Povětroň – rozbor díla

rozbor-díla

 

 Kniha: Povětroň

 Autor: Karel Čapek

 Přidal(a): PanBanán

 

Karel Čapek (1890 – 1938)

 • Spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf.
 • Narodil se do rodiny venkovského lékaře. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové, odkud přestoupil do Brna. Studoval na UK v Praze, také na univerzitách v Paříži a v Berlíně. Měl titul doktor.
 • Působil jako redaktor v několika časopisech: Národních listech, Lidových novinách.
 • Ke konci života, 3 roky před smrtí, se oženil se svou dlouholetou přítelkyní, známou herečkou Národního divadla a spisovatelkou Olgou Scheinpflugovou. Psal pro ni divadelní role – hry. Neměli děti.
 • Měl o 3 roky staršího bratra Josefa a o 4 roky starší sestru Helenu, která bydlela v Brně. Karel u ní 2 roky bydlel.
 • Zemřel na následky nachlazení – na zápal plic ve věku 48 let, ještě před vypuknutím války r. 1938.
 • Byl pohřben Vyšehradském hřbitově v Praze.

Ostatní díla:

 • Povídky: Trapné povídky, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
 • Cestopisy: Výlet do Španěl, Anglické listy, Italské listy
 • Divadelní hry: RUR, Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka
 • Romány: Válka s mloky, Krakatit
 • Pro děti: Dášeňka, čili život štěněte, Devatero pohádek

 

Rozbor díla: Povětroň

Literární žánr:  Noetický román

 • Noetika = teorie poznání. Cílem je poznat, pochopit lidské myšlení. Lidský rozum však nelze poznat zcela, úplně a s jistotou.
 •  Román = je rozsáhlý prozaický útvar.
  • hlavní dějovou linii, která se větví na spoustu další vedlejších dějových linií
  • Vystupuje zde mnoho postav, hlavních i vedlejších Typy románů: společenský, milostný, dobrodružný, historický, ze současnosti, vědeckofantastický, detektivní, psychologický, autobiografický.

 

Hlavní myšlenka díla:

 • Nikdy nelze proniknout do duše druhého člověka. Je postupně rekonstruován život neznámého člověka ze tří odlišných stanovisek a názorů. Při hodnocení jakéhokoli člověka vždy záleží na individuálním názoru jednotlivce.

 

Kompozice:

 • Dílo je součástí románové trilogie:
  • Hordubal
  • Povětroň
  • Obyčejný život
 • Kompozice je částečně chronologická (časově posloupná) – vývoj událostí (přivezou pana X, uloží jej na lůžko, schází se u jeho postele 3 zvědaví lidé a jeden po druhém vyprávějí svoji verzi).
 • Částečně retrospektivní – návrat do minulosti, vzpomínky na dětství a mládí pana X, jeho příběhy, co prožil).

 

Vypravěč:    

 • Vypravěči jsou 3 hlavní postavy – jeptiška, jasnovidec a básník.
 • Er – forma (on – 3. osoba jedn. čísla)

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk – pouze spisovný jazyk, nejsou zde nespisovné výrazy /hovorové, nářeční, zhrubělé/
 • Odborné výrazy – především latinské, lékařské termíny, výrazy ze španělštiny (na Kubě se mluví španělsky)
 • Citově zabarvené výrazy – kladně i záporně
 • Bohatá slovní zásoba
 • Úvahové pasáže
 • Personifikace (zosobnění neživých věcí: stromy se rozzuří)
 • Přirovnání (Zmítají sebou jako zástup lidí v panice)
 • Metafory (dunění varhan)

 

Místo a čas děje:

 • Děj se odehrává v nemocnici u lůžka umírajícího, v neurčitém čase.

 

Hlavní postavy:

 • Pan X – muž, jehož jméno, tvář, bydliště, ani minulost nejsou známy. Po pádu letadla je přivezen do nemocnice, kde si o něm 3 lidé vytvářejí různé představy.
 • Jeptiška – představitelka církve, sedí u lůžka pacienta, X se jí zjevuje ve snu a zpovídá se jí ze svých hříchů, které v životě spáchal.
 • Jasnovidec – telepat, který se snaží proniknout do myšlenek pacienta a vyčíst jeho minulost.
 • Básník – vytváří si příběh, který by mohl napsat v povídce, tedy co nejzajímavější s nejpoutavější.
 • Lékař – chirurg, který se stará o pana X, poslouchá vyprávění všech 3 o tomto tajemném muži.

 

Děj, obsah díla:

Do nemocnice přivezou za strašné bouřky neznámého muže, bez dokladů, a nikdo neví, o koho se jedná. Je označen jako osoba X. Ví se jen, že se ve velké bouřce zřítil v letadle a že jej vytáhli z trosek. Nejeví známky života a leží v těžkém kómatu a čeká na smrt. Jeho tvář zakrývají obvazy. Pan X ihned připoutá pozornost několika lidí, kteří se snaží zjistit, proč letěl v letadle v silné bouřce a také to, kdo vlastně onen neznámý pan X je (lékaři, ostatní pacienti). O vypátrání jeho totožnosti se pokusí 3 lidé – jeptiška, jasnovidec a básník. Jsou tedy vykládány 3 příběhy. Každý z  nich vytváří svůj příběh a vytváří vlastní představy o tom, jaký to byl člověk. Na základě toho, jací jsou sami, jakou mají fantazii.

První podává svou verzi jeptiška. Několik dnů sedí u jeho lůžka. Několik nocí po sobě se jí zdá sen, v němž se jí pan X zjeví bez obvazů, takový, jak skutečně vypadá, a vypráví jí svůj život. Pan X prý velmi brzo v dětství přišel o matku a vyrůstal pouze se svým otcem, s nímž si vůbec nerozuměl. Zdědil však po něm hodně peněz a tak si mohl užívat života. Hodně pil a bavil se se ženami. Zamiloval se do jedné prosté dívky, ale ničím zvláštním jej neupoutala, nudil se s ní a brzy ji opustil. Když onemocněl, tak si uvědomil, že rozmarný a prázdný život, jaký žije sám, je špatný, udělal chybu a že ji doopravdy miluje, rozhodl se jí to ihned sdělit. Nechtěl čekat ani minutu, proto se rozhodl letět za ní i v silné bouři.

Jako druhý vypráví osud pana X jasnovidec. Říká, že mu podařilo vloudit se do myšlenek pana X, a sděluje to, co telepatií vyčetl z mysli pana X. Situace s rodiči je velmi podobná té, kterou popisovala jeptiška (o matku přišel, s otcem prožil těžké dětství). Pan X byl samotářský, stranil se lidí. Pracoval jako chemik, byl velmi nadaný, a v mládí objevil vzorec významné sloučeniny. Avšak za tento významný objev se žádného uznání nedočkal, naopak, všichni se mu vysmáli. Po několika letech zjistí, že jeho sloučeninu někdo vydává za svoji. Rozhodne se všechno svoje úsilí věnovat tomu, aby dokázal, že pravým objevitelem je on. Pod vlivem emocí (naštvaný, rozčilený, cítí se podvedený) se vydá ve spěchu na cestu letadlem, aby našel a předložil důkazy o svém vynálezu.

Jako třetí se pokusí odhalit identitu pana X básník. Chce získat materiál pro svou povídku. Pan X odjíždí na Kubu, kde se zranil a ztratí paměť. Zamiluje se do dcery svého zaměstnavatele – velkoplantážníka a pomalu se začne rozpomínat na svoji minulost. Zjišťuje, že jeho otec je velmi bohatý, milionář, avšak nemá jej rád. Vyhnal mladého pana X z domu, protože s otcem občas nesouhlasil, odmítl jej slepě poslouchat, měl své názory, za kterými si stál, byl velmi hrdý a nehodlal se panovačnému otci podřídit. Potřebuje však peníze a nějaký majetek, aby se mohl ucházet o svoji milovanou, proto se vydá letadlem s otcem vyjednávat ve spěchu v bouři domů.

Pan X se však z kómatu neprobere a umírá. Jediné, co se tři „pátratelé“ dozví jako skutečnost, je to, že zřícené letadlo letělo z Kuby do Evropy v malém soukromém letadle. Celá pravda však zůstává skryta.