Eduard Petiška – životopis

literatura

 

Jméno: Eduard Petiška

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

 

EDUARD PETIŠKA (1924 – 1987)

  • Eduard Petiška byl rodák z Prahy, český básník, prozaik, překladatel, a také autor literárních adaptací a pohádek pro děti.

 

ŽIVOT

Petiška se narodil v Praze do rodiny s bohatou kulturní tradicí. Již od dětství bral za mateřský jazyk češtinu i němčinu, a díky tomu mohl později, když bylo zakázáno publikování, vytvořit obsáhlé překladatelské dílo.

Jeho otec byl, stejně jako dědeček, poštovní úředník v Praze a setkával se s mnohými významnými osobnostmi. Matka provozovala obchod s konfekcí, nejprve ale zamýšlela dráhu operní pěvkyně. Psala verše i prózu, a z její strany byly tedy zřejmě přeneseny umělecké sklony na syna. Petiška složil přijímací zkoušky na konzervatoř, na kterou nenastoupil kvůli nacistické okupaci, kdy byl pracovně nasazen jako soustružník v čelákovické Volmanově továrně.

Od mala ho zajímaly příběhy a osudy, rád poslouchal vyprávění jeho babičky, byl také nadšený čtenář a už ve svém dětství začal s prvními literárními pokusy. Nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovya vystudoval tam srovnávací literaturu a germanistiku, zajímal se ale i o přednášky estetiky, medicíny a dalších oborů.

Začal publikovat v oblasti prózy a poezie, psal do novin a byl aktivní v Umělecké besedě. Přátelil se s dalšími umělci, spolupracoval s filmem a rozhlasem. Oženil se ve dvaceti čtyřech letech a jeho manželka pro něj byla oporou a symbolem harmonického vztahu
a života. Narodil se jim syn Martin, který se stal také spisovatelem a byl pro svého otce častou inspirací v jeho tvorbě.

V padesátých letech vznikl v jeho bytě v Brandýse nad Labem klub, kde se stýkal se svými přáteli, společně četli své práce a seznamovali se s moderním uměním. Po smrti byl pohřben na hřbitově ve stejném městě.

 

DÍLO

Začal tvořit jako lyrický básník a k básním se vracel po celý svůj život. V období padesátých let, kdy nebylo možno tvořit pro dospělé, přešel na tvorbu pro děti, a v té pokračoval až do konce svého života. Velmi známá je jeho pohádkový Krteček. Psal také pro mládež. Díla byla oblíbená a nadčasová, byla hojně překládána do světových jazyků.

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI – jeho nejznámější kniha, pojal ji jako román o životě v Čechách, psal o českých zoufalstvích a nadějích, nevěřil totiž, že se mu ještě někdy podaří knihu pro dospělé vydat, figurují zde bohové, kteří představovali jednotlivé politiky a postoje

PŘÍBĚH STARÉHO IZRAELE – čtrnáct kapitol a příběhů, ukazuje starozákonní židovský výklad dějin izraelského národa

NEŽ UMÍRAJÍ MUŽI – generační román, autobiografické rysy, odehrává se v době první republiky a protektorátu

HOTEL PRO CIZINCE – povídkový soubor, popisuje příběhy obyčejných lidí

SVATEBNÍ NOCI – povídkový soubor, o lásce, milostném vztahu i konfliktech

PŘÍBĚHY TISÍCE A JEDNÉ NOCI – povídky pro mládež

 

POEZIE

OKAMŽIKY – patnáct básnických příběhů, odehrávají se v nemocničním prostředí, autor zde uvažuje nad tragikou lidských osudů

další sbírky:

OČI VZLÉTAJÍCÍHO ČASU, PRAŽSKÉ ORCHESTRY, SLUNCE

 

TVORBA PRO DĚTI

O JABLOŇCE, O DĚTECH A ZVÍŘÁTKÁCH, POHÁDKOVÝ DĚDEČEK, JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL, KRTEK A AUTÍČKO, BIRLIBÁN, MARTÍNKOVA ČÍTANKA

 

ZAJÍMAVOSTI

  • Byl členem Syndiktátu českých spisovatelů