Kamenný most – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Kamenný most

Autor: Jaroslav Seifert

Přidal(a): Ještěrka

 

 

Vydání sbírky: 1944

Psána: v duchu reflexivní a meditativní lyriky

Lit. druh: lyrika (málo děje)

Lit. žánr: básničky (romance – básně o lásce, nejen mezi lidmi, ale také k vlasti a národu a legendy – pojednávají o životě a smrti, zázracích určitého světce (Panna Marie))

 

Témata + motivy:

  • snaha povzbudit český národ – symboly (Praha, Karlův most, Staroměstský orloj, domov, vlast), oslava Prahy, jakožto národního symbolu (Óda na Prahu), májová atmosféra (Pod kvetoucími stromy), náboženství – vliv jeho maminky, jeho ideálem je Panna Marie (kontrast mezi Pannou Marii a pražskými dívkami), čas = stáří (Kamenný most, Staroměstský orloj), láska, optimismus x pesimismus

 

Doba:

  • děj je zasazen do májové Prahy + také jsou zde autorovy vzpomínky a zážitky

 

Sbírka:

 

Jazyk:

  • spisovný, srozumitelný, dobře se čte, hodně se objevují řečnické otázky, zvukomalba (onomatopoie = seskupení hlásek, aby vyvolávaly dojem skutečného zvuku)

 

1. Pod kvetoucími stromy – báseň popisuje začátek jara, kdy vše začíná kvést a kdy se vše probouzí i láska. Báseň také popisuje krásu žen, kterou ženy využívají k vábení chlapců, kteří po nich touží. Hlavními motivy jsou: příroda, láska, májová atmosféra

 

2. Kamenný most – básník popisuje, co všechno most zažil a také řeku pod mostem, která se neustále mění, tak jako se střídají roční období. Přirovnává tok řeky k toku času, voda teče a život plyne. Někdy je řeka klidná, někdy rozbouřená, tak jako život. Touto básní se básník snaží říct, že se vše časem zahojí, na vše je potřeba čas.
Hlavním motivem: čas = stáří. Nemůže nic změnit, nic dělat.

 

3. Jaro v Loretě – zde básník popisuje a lýčí Loretu (kostel,klášter). Hlavním motivem: náboženství (kostel,světci), jaro = optimismus

 

4. Májová romance – autor se setkal s mnoha ženami, jen Panna Marie je jeho ideál. Panna Marie je jako ochránkyně všeho lidu. V noci autor cítí strach (v pozadí je válka = 2.světová). Básnik opěvuje Prahu a snaží se povzbudit český národ. Tím, že autor píše, že je zrovna květen tomu dodává optimismus, ale na konci píše: (Květ s květem plane na úbočích, ale já měl jsem slzy v očích a pro slzy jsem neviděl.) – pesimismus
Hlavními motivy jsou: náboženství (Panna Marie hlavně, jako ochránkyně), náznak války, strach, květen, kdy vše kvete, pesimismus x optimismus

 

5. Staroměstský orloj – báseň popisuje čas. Někdy se nám přihodí příjemné, někdy nepříjemné události, ale život jde dál. Dále také báseň popisuje život v chudobě a bídě. Zmiňuje se o apoštolech a o Kristovi, kteří kráčející v oknech nad orlojem. Pak také popisuje muže, který se snaží najít žlutou růži. Trhá své dívce květiny a chce ji líbat. Na závěr se zde vyskytuje motiv stáří, kdy autor vzpomíná na své mládí, na své lásky a hezké okamžiky. Básník si pokládá filozofické otázky, jaké to bude po smrti, když za jeho života to bylo pěkné. Popisuje koloběh života, kdy jedni umírají a druzí se rodí. To, jak se člověk narodí a to, jak člověk umře a příbuzní za ním chodí na hřbitov.
Hlavními motivy jsou: náboženství (Apoštolové,Kristus,několikrát se opakuje slovo světec), pesimismus = chudoba, bída a samozřejmě čas a vzpomínky.

 

Názor:

Sbírka se mi ze začátku moc nelíbila a to proto, protože jsem ji automaticky začala číst jako prózu a tím pádem jsem absolutně nevěděla, co chtěl autor svými verši říct svému čtenáři. Je to rozdíl, když místo prózy, čtu poezii. Musím nad tím víc přemýšlet a vcítit se do autorova myšlení. Na první pohled jsem si myslela, že jde o hodně optimistickou sbírku, už jen podle nadpisů básní, ale byl zde i pesimismus, který moc nemusím. Nejvíce se mi na sbírce líbil popis času, který autor přirovnával k toku řeky.  Mně, které se poezie líbí, se mi líbila i tato sbírka básniček.

 

Test:

Sbírka Kamenný most obsahuje ……. básní a to: Pod kvetoucími ……… , Kamenný …… , Jaro v ……… , Májová ………. a Staroměstský ……. Hlavním symbolem této sbírky je město ……., kterou oslavuje, jakožto národní symbol.  Autorovým ideálem je ……….. , která se v díle objevuje (motiv náboženství). Básně jsou zasazeny do období ……………., která působí na čtenáře optimistickým dojmem. Jazyk je ………. a srozumitelný.

Napsat komentář