Láska je pes (soubor Básně) – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Láska je pes

Autor: Charles Bukowski

Přidal(a): Tess

 

Charles Bukowski: Láska je pes ze souboru Básně 1974-1978

Výrazová forma: Poezie

Literární druh: lyrika

O autorovi: Americký básník a prozaik, původem z německého Ardenachu. Pak se s rodinou přestěhoval do Ameriky. Během života se aktivně věnoval pití piva, sázení na koňské dostihy a spaní s mnoha ženami. Kromě toho prošel kus států a vystřídal spoustu zaměstnání před tím, než se stal aspoň trochu slavným coby spisovatel hlavně poezie, ale i povídek.

Svojí tvorbou i způsobem života se Bukowski řadí do Beat Generation. Ve skutečnosti však s nimi neměl nic společného. Jeho přístup k životu a cíle, byly totiž zcela jiné a do podvědomí veřejnosti se jako spisovatel výrazně zapsal až později.

 

Tvorba:

Bukovského tvorba je něco zcela neobvyklého. Texty jsou lehké a plné drsného humoru, který samozřejmě není pro každého, avšak kdo v něm jednou najde zalíbení, zůstane mu věrný. Pozitivní je i to, z jaké pozice a jak jsou jeho knihy psány. V Bukowského prozaických dílech často vystupuje postava jménem Henry Chinaski, jako Bukowského druhé já- alter ego.  Chinaski totiž nežije na výsluní a umožňuje nám tak zahlédnout Ameriku i z její druhé, stinné strany. Bukovského knihy jsou o lidech ze spodní vrstvy a ukazují nám jejich běžný rutinní život, který se tolik liší od amerického snu.

 

Téma: sexualita, vztahy k ženám, psaní básní, alkoholismus, kritika spolěčnosti

 

Beat generation:

Vznik zejména v 50. – 60. léta 20. Století v USA

  • V překladu Zbitá generace, beatníci
  • Generační hnutí mladých amerických spisovatelů
  • Vzpoura proti americké konzumní společnosti
  • Výsměch tradičním americkým hodnotám, bohatství, rodina, vlastenectví, neuznávali morálku, společnost ani pravidla
  • Nechtěli se v žádném případě zařadit do většinové společnosti
  • Záměrná výstřednost a provokace
  • První nesmlouvaná kritika poválečné americké společnosti
  • Většinou nepoužívali čárky a tečky ve větách, protože by to narušilo tok myšlenek

 

Díla:

Povídkové soubory– Všechny řitě světa i ta má- v tomto povídce popsal svou operaci hemeroidů, Zápisky starého prasáka- každý týden psal Bukowski jeden sloupek do novin Open city, dostal v něm absolutní volnost a záhy se Zápisky staly velmi oblíbenými, Těžké časy, Nejkrásnější ženská ve městě

Poezie a próza v jednom svazku– Horsemeat

Básnické sbírky- ptáčku posměváčku, přej mi štěstí, Někdy jste tak sami, až to prostě dává smysl, Přílisš blízko jatek, Tvrdej chleba

 

Spisovatelé Beat generation:

Allen Ginsberg: nejvýznamější beatik, ve svých básních vyjádřil pocity celé jedné generace.

Kvílení- rozsáhlá báseň v próze, napsaná pod vlivem drog, vyvolala soudní proces

Kadiš a jiné básně– básnická sbírka, titulní báseň je elegei, v níž se Ginsberg vyrovnává se smrtí své matky.

Jack Kerouac

Inspiroval se metodou proudu vědomí

Na cestě: autobiografická próza, putování dvou přátel po USA. Text byl napsaný na stroji na 75 metrové roli papíru.

Wiliam Seward Burroughs:

Romanopisec, homosexuál a narkoman

Napsal: Feťák- autobiografický text, Nahý oběd- perverzní sexualita, drogy, psaná filmovým střihem a velmi obtížně se čte, Teplouš

 

Vysvětlení jednotlivých pojmů:

Poezie- výrazová forma, díla psaná ve verších, poezie má na rozdíl od prózy zvláštní pravidla uspořádání. Poezie je psaná v řeči vázané, básně, základní jednotky poezie jsou stopy, verše a sloky. Poezie je psána ve verších.

Lyrika- literární druh, který vyjadřuje city, pocity, nálady, dojmy, umožňuje prožívání těchto nálad a pocitů, odhaluje dosud netušené souvislosti, ukazuje nám skutečnost tak, jak ji nejsme zvyklí vidět.

Skutečnost vnímáme prostřednictvím příběhů (jako náš život, který začíná narozením a končí smrtí), vyžaduje lyrika zcela jiné vnímání- protože lyrika neobsahuje příběh. Jsme tedy zvyklí vnímat věci kolem sebe jako součásti příběhů našich životů a lyrika nám umožňuje, abychom z těchto příběhu na chvíli vystoupili a vnímali svět čistě emocionálně, citově. Lyrika nám tedy vlastně ukazuje jiný pohled na skutečnost.

Lyrický subjekt- vztahuje se k osobě, je to mluvčí lyrického díla, ten kdo dané lyrické dílo pouze vyslovuje.

Lyrický hrdina- je zároveň postavou v lyrickém díle ale i má tu funkci danou báseň vyslovovat má tedy dvě funkce.

Další podobné materiály na webu: