Hřebec grošák – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Hřebec grošák

Autor: Robinson Jeffers

Přidal(a): Martina Hladíková

 

 

Robinson Jeffers (1887-1962)

 • Americký básník.
 • Jeho otec byl velmi přísný, dětství měl velmi osamělé.
 • Na univerzitě se potkal se svojí životní láskou, jedinou manželkou. Věnoval jí všechny svá díla a často ji do svých příběhů i zasazoval.
 • Miloval přírodu.
 • Ačkoliv byl antimilitarista (odpůrce války), účastnil se vojenského výcviku, ale nikdy ve válce nebojoval.
 • Když jeho milovaná manželka zemřela, uzavřel se před světem a žil samotářským životem.
 • Jeho tvorba byla inspirovaná řeckými tragédiemi, čímž ho ovlivnil jeho otec, který se zajímal o antiku.

Další díla:

 • Sebevrahův kámen, Věta, Mnohost zjevů, Příměří a mír, Kristus z pobřeží, Tamar, Dvojbřitá sekera

 

Obecně kulturní kontext:

Světová literatura poloviny 20. století

 • Příměří mezi válkami, řada revolucí, rozšiřování fašismu.
 • světová válka se odrazila v tvorbě autorů, převažují realistické autobiografické zážitky z války, zachycení psychických proměn hrdinů, vlastenecké prvky, pacifismus.
 • Prolínání časových a významových rovin, konfrontace vnitřního světa autora s okolím, prvky absurdity, podtext, experimentace, válečné zážitky.
 • Ve Velké Británii se v této době vytvořila literární skupina „Rozhněvaní mladí muži“. Jednalo se o nezávislé autory, kteří měli silně levicové názory, kritizovali konzumní společnost, zvyklost a společenské konverce. Golding s touto skupinou ale nesympatizoval.

Autoři této doby:

 

Rozbor díla: Hřebec grošák

Literární druh:

 • Lyricko-epická skladba
 • lyrika – vyjadřuje pocity, nálady, city, není zde tak důležitý samotný děj
 • epika – zachycuje děj

 

Literární žánr:

 • Básnická povídka (veršovaná povídka, ve kterých jsou hrdinové často nešťastní, samotní a bouří se proti nespravedlnosti)

 

Literární forma:

 • Poezie (psána ve verších a slokách)

 

Téma:

 • Psychologická analýza opilce a jeho týrané ženy. Autor zobrazuje důsledky života s alkoholikem a násilnickým mužem. Dalším tématem je také láska ke zvířatům.

 

Motivy:

 • Psychologie, hřebec, láska, mezilidské vztahy, tyranie, beznaděj, smrt.

 

Kompozice:

 • Chronologický děj
 • Er-forma

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Popisy vnitřních pochodů, myšlenek
 • Alegorie (česky jinotaj, je text, jehož doslovné znění či zjevná podoba má vypovídat o něčem jiném, nezjevném. Je to tudíž dílo, jehož vlastní smysl je nezasvěceným skryt)
 • Archaismy (slova zastaralá, jejíž názvy se už aktivně příliš nepoužívají, např. školmistr-učitel, šenkýř-hospodský)
 • Personifikace (věci a abstraktní pojmy získávají lidské vlastnosti a jednání – stromy šeptají, krok za krokem vcházela noc)
 • Metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti – zub pily, hlava rodiny)

 

Postavy:

 • Johnny – Opilec. Je ulhaný, násilnický a agresivní. Využívá toho, že je jako muž silnější než jeho žena, která se mu nedokáže ubránit. Nezajímá se o city jiných lidí. Svoji manželku nemiluje a ani se nesnaží, aby měla hezký život. Naopak jí svojí výbušnou povahou život velmi komplikuje.
 • Kalifornia – Jeho manželka. Je ze čtvrtiny Indiánka. Je krásná a odvážná. Trpělivě snáší manželovo chování a násilí. Snaží se být silná a stále doufá, že se její život jednou zlepší. Snaží se být alespoň dobrou matkou pro Kristinu, kterou miluje.
 • Kristina – Dcera Johnnyho a Kalifornie. Stojí za matkou, protože zná otcovo násilnické chování a odsuzuje ho.

 

Časoprostor:

 • Kalifornie, USA
 • Počátek 20. století

 

Děj:

Na venkovské usedlosti v horách žijí Johnny, jeho manželka Kalifornia a dcera Kristina. Johnny je násilník a alkoholik, který svoji ženu bije. Kalifornia se snaží udržet kvůli své dceři úplnou rodinu.

Jednoho dne Johnny přijede domů s velkým, statným hřebcem, kterého prý vyhrál v kartách. Kalifornia má z obrovského hřebce strach. Jednoho dne se žena vydává do města nakoupit dárky pro Kristinu, protože se blíží Vánoce. Když se vrací, začne se prudce zhoršovat počasí, zvedne se vítr a začne silně sněžit. Bryčka s Kalifornií se zasedne v bahně. Kalifornia začne mít strach, že zůstane na místě uvíznutá a umrzne. V té chvíli jí přízrak poví, ať nasedne na koně a odjede na něm. Kalifornia uposlechne a dorazí v pořádku domů.

Johnny se pokusí svoji ženu znásilnit. Kalifornia se mu vzepře a uteče k hřebci. Johnny se nechce nechat lehce vzdát, doběhne ženu a naskočí na koně. To se nelíbí hřebci, který muže napadne.  Kristina donese Kalifornii pušku, a ta zastřelí nejdříve Johnnyho, a poté i hřebce.