Májovci – literární období

 

 Jméno: Májovci

 Přidal(a): Nika

 

 

 

 

Obecně

 • Léta 19. Století, doba kulturního vzrůstu
 • Společenská situace: Bachův absolutismus – cenzura, revolucionáři stíháni → Bach padl – došlo k uvolnění situace, oživení – spolky:
  • Hlahol (pěvecký)
  • Svatobor (spisovatelský)
  • Sokol (tělovýchovný)
  • Umělecká beseda (umělci všeho druhu)
  • Americký klub dam – k. Světlá
 • Mladí začínající spisovatelé, seskupeni kolem almanachu máj (soubor) vydaný 1858 – bez fotky
 • První generace, která ocenila k. H. Máchu
  • Propagovali: realismus, lidovost, vlastenectví, ale otvírali okna do Evropy – šíření a přiblížení české literatury evropské (velmi pokrokový)
  • Odvraceli se od minulosti jako vzoru, zajímala je současnost
  • Cíl: chtěli působit na morálku společnosti – otevřenost k současným problémům (chtěli řešit sociální problémy – chudoba), chtěli oživit pochmurnou dobu
 • Patří sem: j. Neruda, v. Hálek, k. Světlá, (+ okrajově j. Arbes, a. Heyduk, v. Šolc, r. Mayer)

 

Jan Neruda

 • Prozaik, básník, novinář – fejetonista
  • Považován za tvůrce českého fejetonu
 • Zakladatel českého realismu
 • Četné lásky, nikde se neoženil, problém s alkoholem

 

 • Sbírky:
  • Hřbitovní kvítí
   • ponurost, tragičnost, téma – hřbitova, negativně laděné – beznaděj a smrt, sociální bída a nešťastná láska → oxymórony
   • kruté verše nebyly oceněny
  • Knihy veršů
   • Epika – sociální balady (počátky) – Před fortnou milosrdných, Dědova mísa
   • Lyrika – věnované otci, matce (láska rodičům) a Anně – milenecká – stěžejní báseň „vším jsem byl rád“
   • Příležitostné a časové – zamyšlení nad životem
  • Písně kosmické
   • člověk a obrovský vesmír, vědecké poznatky – optimismu z rozvoje vědy a techniky, pomíjivost času
  • Balady a romance
   • záměna formy balady s romancí, téma – vztahů, národa, biblické)
  • Prosté motivy
   • vzpomínková poezie, přírodní téma, 4 roční období
  • Zpěvy páteční
   • vyšla po smrti vrchlickým, láska a oddanost národu
  • Fejetony: Žerty hravé i dravé, Studie krátké a kratší, Obrazy z ciziny, Menší cesty
   • podpis byl ∆, psány pod čarou
  • Próza:
   • Povídky malostranské – život na malé straně, převážně z jeho dětství, postavy českého měšťanstva, poukazuje na zvláštnosti hrdinů
    • Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku
   • Povídky: Doktor Kazisvět (novela), Hastrman, U Tří lilií, Figurky, Arabesky, Kam s ním

 

Vítězslav Hálek

 • básník, prozaik, dramatik, kritik
 • poezie:
  • Alfred (prvotina, inspirovaná Byronem a Máchou, tragika)
  • V přírodě (soužití s přírodou)
  • Pohádky z naší vesnice (život vesnického lidu)
  • Večerní písně (hlavním tématem je šťastná láska – Dorotce, optimismus, radost ze života, některé básně zhudebnil B. Smetana, A Dvořák)
 • próza: vesnická tématika, vztah rodičů a dětí, většina končí tragicky, bohatství vs. chudoba
  • Na statku a v chaloupce (láska lidi, kterou nepřemůžou ani peníze ani majetek),
  • Na vejmínku (odsunutí starých lidí, problematika rodičů a dětí),
  • Muzikantská Liduška (sociální poměry)

 

 • Porovnání Neruda X Hálek
  • Česká moderna podpořila Hálka a zkritizovala Nerudu
Jan Neruda Vítězslav Hálek
Město Venkov + příroda
Nepřijímán Ve své době přijímán
Pesimista Optimista
Básně: zamilovanost Problémy
Poukázání na zvláštnosti lidí Principy, jak by měla fungovat společnost, typizace postav
Nešťastný osud? Mezilidské vztahy, vztah rodičů a dětí

 

Karolína Světlá

 • Johana Rottová, milovala Nerudu, angažovala se ve společnosti – prosazovala práva žen, aktivně se zapojila do ženského hnutí
 • hlavními hrdinkami jsou ženy, které chtějí lepší život a jsou ochotny obětovat štěstí
 • zakladatelka českého vesnického románu, její tvorbu ovlivnila smrt dítěte ale i přátelství s Janem Nerudou nebo Boženou Němcovou
 • její díla byla plná dramatického napětí, příběhů odvážných žen, které bojují o své místo ve společnosti, prožívají lásky a řeší dilema
 • Romány z Podještědí
  • Vesnický román, Kantůrčice, Frantina, Nemodlenec, Kříž u potoka
  • Postavy ženy, které obětují vlastní štěstí kvůli jiným
 • další díla: Černý Petříček (tmavá pleť), První Češka, Zvonečková královna, Hubička

 

Jakub Arbes

 • spisovatel – psal o sociálních problémech, novinář – Národních listů
 • tvůrce romaneta = záhada, vypadá neřešitelně a v závěru je objasněná s pomocí vědy → 1. česká „sci-fi“
 • ovlivněn Nerudou a Poem – věda, rozluštil deník Máchy
 • romaneta:
  • Svatý Xaverius (rozluštění obrazu, ve kterém má být mapa k pokladu)
  • Newtonův mozek
  • Ukřižovaná