Jean de la Fontaine – životopis

literatura

 

Jméno: Jean de la Fontaine

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Francouzský básník a muž dopisů byl jedním z největších francouzských klasických autorů. Dával přednost práci v relativně menších a nevyužitých žánrech, jako je bajka a veršový příběh.

 

Život

Jean de La Fontaine se narodil 8. července 1621 ve městečku Château-Thierry ve Francii. Zemřel ve věku 73 let, 13. dubna 1695 ve věku 73 let a je pohřben na hřbitově Père-Lachaise. Datum jeho narození se uvádí podle data křtu. Jean byl prvním dítětem Charlese de La Fontaine a Françoise Pidoux. O jeho mládí je známo poměrně málo. V roce 1635 se přestěhoval do Paříže, vystudoval právo.

V roce 1647 se oženil s Marií Héricart, jejíž rodina byla příbuzná Jeanovi Racine. V roce 1653 se mu narodil syn. Později se rozvedl a ženu i syna opustil. Začal se věnovat prvnímu psaní. Sice neváhal půjčovat si svobodně od jiných spisovatelů, starověkých i moderních, přesto však vytvořil styl a poetický vesmír, a to jak osobní, tak univerzální, zvláštně vlastní a tak nenapodobitelný, ale také přístupný všem. Je to možná největší lyrický básník 17. století ve Francii. Ačkoli je nejlépe známý pro bajky, tyto tvoří ale jen malou část jeho spisů. Psal také množství zlověstných příběhů ve verši, mnoho občasných kusů, a dlouhé romance; zkoušel psát také elegii a komedii.

V roce 1658 věnuje La Fontaine několik svých básní Nicolasi Fouquetovi, což je dozorce financí Ludvíka XIV. Fouquet, známý pro svou podporu umění a umělců, se brzy stal obdivovatelem a ochráncem La Fontaina. V té době se setkal s Charlesem Perraultem, Racinem a mnoha dalšími spisovateli a umělci. Zatčení Fouqueta v září 1661 ukončilo toto šťastné období, ale La Fontaine i nadále zůstal věrný svému příteli. To způsobilo nenávist samotného Ludvíka XIV.

V roce 1663 básník doprovázel svého strýce k Limoges a tuto cestu vylíčil v šesti zajímavých dopisech své ženě. O rok později začal pracovat jako sluha Duchesse d’Orléans – práce to byla málo placená, ale také málo časově náročná.

Po mnoha manévrech byl La Fontaine konečně zvolen do francouzské akademie v roce 1684. I nadále pokračoval v psaní a publikování. Po smrti Madame de La Sablière v roce 1693 (která podobně jako jiné ženy podporovala jeho tvorbu) se rozhodl obrátit se k církvi. Slíbil, že zbytek svých dnů věnuje psaní zbožných prací. Zemřel 13. dubna 1695.

 

Dílo

Eunuch

Jedná se o první publikaci tohoto autora, který v roce 1654 zpracoval téma řeckého básníka Publia Terentia Afera.

Le Songe de Vaux

Báseň vznikla v roce 1659. Autor ji věnoval svému patronovi Fouquetovi. Báseň oslavuje spousta divů Fouquetova panství Vaux-le-Vicomte.

Povídky (Kontes et Nouvelles en vers)

Po vydání první sbírky v roce 1665 následovalo vydání druhé o rok později. Oba svazky byly nadšeně přijímány navzdory (nebo možná kvůli) jejich zlovolnému tónu a frivolnosti. V roce 1667 došlo k vydání třetího svazku.

Bajky

V 1668 publikoval šest knih bajek ve verších. Tyto básně, oddané Dauphinovi, byly mimořádně úspěšné a konečně byla sláva tohoto autora bezpečná. Bajky pokrývají širokou škálu lidských zkušeností; formálně jsou pozoruhodně rozmanité a svobodné. Ve věku lingvistického omezení a očištění využívá všech způsobů archaických slov, hovorových výrazů, zastaralých konstrukcí; ve věku ohromných starostí s velkými vážnými žánry (například eposem a tragédií) se záměrně rozhodne využít značné zdroje menšího žánru. A pokud se bajky zpočátku zdají být dětskou literaturou, pečlivé zkoumání odhalí jejich sofistikovanou satiru konvenční moudrosti a morálky.

Les Amours de Psyché et de Cupidon

V 1669 byla publikována dlouhá romance v poezii a próze, zdánlivě jednoduchá verze příběhu Psyche. Práce autora, navzdory prchavému tónu a současným narážkám, je však intenzivní osobní meditací o lásce a kráse a umění – o věcech, které, jak naznačuje práce, musí uniknout definici, a proto musí být pociťovány, pokud mají být vůbec známy.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.