Jméno růže – rozbor uměleckého textu

rozbor-díla

 

Kniha: Jméno růže

Autor ukázky: Umberto Eco

Přidal(a): nanynaaa

 

Umberto Eco

 • Narozen 5. ledna 1932 v Alessandře v Itálii
 • Umřel 19. února 2016 v Milano Itálie, na karcinom pankreatu
 • Literární vědec, prozaik, estetik, sémiolog a filozof
 • Velice významný představitel post moderny (ne li nejvýznamnější)
 • Chodil na práva v Turíně, poté studoval středověkou filozofii a literaturu (to se odráží v jeho dílech)
 • Pracoval jako nakladatel a redaktor, po studiích spolupracoval s italskou televizí
 • 1964 se stal lektorem na univerzitě v Milánu, rok na to začal působit jako profesor vizuální komunikace ve Florencii.

 

Další díla:

  • Foucaultovo kyvadlo
  • Pražsky hřbitov
  • Baudolino

 

Rozbor díla: Jméno Růže

 • Kontext: konec díla (sedmý den – noc), kdy Vilém vysléchá Jorga pro uzavření celého případu
 • Časoprostor: skrytá místnost finis Africae v knihovně, noc sedmého dne
 • Promluvy: dialog Viléma a Jorgeho

 

Téma díla:

 • Vyšetřovaní vraždy (sebevraždy) v klášteře
 • Náboženské a teologické spory
 • Filozofie života a duchovní myšlenky
 • Politika

 

Čas a prostor díla:

 • 1327 (14.stol)
 • Severní Itálie
 • Benediktinské opatství

 

Vypravěč:

 • Adso z Melku

 

Postavy:

 • Vilém z Baskervillu-Františkánský mnich zaučuje Adsa. Bývalý inkvizitor, řeší podivné události na opatství. Geniální, moudrý, všímavý a odvážný.
 • Adso z Melku-mladý mnich učen Viléma. Zvídavý, pozorný, nerozvážný, učenlivý.
 • Jorge-starý slepý kněz, bývalý knihovník. Zarputilý stařec, co bere smích jako urážku boha.
 • Malachiáš-knihovník.
 • Berenger-knihovníkův pomocník.
 • Salvátor-znetvoření mnich v srci dobrý (trochu jako Quasimodo).
 • Bengt-německý mnich který se chtěl stát knihovníkovým pomocníkem a pomohl Vilémovi s případem.
 • Umbertino-františkánský mnich přítel Viléma. Který utíká, protože byl prohlášen za kacíře.
 • Bernardo Gui-inkvizitor, bývalí známí Viléma falešně obviní Salvátora, Remigia a dívku z kacířství.
 • Severinus-mnich hebraista.
 • Adalmus-1 mrtvý.
 • Opat Abbone.
 • Remigio-mnich.

 

Jazykové prostředky:

 • Epika a próza
 • Spisovný knižní, archaismy
 • Citace z Bible a od Aristotela
 • Latinské, arabské, Italské, pasáže
 • Atso se obrací na čtenáře.

 

Kompozice:

 • Psáno formou kroniky rozděleno na 7 kapitol jako 7 dní, 7 vražd, 7 ran Apokalypsy.
 • Dny rozdělené do mnišských zvyklostí.
 • Retrospektiva-Adso vypráví formou vzpomínání.
 • Mystifikace-autor popisuje, jak se mu do rukou dostal rukopis Adsona

 

Děj:

Vilém s Adsem jedou na opatství z důvodu jednání o Kristově chudobě (františkáni proti benediktýnům)

Na opatství je ponurá nálada, protože se jeden z mnichů se zavraždil (Adalmus) za podivných okolností, Vilém to hned zjistí a je pověřen opatem ať to prozkoumá. Vilém se zeptá opata, jestli se mohou podívat do proslulé knihovny v opatství. Ale přístup je jim odmítnut, jdou se však podívat na Adalmovo pracoviště ve skriptoriu. Kde narazí na nějakou zvláštní knihu.

Hned další den po ranní mší se najde druhá mrtvola v kádí s prasečí krví. Mniši si hned spojí vraždu se zjevením svatého Jana, s apokalypsou. Vilém, Adso a Severin ohledají tělo a zjistí, že byl nejspíš použit nějaký jed, a že tělo tam bylo odvlečeno nejspíš z knihovny.

Rozhodnou se, že se v noci vypraví do knihovny i přes přísný zákaz, tak taky učiní. Vědí, že to nebude lehké, protože knihovna je konstruovaná jako bludiště. Ocitnou se prvně ve skriptoriu, kde si chtějí prohlédnout zvláštní knihu na které Adalmo pracoval, ale jsou vyrušeni jíným mnichem, který jim ukradne knihu a Vilémovi okuláry.

3.den k poledni najdou 3. mrtvolu v lázních (pomocí myšlenky apokalypsy). Byl to mrtvý berenger a Vilém zde najde své okuláry.

Vytvoří mapu labyrintu a v noci se tam opět vydají. Adso se vydá napřed zahlédne nějakého mnicha a začne jej pronásledovat až do kuchyně, kde objeví dívku. Tu zachrání před zneužitím od některého z chlípných mnichů. Schovali se a dívka Adsa svede.

Na čtvrtý den do opatství přijíždí Bernardo Gui povolaní inkvizitor k jednání o chudobě církve. Bernardo chytí chudou dívku a Salvátora prohlásí je za kacíře, a čeká je nemilý osud.

Vilám a Adso ohledají Berengerovo tělo a najdou stopy od jedu.

5. den se koná jednaní o chudobě Ježíše a církve. Severin u sebe najde zvláštní knihu, řekne o to Vilémovi, který mu sdělí, ať se zavře ve své pracovně a nikoho tam nepouští. Ale po jednaní ho najdou mrtvého a kniha nikde.

6. den najdou mrtvého Malachiáše (bývalý knihovník), novým knihovníkem se stává Bengt. Vilém se zabývá historií knihovny, najde zmínky o záhadné knize a to že předtím, než Jorge oslepl byl knihovníkem.

Bengt se bojí o život tak začne pomáhat Vilémovi, opat však nechce, aby Vilém nadále pokračoval v pátraní.

Vilém a Adso odhalí, že by se jejich kniha měla nacházet v tajném oddělení knihovny finis Africe.

V noci se Adso s Vilémem vydají do knihovny najít tu záhadnou knihu. Ve Finis Afriké nacházejí sterého Jorgeho, který jím předstrčí onu knihu druhý díl Aristelovi Poetiky, která pojednává o smíchu (smýšlená kniha). Vilém ví, že knihu může číst pouze v rukavicích, protože její stránky jsou napuštěné jedem. Takto umřeli někteří z mnichů. Jorge jim poví, jak vše dokázal a proč tak konal. Jorge vezme Vilémovi knihu z rukou a začal ji jíst a utíká, přitom převrhl svíci tím zapálí knihovnu. Jorge tam uhoří, ale Adso s Vilém vyváznou v pořádku.

 • Román končí vlastně úspěšně – Vilém rozluští záhadné vraždy a současně uchrání i svůj život během požáru. Nakonec se rozejdou každý svou cestou – Adso do Melku a Vilém do Anglie, kde údajně zemřel na mor.
 • Jorge knihu otrávil, protože pojednávala o smíchu a považovala smích za všeho lék. On sám smích rád neměl, protože podle něj smích zbavoval strachu z ďábla a když se lidé nebojí ďábla, není potřeba Boha, ani církve.