Nemilovaná – Z deníku sedmnáctileté Perly Sch. – rozbor

 

Kniha: Nemilovaná – Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.

Autor: Arnošt Lustig

Přidal(a): Luciasek

 

Autor – Arnošt Lustig

 • židovského původu, narodil se v Praze 1926
 • v 16 letech byl deportován do Terezína, prošel i Osvětimí a Buchenwaldem. 13. dubna 1945 uprchl z pochodu smrti (Dachau)
 • 1968 – odešel do USA, kde vydal poprvé knihu Nemilovaná
 • jeho tvorba je velice ovlivněna jeho původem a nesmazatelnými zážitky z doby II. světové války a koncentračními tábory
 • nejčastěji se jeho knihy zabývají tragickými osudy židů a holocaustu
 • jeho knihy náleží do 3. období poválečné literatury (válečná próza 50. a 60. let)
 • další díla:
  • Noc naděje
  • Démanty nocí
  • Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

 

Další autoři

Ladislav Fuks – Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol

Ota PavelSmrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby

Josef Škvorecký – Zbabělci

 

NEMILOVANÁ (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.)

 • kniha byla vydána zhruba v polovině jeho tvorby, sepsána byla mnohem dříve – nějaký čas ležela zavřená v šuplíku

 

TÉMA:                                 

 • pronásledování židů za II. světové války

MOTIV:                                

 • nenávist, prostituce, kam až je člověk schopen zajít, bezpráví, …

 

ČAS:                                     

 • II. světová válka, rok 1943

PROSTOR:                          

 • Terezín

KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA:                       

 • chronologicky

FORMA :                             

 • kniha je složena ze tří kapitol bez názvu, pouze očíslována římskými číslicemi

LITERÁRNÍ DRUH:          

 • epika                   

ŽÁNR:                                  

 • novela

LITERÁRNÍ FORMA:       

 • próza

VYPRAVĚČ:                       

 • er – forma
 • vševědoucí vypravěč

 

DĚJ:

 • příběh 17. leté Perly Sch., která je židovského původu a píše deník o pobytu v Terezíně, v roce 1943. Díky svému vzhledu, který využívá k prostituci, má oproti ostatním vězňům určitá privilegia. Bohužel ji ani tato privilegia na konci nezachrání před odjezdem na východ…

Formou deníkových záznamů dívky, která čeká v Terezíně na transport do vyhlazovacího tábora, líčí autor s maximálním účinkem zápas pudové a nezničitelné naděje mladého člověka s hrůznou skutečností. Dívka využívá své krásy a mládí, aby oddálila odchod do transportu, ale zároveň si je vědoma toho, že kontakt s muži je pro ni zdrojem poučení o světě a lidech, které již nikdy nepozná. Snaží se pochopit hranice dobra a zla v člověku, má potřebu alespoň jednou v životě svobodně jednat, i když ví, že za to zaplatí tu nejvyšší cenu.

 

POSTAVY:                          

Perla Sch.

 • 17. letá židovská dívka narozená v Praze, která skrz své krásné tělo oddaluje odjezd z Terezína na východ, hlavní hrdinka, pisatelka deníku, na svůj věk velmi psychicky i fyzicky vyspělá

pan L.

 • 50. letý muž, který dochází za Perlou, člen Rady starších – posouvá v hlavní kartotéce její kartu a tím oddaluje její odjezd z Terezína, má Perlu rád, dochází k ní jako ostatní muži, ale zároveň s ní mluví, vypráví ji a učí

Ludmila

 • Perlina nejlepší kamarádka, ještě panna, nikdy by se za přežití neprodávala, ale Perlu neodsuzuje, zároveň se stále vyptává na detaily ze sexuálního života, před odjezdem na východ o pannenství přijde, Perla si vyčítá, že nestačila včas přesunout její kartu

pan O.

 • starý muž, který si k Perle chodí jen povídat, dříve malíř, ale nacisti mu spálili bříška prstů a tak již malovat nemůže

letecký důstojník

 • občas Perlu navštěvuje, velice se mu líbí („až škoda, že jsi židovka“), Perle se o něm často zdává, na konci jej zabije

Haryček Geduld

 • Perly kamarád a milenec

krysa

 • žije s Perlou v jejím podkroví, Perla ji často zmiňuje a přirovnává ji k lidem kvůli chování

 

VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOB:    

 • v knize jsou všechny druhy řeči (přímá, nepřímá, polopřímá, nevlastní přímá řeč)                              

TYPY PROMLUV:            

 • v knize jsou monology i dialogy

JAZYKOVÉ                          

PROSTŘEDKY:                  

 • archaická slova – kožišinový, termíny – letecký kulomet