Evžen Oněgin – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Evžen Oněgin

Autor: Alexandr Sergejevič Puškin

Přidal(a): Mutti

 

 

 

 

 

I.autor a zařazení díla

Autor

Alexandr Sergejevič Puškin: byl  významným básníkem, prozaikem i dramatikem své doby. Jeho tvorbou Rusko dohání západní Evropu. Puškin silně prožívá národně obrozenecké hnutí v Evropě i proticarskou vzpouru v Rusku (děkabristé). Již za svou počáteční tvorbu byl poslán do vyhnanství. Do Petrohradu se směl vrátit až v roce 1827, avšak až do smrti zůstal pod policejním dohledem. Byl zabit v souboji s milencem,  pozdějším francouzským diplomatem Georgesem d’Anthèsem, své ženy Natalie Nikolajevny Gončarovové, teprve v jeho 38 letech.

 

II.Charakteristika knihy

-román ve verších

-spojena epika s lyrikou (líčení přírody, společnosti, změny v čase, pocity hrdiny)

-popředí –hrdina a jeho vypravěč

 

Tématický plán

Námět: neopětovaná láska

Obraz aristokratické společnosti

Promarnění bezcilného lidského života

Loučení s mládím

Smysl lidského života

Vedlejší témata: autorské vsuvky

Líčení

Sen Tatjany

Postavy: 

Oněgin-znuděný Petrohradský šlechtic, dbá na svůj zevnějšek, bystrý, nadaný, nestály, nezodpovědný, děvkař ale i to ho pak znudí, ztráta smylu života = tzv. zbytečný člověk

Lenský-neúspěšný básník, romantický snílek, důvěřivec, naivní, přátelský, protiklad Oněgina, ztotožnění se s Puškinem

Tatjana-zádumčivá, hloupá, sečtěla, upřímná, introvertní, fantazijní, ostýchavá, vyznává mravní hodnoty, noblesní, precizní, duchaplnáaž na konci knihy ale stejně to předstírá

Olga-lehkovážná, extrovertní, sobecká, přelétavá, hovorná

Prostředí:reálné-Petrohrad,Moskva,ruský venkov

Postavení autora: vypravěč, vstupuje do děje, obrací se k postavám ale i ke čtenářům, ironický, píše o sobě a o svých mzdách

 

kompoziční plán

-8 hlav, prolog- představuje se vypravěč čtenářům

-zrcadlová kompozice- protiklady

-chronologické vyprávění až na konec (časový předěl)

-dějové napětí, čtenář tuší dramatický zvrta (větší napětí)

-začátek klidný, pozdější rozjezd (znak realistických knih)

 

Obsah: Mladý znuděný šlechtic Evžen Oněgin přijel na venkov, aby se zde ujal majetku po zemřelém strýci. Setkal se s mladým statkářem Vladimírem Lenským, který ho seznámil s Larinovými. Vdova Larinová měla dvě dcery – Taťánu a Olgu. Taťána se do Evžena zamilovala a napsala mu vášnivý dopis, on však její city neopětoval. Oněgin flirtoval s Olgou, která byla zasnoubená s Lenským. Byl vyzván na souboj, ve kterém Lenského zabil.
Olga se provdala za důstojníka a Taťána odjela s matkou do Moskvy a vzala si staršího generála knížete Gremina. Po čase se setkala s Oněginem na plese v Petrohradu, kde již vystupovala jako přední dáma společnosti. Evžen po ní zatoužil a psal jí láskyplné dopisy, ale Taťána zůstala věrná svému muži (jak typická hlavní hrdinka realistického románu), ačkoliv stále milovala Oněgina.

 

Jazykový plán
-Oněginská strofa-14 veršů        -4 verše-a,b,a,b,

-4 verše-a,a,b,b

-4 verše-a,b,b,a

-spisovný jazyk, ve verších

-ruské slovo-chandra (splín), francouzské slovo-rauch

-archaismy(míti, pěti, uzřít, pěl), bohatá slovní zásoba, citově zabarvená slova

-odkaz na jiné postavy-Byron

-přímá řeč –krátké dynamické věty

-řečnické obraty, básnické přívlastky

 

III. Poznámky o knize

-psal 8 let

-vliv na další autory – J.Hora

Další podobné materiály na webu: