Isaak Babel – životopis

literatura

 

Jméno: Isaak Babel

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Ruský prozaik, dramatik a scénárista první poloviny 20. století. Ve svých dílech se snažil především o autentičnost, pravdivost a reálnost, používá velmi rozmanitý jazyk. Z tohoto důvodu tak jeho díla postrádají určitý jednotící princip a mohou se na první pohled zdát poněkud nesourodá. Jeho život ukončily „stalinské čistky“, v rámci nichž byl zatčen a zastřelen.

 

Život

Isaak Emmanuelovič Babel se narodil 12. července 1894 v ruské Oděse v rodině malého židovského obchodníka. Jako dítě na přelomu devatenáctého a dvacátého století tak zažil židovské pogromy a byl svědkem masového odchodu Židů z Ruska.

Jeho původ mu poté znemožnil přijetí do přípravné třídy oděské Obchodní akademie Nikolaje I., kdy navzdory výborným známkám nebyl přijat. Učil se tedy doma a kromě tradičních předmětů studoval i hudbu a talmud. Později nebyl přijat ani na univerzitu v Oděse, a tak odešel studovat na univerzitu do Kyjeva. Mezi jeho zájmy patřily jazyky, sám kromě ruštiny hovořil plynně ještě jidiš a francouzsky.

I když se od mládí věnoval lieratuře, některé jeho povídky vycházely v ruských časopisech, vystřídal po ukončení studií mnoho různých zaměstnání. Po Velké říjnové revoluci v roce 1917 se stal pracovníkem tak zvané zvláštní komise a později pracoval jako novinář. Po vypuknutí rusko-polské války v roce 1920 působil jako válečný zpravodaj. Nadále pokračoval v psaní povídek i románů, zároveň se v polovině dvacátých let dostává k filmu a začíná psát filmové scénáře.

Osudným se mu stal rok 1939, doba silného kultu osobnosti J. V. Stalina v celém Rusku, kdy byl společně s dalším významným představitelem ruského divadla V. Mejercholdem nespravedlivě obviněn z budování „diverzního centra“ a následně byl zatčen a po zmanipulovaném procesu 27. ledna 1940 ve věznici Butyrka v Moskvě zastřelen. V roce 1954 byl poté posmrtně rehabilitován.

 

Dílo

Rudá jízda

Soubor třiceti šesti reportážních povídek vyšel souborně v roce 1926. Povídky jsou inspirované osobními zážitky Isaaka Babela a odehrávají na Ukrajině během války ruských Kozáků proti Polákům. Většina povídek zachybuje život a chování vojáků v určitých mezních situacích, které je ve válce potkaly. Tyto situace se často netýkají přímo boje, ale spíše sociálních a psychických problémů. Povídky mají různorodou formu, objevuje se v nich vypravování, popis, dialog, forma dopisu vojenského hlášení a podobně. K expresivitě a celkovému vyznění knihy přispívá to, že je celá psána v ich formě, vypravěčem je sám autor, který vystupuje pod jménem Kirill Ljutov neboli Krutý. Ihned po svém vydání se kniha stala trnem v oku některých vysoce postavených politiků a Babela se musel zastat jiný významný ruský spisovatel Maxim Gorkij.

Oděské povídky

Další soubor povídek z roku 1931, který je inspirován vzpomínkami Isaaka Babela na život chudých židů v rodné Oděse na začátku dvacátého století. V povídkách se setkáváme s velmi rozmanitými osobami, například řemeslníky, drobnými obchodníky, trhovci, ale i zloději, lupiči a dobrodruhy. V povídkách se objevují prvky Babelova černého humoru. Později začaly být Oděské povídky často vydávány společně s povídkovou knihou Historie mého holubníku.

Historie mého holubníku

Soubor expresionisticky ladných povídek, psaných velmi zajímavý jazykem, ve kterém se mísí hovorová ruština s ruštinou vysokého stylu, vulgarismy a slang s básnickými pojmenováními. V povídkách autor vzpomíná na své dětství, které vlivem mnoha různých skutečností nebylo tak idylické, jak by mohlo a mělo být.

Západ

Drama z roku 1928, jehož děj se odehrává v autorově rodné Oděse, jeho cílem je kritika rasových předsudků a náboženské nesnášenlivosti ve společnosti.

Marie

Divadelní hra z roku 1935, jejímž tématem je život a osudy příslušníků aristokracie v době ruské revoluce.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.