Günter Grass – životopis

literatura

 

 Jméno: Günter Grass

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Günter Grass

Günter Wilhelm Grass je německý autor, který získal řadu prestižních ocenění. V roce 1960 to byla Německá cena kritiků, v roce 1965 pak Cena Georga Büchnera čestný doktor a spoustu dalších. Nejvýznamnější z těchto cen je bezpochyby Nobelova cena za literaturu, kterou získal roku 1999.

 

Život

Günter Grass se narodil 16. října 1927 ve městě Gdaňsk. Zemřel poměrně nedávno (13. dubna 2015) na infekci. Je pohřben v kostele v Behlendorfu. Vyrůstal v katolické rodině, která vlastnila koloniál. To se projevilo hned v několika jeho dílech. Günter chtěl z tohoto měšťáckého života uprchnout, a tak roku 1942 nastoupil do armády. Krátce před koncem války v roce 1945 byl zraněn a zajat americkou armádou. Rekonvalescenci podstoupil v Mariánských Lázních.

Právě město Gdaňsk se stává pro autora poměrně silnou inspirací, kterou používá zejména ve svých prvních třech knihách. Ty se proto označují jako gdaňské trilogie. Patří sem autorův neznámější Plechový bubínek, druhým dílem je pak Kočka a Myš a trilogii uzavírá román Psí roky.

Brzy po válce začal studovat sochařství, což je jeden z oborů, ve kterých skutečně vynikal. Zatímco sochařství je obor, který vystudoval, literatuře se naučil sám. A paradoxem je, že právě v literatuře je více oceňovaný. Na druhou stranu, díky svému studiu v oblasti výtvarného umění je schopen sám si ilustrovat některé ze svých knih.

Se svou manželkou Annou Schwarzovou, kterou si vzal roku 1954, žil až do roku 1960 v Paříži, kde vznikl rukopis jeho nejslavnější knihy – Plechový bubínek. S manželkou měl dvojčata Franze a Raoula. Po návratu do Německa mu žena postupně porodila další tři děti: Lauru, Bruna a Helenu.

Od roku 1983 až do roku 1986 pracoval na vysoké pozici v Akademii umění. Rok 1987 strávil v Indii, což také ovlivnilo některá jeho díla.

 

Dílo

Plechový bubínek – Tato kniha vznikla ve Francii roku 1959. Odehrává se ve městě Gdaňsk (proto se často označuje jako první z gdaňské trilogie). To, že se jedná o velice slavný román, je patrné z toho, že byl přeložen do mnoha světových jazyků a taktéž zfilmován. Hlavním hrdinou je hrbatý Oskar Matzerath, který ač je na povrchu zmrzačen, uvnitř se jeví jako jediný zdravý člověk, ve světě lží a zločinu. Své názory bubnuje do světa prostřednictvím plechového bubínku.

Kočka a Myš – Druhá kniha z gdaňské trilogie, která vznikla roku 1961. Také tato kniha byla zfilmována pod stejným jménem. Děj se odehrává v přístavu v předválečné a válečné době. Hlavním hrdinou je Joachim Mahlke, chlapec s mnoha handicapy (například má příliš velké Adamovo jablko). Stane se válečným hrdinou, velitelem tanku a získá válečný kříž, s jehož pomocí se mu podaří zakrýt Adamovo jablko. Poté však dezertuje – v knize není vysvětleno proč.

Psí roky – Jeho manželka, švýcarská baletka, se kterou se oženil roku 1954, ho inspirovala v knize Psí léta natolik, že jedna z hrdinek má taktéž svou zálibu v baletu. Poslední z gdaňské trilogie byla vydána v letech 1963. Psí roky označují předválečné, válečné a poválečné roky. Hlavní vypravěči jsou celkem tři, každý z nich napsal na přelomu let 1961 a 1962 svou knihu: Knihu první napsal eddi Amsel, Knihu druhou Harry Liebenau a Knihu třetí Walte Matern. Každý z těchto vypravěčů, kteří putují z Gdaňska do západního Německa, doprovází německý ovčák.

Jako rak – V roku 2002 vyšla kniha Jako rak, která vypráví o tragédii, která se skutečně stala. V lednu 1945 potopila sovětská ponorka loď Wilhelm Gustloff, která ale byla plná německých civilistů (asi 6 000 dospělých a 4 000 dětí).

Při loupání cibule –  Právě v této životopisné knize z roku 2006 Günter Grass poprvé odhalil skutečnosti o své účasti v nacistické armádě. V knize jsou shrnuty také všechny důležité aspekty, které vstoupily do autorova života a díky nimž mohly vzniknout jeho umělecké texty.

O konečnosti – Jedná se o poslední knihu, kterou Günter Grass napsal, která ale vyšla až několik měsíců po jeho smrti. Autor se v ní loučí se životem. Pojednává v ní o své závěrečné fází života – ač starý, pořád ještě dokáže prožívat věci kolem sebe.