí na kata a kousne ho do ruky, také zemře, protože když ji kat odhodí, tak se uhodí ho hlavy o zem a na místě bude mrtvá. Na tuto popravu se z věže Chrámu dívají také Frollo a Quasimodo. Quasimodo, aby pomstil smrt Esmeraldy svrhne Frolla z věže chrámu, poté je Quasimodo nezvěstný a až o pár let později je jeho tělo nalezeno v obětí mrtvé Esmeraldy, kterou tak hluboce miloval.