Karel Josef Beneš – životopis

literatura

 

 Jméno: Karel Josef Beneš

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Český prozaik, autor psychologických a historických románů a také filmových scénářů. V době druhé světové války se aktivně účastnil protifašistického odboje, za což byl později vyznamenán. Velmi důležitou roli v jeho literárních dílech mají mravní ideály a morálka.

 

Život

Karel Josef Beneš se narodil 21. února 1896 v Praze v rodině lékaře. Po absolvování gymnázia musel v roce 1915 nastoupit do armády do právě probíhající první světové války. Na frontě byl ale vážně raněn, a tak byl jako invalida propuštěn do civilu. Po návratu se začal intenzivně věnovat studiu, studoval přírodní vědy, filozofii, hudbu a medicínu, za kterou získal roku 1921 doktorát.

Po ukončení studií až do roku 1938 pracoval v Univerzitní knihovně a také ve Státní pedagogické knihovně. Kromě toho ve třicátých letech řídil nakladatelství s názvem Družstevní práce. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava se Karel Josef Beneš začal více zajímat i o politickou situaci a aktivně se zapojil do protifašistického odboje souvisejícího s Petičním Výborem Věrni zůstaneme. Jeho odbojová činnost ale byla v prosinci roku 1941 odhalena a on byl zatčen a odsouzen k trestu odnětí svobody na sedm let. Během druhé světové války prošel několika věznicemi, například v Praze na Pankráci, v Terezíně, Drážďanech, Ebrachu či Straubingu. Na konci války přežil tak zvaný pochod smrti a dočkal se osvobození. Za svou odbojovou činnost později obdržel vyznamenání Československého válečného kříže 1939.

Po druhé světové válce a následně i v padesátých a šedesátých letech se Karel Josef Beneš věnoval především své literární tvorbě a také filmové dramaturgii. Roku 1950 se přestěhoval do Rožmitálu pod Třemšínem, kde 27. března 1969 zemřel. Manželkou Karla Josefa Beneše byla houslová virtuoska Ervína Brokešová. Po její smrti byl veškerý majetek manželů odkázán Svazu československých spisovatelů a peníze měly být použity na zřízení Ceny K. J. Beneše, to se ale bohužel nestalo.

 

Dílo

Dobrý člověk

Román, který vyšel roku 1925 a jehož tématem je cesta hudebně nadané dívky za slávou. Později byl román přepracován a vyšel znovu pod názvem Červená pečeť.

Uloupený život

Psychologický román z roku 1935, který popisuje příběh dvou sester, dvojčat, která jsou si k nerozeznání podobná. Když jedna ze sester tragicky zahyne při vyjížďce na plachetnici, druhá sestra, která jí před tím záviděla její život, se za ni značně vydávat. Kniha je časově zakotvena do doby první světové války, je plná napínavých a dramatických zvratů.

Mezi dvěma břehy

Román z roku 1950, který je první částí trilogie popisující revoluční rok 1848. Hlavní postavou románu je mladý mluvčí pokrokových pražských studentů Josef Václav Frič. Dalšími částmi trilogie byly romány Dračí setba a Útok.

A přece se dočkal

Povídka pro mládež z roku 1952, která se odehrává ve škodových závodech v Plzni na konci druhé světové války.

Ohnivé písmo

Román vydaný v roce 1950 popisuje poslední válečné a první poválečné dny ve sběrném táboře u Mnichova, kde jsou soustředěni osvobození váleční zajatci a političtí vězni.

Setkání v Karlových Varech

Psychologická novela z roku 1959, která měla ve své době velmi zajímavý námět. Hlavní postavou je mladá herečka Heda Arndtová, která vyrůstala v rodině vysokého úředníka v západním Německu a při návštěvě Karlových Varů se dozví, že je ve skutečnosti Česká, která byla jako malá odebrána své skutečné matce gestapem na převýchovu.

Cesta do neznáma

Posmrtně vydaný román z prostředí protinacistického odboje se odehrává na různých místech Evropy za druhé světové války. Dílo je inspirováno skutečným příběhem. Hlavní hrdina – německý, nacisty pronásledovaný komunista – vstupuje na příkaz strany do vojenského trestného útvaru, složeného z bývalých politických vězňů, aby zde provedl konspirační práci.