Farma zvířat – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Farma zvířat

Autor: George Orwell

Přidal(a): Sisy

 

 

Literární druh

Epika

 

Výrazová forma

Próza

 

Literární žánr

Novela

 

Kdy a kde se děj odehrává

Anglie 19.-20. Století

 

Vyjmenovat a charakterizovat důležité postavy

Prasata

Představitelé meziválečných vojevůdců

Psi

představují tajnou policii, která slepě plní rozkazy svého stvořitele – Napoleona.

Koně

Představují pracující lidi, který by pro myšlenku budování vlastního státu, kde jsou si všichni rovni, obětovali vlastní život.

Ovce

Tupý dav, bez přemýšlení opakují naučené fráze, nemají názor a nechtějí ho mít.

Osel

Představitel pasivního intelektuála, který zná pravdu a tuší důsledky, ale nevidí žádné východisko.

Krkavec

Představuje křesťanství, které v totalitní společnosti ztrácí své místo.

Lidé

Představitelé vykořisťovatelů.

 

Přiblížit děj a zasadit do kontextu

Příběh se odehrává na malé farmě v Anglii, kterou vlastní pan Jones. Na farmě jsou mimo pana Jonese také psi, kočky, prasata, ovce, krávy, koně, osel, myši, holubi, kozy a kachny. Jednoho dne se pan Jones opil a zapomněl zvířata zavřít. Ta se sešla ve stodole a prase vyprávělo o revoluci, která jednou přijde. Naučil zvířata zpívat píseň Zvířata Anglie.

Za několik dní zemřel a po jeho smrti se zvířata vzbouřila a vyhnala pana Jonese. Tím začala revoluce. Potom prasata oznámila, že umí psát a číst a že přejmenují Panskou farmu na Farmu zvířat a napsala na vrata sedm přikázání.

Potom se zvířata pustila do prací na statku a podařilo se jim také v bitvě u kravína odrazit první útok lidí.

Prasata postupně soustřeďovala větší a větší moc, až nakonec vládly ještě přísněji než lidé. Sedm přikázání nakonec změnila v jedno: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.

Příběh vrcholí hostinou, na které jsou společně prasata a lidé.

 

Hlavní myšlenka díla

Pomocí zvířat pokázat na nastolenou násilnickou revoluci.

 

Autor + jeho další díla

Anglický prozaik, esejista a novinář. Jeho jméno je pseudonym. Proslavil se zejména alegorickými antiutopickými romány, ve kterých popsal mechanismus totalitních systémů a předjímal jejich další vývoj.

-1984

-Lev a jednorožec

-Trosečníkem v Paříži a Londýně

 

Doba do které autor patří

Meziválečné období

-Zobrazuje skutečnost

-Zobrazován je zde jedinec jako hrdina, který se v průběhu děje vyvýjí a mění

-Neexistuje zde únik do minulosti a převládá zájem o přítomnost.