Henryk Sienkiewicz – životopis

literatura

 

Jméno: Henryk Sienkiewicz

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916)

Henryk Sienkiewicz byl polský spisovatel, proslavil se historickými romány, které se týkaly polských a křesťanských dějin. Stal se představitelem polského pozitivismu.

,, … za velkolepé zásluhy epického spisovatele“

 

ŽIVOT

Sienkiewicz se narodil v Lukówském kraji a pocházel se středního šlechtického stavu. Jeho otec byl zámožným statkářem. Celé dětství prožil mezi lidmi na vesnici, což se projevovalo jak v jeho povídkách, tak i v povaze a sociálních názorech. Později byl otec donucen prodat svůj statek a odstěhovat se s rodinou do Varšavy. Zde Sienkiewicz vystudoval dějiny na univerzitě, ale studoval také na lékařské a právnické fakultě. Právě při studiích načerpal nejvíce námětů pro své dílo, ve kterém chápal neustálé a náročné úsilí vlastního národa o znovunabytí svobody a sociální spravedlnosti.

V Polsku v době jeho studií nastoupila kritická generace pozitivistů, ti tehdy formovali svůj program. Sienkiewicz byl sečtělý, a tak se úspěšně dostal do jejich publicistiky a začal psát divadelní recenze a literárně – historické studie. Brzy nato se objevily i první beletristické pokusy, které se staly významnější než jeho novinářská tvorba.

Byl veřejně činný, inicioval spoustu kulturních a sociálních akcí, vystupoval hlavně proti germanizaci. Navázal spolupráci s řadou časopisů, obzory si rozšiřoval zahraničními cestami, hodně cestoval po Evropě, podíval se i do USA a Afriky. V USA žil romantickým životem jako člen fourierovské komunity mladých lidí uprostřed přírody jižní Kalifornie.

Roku 1884 již nabyl popularity a stal se redaktorem warsavského časopisu Słowa. V té době napsal mnoho črt, povídek a novel. Stal se oblíbeným doma i v zahraničí. Vděčný národ mu daroval statek Oblegorek, zakoupený z veřejných darů. Pocty se mu dostávalo od veřejných osobností, vědeckých institucí i od soukromých činitelů.

Po vypuknutí 1. světové války odjel do Švýcarska, kde organizoval pomoc polským obětem války. Stal se významným představitelem česko – polských vztahů. Zde také roku 1916 zemřel.

 

DÍLO

V počátcích své tvorby psal novely a realistické povídky. Světový ohlas mu zajistily jeho historické romány. V nich podával příběhy a popisy polských dějin 17. století, zejména boje polské šlechty proti nepřátelům. Některá jeho díla se později stala inspirací pro film. Lze zařadit také mezi žánry fejeton a reportáž.

NA ZMAR – povídky ze studentského života, český též Vniveč

ČERNÉ OBRÁZKY – povídka, námětem je zaostalost a bída vesnice po zrušení svobody

HUMORESKY ZE ZÁPISKŮ VORŠILY – obsahuje Nikdo není doma prorokem a Dvě cesty

MALÁ TRILOGIE

  • novely ze života venkovské šlechty, vypravěčem je mladý šlechtic Jindřich
  • STARÝ SLUHA – charakterizuje sluhy Mikuláše, končí jeho smrtí, HAŇA – milostný trojúhelník tvořící Haňa, Jindřich a Selim Mirza, SELIM MIRZA – Jindřich a Selim bojují za Francii v prusko-francouzské válce

TRILOGIE

  • románová trilogie z polských dějin, tvoří umělecký celek daný časovou posloupností událostí, postavy procházejí všemi díly, je oslavou hrdinství polských bojovníků, věří ve znovuvzkříšení Polska
  • dílo zapůsobilo i v zahraničí, i když se setkalo s kritickými výhradami
  • OHNĚM A MEČEM, POTOPA, PAN WOLODIJOWSKI

QUO VADIS – historický román, jeho nejslavnější dílo, pojednává o pronásledování a osudech křesťanů v době Neronově, dílo mělo posílit sebevědomí Poláků, krásná křesťanská princezna Lygie i její velice silný ochránce otrok Ursus pocházeli z pozdějších polských území

KŘIŽÁCI – velký dvoudílný román, líčil v něm boje Poláků a jejich spojenců proti německým rytířům, vrchol vítězství v bitvě u Grunwaldu

 

ZAJÍMAVOSTI

  • celým jménem Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz
  • pseudonym Litwos
  • získal Nobelovu cenu za literaturu za román Quo vadis?